Articles de divulgació

Recull d'articles escrits pel personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona o bé publicats a les revistes de la universitat que tenen com a destinataris a un públic més general i no especialitzat en la temàtica que es tracta.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2021-05-11
11:51
3 p, 620.1 KB El verd escolar: dret o privilegi? : El cas de Barcelona / Baró Porras, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Camacho, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Pérez del Pulgar, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Triguero Mas, Margarita (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Anguelovski, Isabelle (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
L'evidència científica avala els efectes positius de la natura en la salut mental i física en edat infantil. Un estudi publicat per investigadors de l'ICTA-UAB i el Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability (BCNUEJ), pioner en l'anàlisi espacial i de la composició de la naturalesa urbana en l'entorn escolar, ha identificat diferents patrons de desigualtat en l'exposició i l'accés als espais verds a la capital catalana. [...]
La evidencia científica avala los efectos positivos de la naturaleza en la salud mental y física en edad infantil. Un estudio publicado por investigadores del ICTA-UAB y el Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability (BCNUEJ), pionero en el análisis espacial y de la composición de la naturaleza urbana en el entorno escolar, ha identificado diferentes patrones de desigualdad en la exposición y el acceso a los espacios verdes en la capital catalana. [...]
Scientific evidence supports the positive effects of nature on mental and physical health in children. A study published by researchers from the ICTA-UAB and the Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability (BCNUEJ), a pioneer in spatial analysis and the composition of urban nature in the school environment, has identified different patterns of inequality in exposure and access to green spaces in the Catalan capital. [...]

2021
UAB divulga, Maig 2021
3 documents
2021-05-11
11:41
3 p, 841.3 KB El Dia Internacional de la Llum a Espanya : una perspectiva de tres anys / Yzuel Giménez, María Josefa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Calvo Padilla, María Luisa (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Óptica) ; Moreno, Ignacio (Universidad Miguel Hernández. Departamento de Ciencia de Materiales, Optica y Tecnología Electrónica)
En 2017 la UNESCO va declarar el 16 de maig Dia Internacional de la Llum (DIL), amb l’objectiude crear un dia en què es donés a conèixer la importància de la tecnologia basada en la llum per al benestar de la humanitat. [...]
En 2017 la UNESCO declaró el 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz (DIL), con el fin de crear un día en el que se diera a conocer la importancia de la tecnología basada en la luz para el bienestar de la humanidad. [...]
In 2017 the UNESCO declared the 16th May as the International Day of Light (IDL). This celebration is focused in making the society aware of the importance of the light and light-based technologies for the well-being of the humankind. [...]

2021
UAB divulga, Maig 2021
3 documents
2021-05-09
13:51
7 p, 908.9 KB Féminas, fetos y felaciones / Ferrarons i Llagostera, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
El examen etimológico de las palabras "hombre" y "mujer", los dos términos que en las sociedades de habla castellana han polarizado tradicionalmente la sexualidad humana, muestra dos tendencias claras en esa lengua y las que le son más cercanas. [...]
2020
Agenda kuir, 2020, p. 74-80  
2021-05-06
08:21
2 p, 575.6 KB Noves dades sobre l'extracció de maragdes a l'Egipte romà / Oller Guzmán, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
Recentment ha aparegut un article a la revista Journal of Near Eastern Studies sobre els treballs duts a terme per l'equip del Sikait Project, un projecte de recerca arqueològica conformat entre la UAB i el Polish Centre of Mediterranean Archaeology de la University of Warsaw, dirigit pel Dr. [...]
Recientemente ha aparecido un artículo en la revista Journal of Near Eastern Studies sobre los trabajos llevados a cabo por el equipo del Sikait Project, un proyecto de investigación arqueológica conformado entre la UAB y el Polish Centre of Mediterranean Archaeology de la University of Warsaw, dirigido por el Dr. [...]

2021
UAB divulga, Maig 2021
2 documents
2021-05-04
11:58
2 p, 435.3 KB Un nou mecanisme cel·lular reforça la resistència intrínseca als antibiòtics de Pseudomonas aeruginosa / Yero Corona, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Investigadors de la UAB, en col·laboració amb l'IRB Barcelona, han determinat la funció de la proteïna d'unió a substrat Ttg2D de Pseudomonas aeruginosa per mantenir l'asimetria dels fosfolípids entre les capes de la membrana interna i externa. [...]
Investigadores de la UAB, en colaboración con el IRB Barcelona, han determinado la función de la proteína de unión a sustrato Ttg2D de Pseudomonas aeruginosa para mantener la asimetría de los fosfolípidos entre las capas de la membrana interna y externa. [...]
UAB researchers in collaboration with researchers at IRB Barcelona elucidate the function of the Pseudomonas aeruginosa substrate-binding protein Ttg2D in maintaining phospholipid asymmetry between the outer and inner membrane layers. [...]

