Articles de divulgació

Recull d'articles escrits pel personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona o bé publicats a les revistes de la universitat que tenen com a destinataris a un públic més general i no especialitzat en la temàtica que es tracta.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2020-05-22
11:47
6 p, 558.7 KB La resposta del Servei de Biblioteques a la crisi de la Covid-19 / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia
La crisi sanitària de la Covid-19 ha estat un repte social i una oportunitat per posar a prova la capacitat de les biblioteques de la UAB per donar resposta a les necessitats dels usuaris de forma no presencial.
2020
Biblioteca informacions, Maig 2020, p. 1-6  
2020-05-20
10:55
3 p, 426.2 KB Bons o mals dispersors d'aglans? : Cada ratolí dispersa en funció de la seva "personalitat" / Ferrandiz-Rovira, Mariona (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
El comportament i les pautes alimentàries de cada ratolí repercuteixen en la formació dels boscos, sigui per la reacció àvida o no que aquests tenen al menjar, en funció de la percepció de depredadors en l'entorn més pròxim; o bé per la reserva o consum d'aglans i la posterior germinació d'aquests si queden guardats al cau i no es consumeixen. [...]
El comportamiento y las pautas alimenticias de cada ratón repercuten en la formación de los bosques, sea por la reacción ávida o no que estos tienen a la comida, en función de la percepción de depredadores en el entorno más próximo; o bien por la reserva o consumo de bellotas y la posterior germinación de estos si quedan guardados en la madriguera y no se consumen. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documents
2020-05-20
10:49
2 p, 404.8 KB Poden els alumnes aprendre i ensenyar-se música entre ells? / Ribosa Martínez, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Duran, David 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
La música s'imparteix a l'escola i a l'institut de manera oposada a com es viu en societat. Revertir aquesta pràctica i millorar-ne l'aprenentatge és l'objectiu del projecte educatiu Ritmos en dos. [...]
La música se imparte en la escuela y en el instituto de manera opuesta a cómo se vive en sociedad. Revertir esta práctica y mejorar su aprendizaje es el objetivo del proyecto educativo Ritmos en dos. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documents
2020-05-20
10:40
3 p, 472.3 KB Cartografiant els impactes de la contaminació als pobles indígenes a tot el món / Reyes-García, Victòria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
La contaminació ambiental impacta en la forma de vida dels pobles indígenes, n'amenaça les seves tècniques de recol·lecta alimentària i en vulnera la salut. L'ICTA-UAB ha participat en un estudi internacional que evidencia la necessitat de prendre mesures i d'adoptar alternatives per disminuir-ne l'efecte a escala global, a diferència de l'anàlisi i tractament parcel·lat dut a terme fins ara. [...]
La contaminación ambiental impacta en la manera de vivir de los pueblos indígenas, amenaza sus técnicas de recolecta alimentaria y vulnera su salud. El ICTA-UAB ha participado en un estudio internacional que evidencia la necesidad de tomar medidas y adoptar alternativas para mitigar los efectos a escala global, a diferencia del análisis y tratamiento parcelado llevado a cabo hasta ahora. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documents
2020-05-20
10:25
3 p, 420.3 KB Nou microsensor per caracteritzar biopel·lícules / Gabriel Buguña, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Conèixer i analitzar la composició química i biològica de biopel·lícules "beneficioses" trobades a l'interior de bioreactors ofereix l'oportunitat de dissenyar aquests últims adequadament i, en efecte, crear sistemes de tractament d'aigües residuals i corrents gasosos. [...]
Conocer y analizar la composición química y biológica de biopelículas "beneficiosas" encontradas en el interior de biorreactores ofrece la oportunidad de diseñar a estos últimos adecuadamente y, en efecto, crear sistemas de tratamiento de aguas residuales y corrientes gaseosas. [...]
Understanding and analyzing the chemical and biological composition of "beneficial" biofilms found inside the bioreactors offers the opportunity to design them properly and, consequently, to create sewage treatment systems and gaseous streams. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
3 documents
2020-05-11
16:40
2 p, 410.0 KB La dona en el gènere policíac televisiu espanyol / Tous, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
El rol que desenvolupa la dona en ficcions policíaques televisives construeix els marcs mentals d'una imatge real. La percepció resultant constata el conservadorisme de, especialment, les televisions privades (1990-2010) i es pot analitzar en clau de gènere juntament amb altres capes que hi actuen de manera transversal, relacionant-lo també amb el color polític dels diferents governs en el moment d'emissió de les sèries analitzades.
El rol que desempeña la mujer en ficciones policíacas televisivas construye los marcos mentales de una imagen real. La percepción resultante constata el conservadurismo de, especialmente, las televisiones privadas (1990-2010) y se puede analizar en clave de género junto con otras capas que actúan de manera transversal, relacionádolo también con el color político de los distintos gobiernos en el momento de emisión de las series analizadas.
The role played by women in TV police fictions constructs the mental frameworks of a real image. The resulting perception confirms the conservatism of, especially, the private channels (1990-2010) and can be analysed in terms of gender, together with other layers acting in a transversal way, putting it into relation to the political colour of the several governments when these TV series were broadcasted.

