El Consum adolescent de la ficció seriada televisiva / Maddalena Fedele ; directors: Emili Prado Picó i Núria García Muñoz
Fedele, Maddalena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Prado, Emili, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
García Muñoz, Nuria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Imprint: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012
Abstract: L'actual era digital ofereix nous escenaris de consum mediàtic i nous punts de trobada entre els productes audiovisuals i les seves audiències, ja que tant els uns com les altres estan influïts per l'anomenada revolució digital. És dins d'aquest marc contextual complex que s'ha d'analitzar el consum adolescent de la ficció seriada televisiva. L'objecte d'estudi de la present tesi, que és el fruit d'una anàlisi de la recepció juvenil de la ficció seriada televisiva, està delimitat per la relació de consum que s'estableix entre dos objectes materials: els adolescents, considerats com una particular audiència mediàtica, i la ficció seriada televisiva, analitzada en relació amb el macrogènere televisiu Ficció. Per tant, en primer lloc es contextualitzen i es conceptualitzen els dos objectes materials de l'estudi (capítol 1). Per un costat s'entén l'adolescència com a procés psicosocial del creixement humà caracteritzat per canvis de diversa natura (físics, psicològics i socials, entre d'altres), que marca el pas de la infància a l'adultesa i que depèn i varia en funció de l'entorn que envolta els individus. Per l'altre costat, es descriu la ficció seriada dins el macrogènere televisiu Ficció, entès segons la tipologia de l'observatori Euromonitor. Se'n destaquen en particular aquells productes específicament dirigits a l'audiència juvenil, és a dir les teen series, per la convicció que es tracta de productes particularment atractius per als adolescents. L'estudi de recepció de la tesi s'insereix dins un marc teòric propi dels Cultural studies i, en particular, dels Audience studies (capítol 2). Per aquesta raó es poden destacar alguns conceptes clau, com ara l'activitat de les audiències, la importància de la situació del visionament i els usos que les audiències fan dels mitjans de comunicació. En el plantejament de l'estudi s'ha intentat respondre a la necessitat, evidenciada per molts investigadors, d'adaptar les metodologies i les tècniques d'investigació a les noves generacions (capítol 3). Per aquesta raó s'ha triat analitzar el consum juvenil de ficció seriada televisiva en relació amb la dieta mediàtica i d'esbarjo dels adolescents. A més, en la implementació de les tècniques emprades (enquesta mitjançant qüestionari i grups de discussió), s'ha recorregut a l'ús de les noves tecnologies mediàtiques. Els resultats obtinguts de l'encreuament de les dades procedents de les dues tècniques emprades estan en línia amb els principals antecedents analitzats, confirmant l'existència de certes similituds entre els joves de la mostra i altres grups investigats en d'altres estudis. En particular, s'han organitzat els resultats segons tres grans àrees temàtiques: dieta d'esbarjo i mediàtica dels adolescents; consum televisiu; consum juvenil específic de ficció seriada televisiva (capítol 4). Finalment, d'aquesta tesi emergeixen alguns elements significatius que permeten d'aprofundir uns aspectes específics del consum juvenil de ficció seriada televisiva. Entre aquests elements, que són discutits en les conclusions de l'estudi (capítol 5), es destaquen en particular: els avantatges que els adolescents reconeixen als diversos suports mediàtics emprats per consumir ficció seriada; les demandes dels joves sobre els continguts de ficció seriada que troben a faltar; les funcions socials desenvolupades per la ficció seriada en la vida dels joves; el consum adolescent específic de teen series.
Abstract: The current digital era offers new scenarios of media consumption and new meeting points between media products and their audiences. In fact, both elements are influenced by the so-called digital revolution. The teens' consumption of television serialized fiction has to be analyzed within this complex contextual framework. This thesis is the result of a reception analysis about young people's consumption of television serialized fiction. Its object of study is demarcated by the consumption relationship that is established between two material objects: the adolescents, considered as a particular media audience, and the television serialized fiction, analyzed in relation to the television macrogenre Fiction. First, these two material objects are contextualized and conceptualized (chapter 1). On one hand, adolescence is considered as a psychosocial process of human growth, characterized by changes of different nature (physical, psychological or social ones, i. e. ). This process marks the passage between childhood and adulthood, depending and varying according to the environment that surrounds the individuals. On the other hand, the television serialized fiction is described within the television macrogenre Fiction, as defined by Euromonitor Observatory. In particular, the study stresses the importance of teen series, which are those television fictional products specifically targeted at a young audience, because of the idea that they can be particularly appealing to teenagers. This reception study belongs to a framework typical of Cultural studies and, particularly, of Audience studies (chapter 2). For this reason it is possible to emphasize several key concepts, as well as audiences' activity, the importance of the consumption situation or the uses that audiences make of mass media. The whole planning of the study has tried to answer to the need, underlined by several authors, of adapting the research methods and techniques to the new generations (chapter 3). For this reason it has been decided to analyze young people's consumption of television serialized fiction in relation to adolescents' media and free time diet. Besides, even in the implementation of the analysis techniques (survey through questionnaire and focus groups), new media technologies have been used. The main results of the study, obtained through crossing the data of both techniques, are in line with the main previous studies analyzed. This fact confirms the existence of several similarities between the adolescents of this sample and other groups studied in previous researches. In particular, the results have been divided into three thematic areas: adolescents' free time and media diet; television consumption; young people's consumption of television serialized fiction (chapter 4). Finally, this thesis enlightens some interesting elements that permit to study in depth several aspects of young people's consumption of television serialized fiction. Among these elements, which are discussed in the conclusions of the study (chapter 5), the following ones can be pointed out: the advantages that adolescents assign to the different media used to watch serialized fiction; the adolescents' claims for some fiction contents that are not available; the social functions of serialized fiction in young people's life; the specific adolescent consumption of teen series.
Note: Bibliografia
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Comunicació, Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, 2011
Rights: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis
Subject: Sèries televisives ; Audiència ; Televisió i adolescents
ISBN: 9788469501979

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/83502


255 p, 2.7 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2012-10-04, last modified 2019-09-26   Favorit i Compartir