2021
UAB divulga, Maig 2021
3 documents
2021-05-04
11:51
3 p, 637.4 KB Un innovador dispositiu low-cost per a les lesions greus del sistema nerviós perifèric / Rodríguez Meana, Bruno (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Del Valle, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Navarro, Xavier (Xavier) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Recuperar la funcionalitat motora i la sensibilitat d'un membre després de sofrir una lesió greu requereix la implantació d'una pròtesi o conducte nerviós, i d'un dispositiu electrònic (interfície nerviosa perifèrica) que connecti el nervi amb el múscul. [...]
Recuperar la funcionalidad motora y la sensibilidad de un miembro tras sufrir una lesión grave requiere la implantación de una prótesis o conducto nervioso, y de un dispositivo electrónico (interfaz nerviosa periférica) que conecte el nervio con el músculo. [...]
Recovering the motor functionality and sensation of a limb after suffering a serious injury requires the implantation of a prosthesis or nerve conduit, and of an electronic device (peripheral nerve interface) that connects the nerve to the muscle. [...]

2021
UAB divulga, Abril 2021
3 documents
2021-04-28
21:11
2 p, 456.0 KB Reflexions sobre la vigència de la història local / Gabriel, Pere, 1945- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
2002
Plecs d'història local, Núm. 100 (2002) , p. 1577-1578  
2021-04-28
09:47
3 p, 512.9 KB L'estadística bayesiana permet obtenir noves dades per a la comprensió de les ocupacions prehistòriques en el tram sota del riu Ebre / Gironès Rofes, Ivan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Pardo Gordó, Salvador (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Molist, Miquel 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
La falta d'informació sobre els processos de neolitització i les seves dinàmiques d'ocupació del territori en el tram baix del riu Ebre fa difícil l'especificació dels períodes prehistòrics de la presència humana. [...]
La falta de información sobre los procesos de neolitización y sus dinámicas de ocupación del territorio en el tramo bajo del río Ebro hace difícil la especificación de los periodos prehistóricos de presencia humana. [...]

2021
UAB divulga, Abril 2021
2 documents
2021-04-28
09:39
3 p, 461.2 KB Responsabilitat biomèdica al transhumanisme? / Puig Hernández, Marc-Abraham (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
El transhumanisme és un tema espinós que enfronta l'ètica amb l'ús del desenvolupament tecnològic per ampliar les capacitats naturals de l'ésser humà. Què diferencia la implantació d'un marcapassos de la d'un ull biònic? En aquest article Marc Abraham Puig, del Departament de Ciència Política i Dret Públic, presenta un resum del seu treball en el qual analitza l'ús de la medicina i de la biotecnologia amb dos finalitats diferents: necessitat versus desig. [...]
El transhumanismo es un tema peliagudo que enfrenta la ética con el uso del desarrollo tecnológico para ampliar las capacidades naturales del ser humano. ¿Qué diferencia la implantación de un marcapasos de la de un ojo biónico? En este artículo Marc Abraham Puig, del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público, presenta un resumen de su trabajo en el que analiza el uso de la medicina y de la biotecnología con dos fines diferentes: necesidad versus deseo. [...]
Transhumanism is a delicate subject that confronts ethics with the use of technological development to expand the natural capacities of human beings. What makes the implantation of a pacemaker different from that of a bionic eye? In this article Marc Abraham Puig, from the Department of Political Science and Public Law, presents a summary of his work in which he analyzes the use of medicine and biotechnology for two different purposes: need versus desire. [...]

2021
UAB divulga, Abril 2021
3 documents
2021-04-28
09:33
3 p, 414.1 KB Els contactes i l'entorn : eines essencials per a accedir al món laboral / Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Muntanyola-Saura, Dafne (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Barranco Font, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Rodríguez, Joan (Rodríguez Soler) (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; González Heras, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Tenir una xarxa de contactes personals per buscar i aconseguir una ocupació és vital per accedir al món laboral; sobretot en persones joves amb dificultats d'inserció. Un estudi dut a terme pel Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball - QUIT de la UAB, ha avaluat els entorns en els quals s'adquireixen els contactes útils. [...]
Tener una red de contactos personales para buscar y conseguir un empleo es vital para acceder al mundo laboral; sobre todo en personas jóvenes con dificultades de inserción. Un estudio llevado a cabo por el Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo - QUIT de la UAB, ha evaluado los entornos en los que se adquieren los contactos útiles. [...]

2021
UAB divulga, Abril 2021
2 documents