2020
UAB divulga, Maig 2020
3 documents
2020-05-11
16:33
3 p, 460.2 KB L'exercici físic pot atenuar els problemes de memòria causats per un traumatisme cranioencefàlic / Coll, Margalida (Coll Andreu) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències)
L'exercici físic aeròbic podria ajudar a reduir algunes de les deficiències cognitives associades al traumatisme cranioencefàlic (TCE), contribuint d'aquesta manera a millorar la qualitat de vida dels afectats. [...]
El ejercicio físico aeróbico podría ayudar a reducir algunas de las deficiencias cognitivas asociadas al traumatismo craneoencefálico, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de los afectados. [...]
Aerobic physical exercise could help to reduce some of the cognitive deficits associated to traumatic brain injury (TBI), contributing in this way to improve the quality of life of the affected individuals. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
3 documents
2020-05-11
16:22
3 p, 698.9 KB Efectes recíprocs entre la ramaderia bovina en extensiu amb finalitats ambientals i la vegetació mediterrània / Serrano Ferron, Emmanuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge) ; Calleja, Juan Antonio (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
La biodiversitat està en el punt de mira de les polítiques agroambientals davant l'amenaça d'incendis i l'arbustització que la deterioren. Per tal de preserva-la i controlar aquests dos fenòmens, es va provar l'opció de la ramaderia extensiva i es va exposar bestiar boví a la vegetació llenyosa mediterrània com a única font de menjar. [...]
La biodiversidad está en el punto de mira de las políticas agroambientales ante la amenaza de incendios y la proliferación de arbustos que la deterioran. Para su conservación y control de estos dos fenómenos, se probó la opción de la ganadería extensiva y se expuso ganado vacuno a la vegetación leñosa mediterránea como única fuente de comida. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documents
2020-05-11
16:11
3 p, 471.1 KB Fons d'identitat : com fer significativa la pràctica escolar en entorns d'exclusió social / Lalueza Sazatornil, José Luis, (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; Zhang-Yu, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; García-Díaz, Sarai (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; Camps Orfila, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; Padrós Castells, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; Marín-Suazo, Carolayn (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; García Romero, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI))
Les estratègies de recerca-acció, basades en els Fons de Coneixement (FdC) i els Fons d'Identitat (FdI), s'orienten a la construcció d'una escola inclusiva mitjançant la connexió de l'esfera familiar i comunitària amb l'escolar, propiciant l'aprenentatge significatiu en entorns on el fracàs i l'abandonament escolar són endèmics. [...]
Las estrategias de investigación-acción, basadas en los Fondos de Conocimiento (FdC) y los Fondos de Identidad (FdI), se orientan a la construcción de una escuela inclusiva mediante la conexión de la esfera familiar y comunitaria con la escolar, propiciando el aprendizaje significativo en entornos donde el fracaso y abandono escolar son endémicos. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documents
2020-04-29
12:18
2 p, 513.9 KB Mortalitat de troncs i decaïment forestal a l'alzinar mediterrani / Ogaya Inurrigarro, Romà (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Liu, Daijun (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Barbeta i Margarit, Adrià (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
El bosc mediterrani està sotmès a unes condicions climàtiques cada cop més càlides i amb una disponibilitat d'aigua més escassa. L'alzina pot ser substituïda per altres espècies arbustives més resistents a la sequera. [...]
El bosque mediterráneo está sometido a unas condiciones climáticas cada vez más cálidas y con una disponibilidad de agua más escasa. La encina puede ser substituida por otras especies arbustivas más resistentes a la sequía. [...]
Mediterranean forest is progressively submitted to drier climatic conditions accompanied with a decrease in water availability. Holm oak could be substituted by other shrub species more resistant to drought. [...]

2020
UAB divulga, Abril 2020
3 documents