Tesis doctorales
Tesis doctorales en texto completo en formato digital lleídas en la UAB o en otras universidades si se ha comprado el formato digital.
Últimas adquisiciones:
2015-06-22
01:04

146 p, 3.3 MB
Anàlisi de l'expressió del receptor scavenger cd36 en els leucòcits: conseqüències funcionals en la inflamació / Zamora Atenza, Carlos ; Vidal Alcorisa, Sílvia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
La tesi que es presenta per optar al grau de doctor en biologia titulada: "Anàlisi de l'expressió del receptor scavenger CD36 en els leucòcits: conseqüències funcionals en la inflamació" ha estat acceptada per ser presentada per compendi de publicacions. [...]
Thesis presented to obtain the degree of Biology PhD entitled: "Analysis of scavenger receptor CD36 in leukocytes: functional consequences in inflammation" has been accepted to be presented to collection of published articles. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-06-22
01:04

154 p, 1.3 MB
Estudio del duelo perinatal: interrupciones médicas del embarazo, muertes prenatales y muertes postnatales / Ridaura Pastor, Isabel ; Raich Escursell, Rosa Maria, dir. ; Penelo Werner, Eva, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
El objetivo principal del estudio fue describir la evolución del proceso de duelo y la sintomatología depresiva a lo largo de un año después de haber sufrido una pérdida perinatal y estudiar qué factores se asocian a unos peores/mejores resultados a largo plazo. [...]
The main objective of the study was to describe the evolution of the grieving process and the depressive symptomatology over one year, after having suffered a perinatal loss and to determine factors associated with the best/worst long-term results. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-06-22
01:04

268 p, 7.2 MB
Search for new physics in tt nal states with additional heavy-flavor jets with the ATLAS detector / Montejo Berlingen, Javier ; Juste Rozas, Aurelio, dir. ; Casado Lechuga, Maria Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física
Esta tésis presenta búsquedas de nueva física en estados finales tt ̄ con jets adicionales pesados usando 20,3 fb-1 de datos provenientes de colisiones de pp a una energía de √s = 8 TeV, recogidos en el experimento ATLAS en el LHC. [...]
This dissertation presents searches in tt final states with additional heavy-flavor jets using 20. 3 fb-1 of pp collision data at √s = 8 TeV, recorded with the ATLAS experiment at the LHC. Exploiting this final state, three analyses are presented that address the instability of the Higgs boson mass from different perspectives. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-06-22
01:04

55 p, 1.0 MB
Cáncer de mama en la mujer mayor / Cortadellas Rosel, Tomàs ; Gil Moreno, Antonio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
The risk of breast cancer increases with age, and the increased life expectancy in today's society has shown a rise in breast cancer cases for women older than 80 years. 30% of breast cancer occurs in women over 75 years Age is an independent risk factor determining a non standard treatment. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-06-22
01:04

104 p, 3.1 MB
Neuropsychological and brain functional changes across the different phases of schizoaffective disorder / Madre Rull, Mercè ; Amann, Benedikt L., dir. ; Pomarol-Clotet, Edith, dir. ; Tobeña Pallarés, Adolf ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
El término esquizoafectivo fue introducido por J. Kasanin en 1933, para describir a un grupo de pacientes que no encajaban ni con el diagnóstico de esquizofrenia ni en el de las psicosis maníaco-depresivas. [...]
The term schizoaffective psychosis was introduced by Kasanin in 1933 to describe the apparent occurrence of patients who did not fit into the category of either schizophrenia or manic-depressive psychosis. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-06-22
01:04

117 p, 2.8 MB
Management of early spondyloarthritis: from diagnosis to treatment in clinical practice / Moltó Revilla, Anna ; Dougados, Maxime, dir. ; Carmona, Loreto, dir. ; Olivé Marquès, Alejandro, dir. ; Tor, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i de Prehistòria
L'objectiu d'aquesta recerca era avaluar el diagnòstic i el tractament de les formes primerenques d‘espondiloartritis a la practica diària. Per això, hem inclòs en aquesta tesi tres articles que reflecteixen els tres punts claus de la nostra recerca. [...]
The objective of this research was to evaluate diagnosis and treatment of early axial spondyloarthritis in clinical practice. For this, we have included in this thesis three articles that reflect the three milestones of our research. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-06-22
01:04

36.5 KB
Candida parapsilosis, C. orthopsilosis y C. metapsilosis: epidemiología de las candidemias, patrones de sensibilidad y mecanismos de resistencia a las equinocandinas / Martí Carrizosa, Mar ; Sánchez Reus, Fernando, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia
En el treball que es presenta, es va realitzar un estudi retrospectiu analitzat les candidèmies diagnosticades al llarg de 15 anys en el servei de Microbiologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. [...]
En el trabajo que se presenta, se realizó un estudio retrospectivo analizando las candidemias diagnosticadas a lo largo de 15 años en el servicio de Microbiología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. [...]
In the study presented, a retrospective study was carried out in which the diagnosed candidemias were analysed over a 15-year period in the Microbiology Service of the Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Barcelona. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,  
2015-06-22
01:04

198 p, 2.2 MB
Negotiations over large agreement spaces / de Jonge, Dave ; Sierra, Carles, dir. ; González Sabaté, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
En aquesta tesi investiguem algorismes de negociació en dominis amb funcions d'utilitat no linials i en els quals l'espai d'acords possibles és tan gran que l'ús de cerca exhaustiva és inviable. A més, explorem la relació entre les àrees de negociació automàtica, teoria de jocs, institucions electròniques i optimització amb restrictions. [...]
In this thesis we investigate negotiation algorithms for domains with non-linear utility functions and where the space of possible agreements is so large that the application of exhaustive search is impossible. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-06-22
01:04

519 p, 3.0 MB
En el peor lugar posible: teoría de lo distópico y su presencia en la narrativa tardofranquista española (1965 – 1975) / Saldías Rossel, Gabriel Alejandro ; Casas Janices, Ana, dir. ; Roas Deus, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
La atención histórica de la crítica en torno al fenómeno de la literatura distópica ha estado centrada generalmente sobre las producciones provenientes del mundo anglosajón, en particular sobre los tres distópicos clásicos: Aldous Huxley, George Orwell y Ray Bradbury, inauguradores del género en cuestión. [...]
Critical attention towards dystopian literature has been, for the most part, historically focused on the Anglo-Saxon narrative of the 19th and 20th century, particularly on the novels of those considered the three "classical dystopians": Aldous Huxley, George Orwell and Ray Bradbury. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-06-22
01:04

161 p, 3.0 MB
Time lags in plant community assembly after forest encroachment into Mediterranean grasslands: drivers and mechanisms / Bagaria Morató, Guillem ; Pino Vilalta, Joan, dir. ; Rodà de Llanza, Ferran, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
La pèrdua, fragmentació i transformació dels hàbitats representen una gran amenaça per a la biodiversitat en els ecosistemes terrestres d'arreu del món, desencadenant tant extincions com colonitzacions amb un resultat incert en la composició i la riquesa d'espècies. [...]
Habitat loss, fragmentation and transformation are major threats for biodiversity in terrestrial ecosystems worldwide, driving both species extinctions and colonisations with an uncertain outcome on species composition and richness. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015