Artículos de divulgación

Recopilación de artículos escritos por el personal docente e investigador de la Universidad Autònoma de Barcelona o bien publicados en las revistas de la universidad y que tienen como destinatarios a un público más general y no especializado en la temática que se aborda.

Estadísticas de uso Los más consultados
Últimas adquisiciones:
2022-05-13
14:41
2 p, 569.7 KB A la recerca d'ones gravitacionals a partir de la formació de forats negres primordials / Vaskonen, Ville (Institut de Física d'Altes Energies)
Els components de la matèria fosca continuen sent desconeguts, però els forats negres primordials i els productes d'evaporació són candidats interessants. Investigadors de l'IFAE i del King's College London han buscat traces d'aquests forats negres a les dades del detector d'ones gravitacionals. [...]
Los componentes de la materia oscura siguen siendo desconocidos, pero los agujeros negros primordiales y sus productos de evaporación son candidatos interesantes. Investigadores del IFAE y del King's College London han buscado trazas de estos agujeros negros en los datos del detector de ondas gravitacionales. [...]
The constituents of dark matter remain unknown, but primordial black holes and their evaporation products are interesting candidates. IFAE and King's College London researchers have searched signatures of these black holes in gravitational wave detector data. [...]

2022
UAB divulga, Maig 2022
3 documents
2022-05-13
14:30
2 p, 451.0 KB ILIUM : una llibreta de camp digital per als arqueòlegs / Ravotto, Alessandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Davant la necessitat d'eines digitals destinades a l'estudi arqueològic, Alessandro Ravotto, professor de la Unitat d'Arqueologia de la UAB i investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), ha desenvolupat ILIUM, una aplicació per a dispositius mòbils Android que permet enregistrar i gestionar les dades científiques d'una excavació. [...]
Ante la necesidad de herramientas digitales destinadas al estudio arqueológico, Alessandro Ravotto, profesor del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y la Edad Media de la UAB e investigador del Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC), ha desarrollado ILIUM, una aplicación para dispositivos móviles Android que permite grabar y gestionar los datos científicos de una excavación. [...]

2022
UAB divulga, Maig 2022
2 documents
2022-05-13
14:26
2 p, 588.0 KB Projecte europeu capdavanter en "zero-defect manufacturing" / Macias, Mario (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
El projecte OPTIMAI, finançat per la UE, introdueix nous models d'intel·ligència artificial (IA) per millorar la qualitat en la producció industrial amb un enfocament pioner vers el zero-defect manufacturing a través dels seus innovadors instruments basats en IA. [...]
El proyecto OPTIMAI, financiado por la UE, introduce nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) para mejorar la calidad en la producción industrial con un enfoque pionero en el zero-defect manufacturing a través de sus instrumentos basados en IA. [...]
EU funded project OPTIMAI introduces new Artificial Intelligence (AI) methods for improved quality in manufacturing with an intelligent approach to zero-defect manufacturing through its breakthrough AI powered toolkit. [...]

2022
UAB divulga, Maig 2022
3 documents
2022-05-13
14:21
2 p, 513.5 KB Purificació dels pèptids involucrats a la maduració dels limfòcits T al timus humà / Álvarez Angulo, Iñaki (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
L'estudi dels pèptids reconeguts pels timòcits en el tim humà té importància per conèixer el procés de maduració dels limfòcits T. Un investigador de la UAB ha publicat un protocol per purificar els pèptids associats a molècules HLA del timus i analitzar a través de l'espectrometria de masses els pèptids imprescindibles per a la maduració i l'aprenentatge dels limfòcits T al timus humà.
El estudio de los péptidos reconocidos por los timocitos en el timo humano tiene relevancia para conocer el proceso de maduración de los linfocitos T. Un investigador de la UAB ha publicado un protocolo para purificar los repertorios peptídicos asociados a moléculas de HLA en el timo y analizar mediante espectrometría de masas los péptidos imprescindibles para la maduración y aprendizaje de los linfocitos T en el timo humano.
The study of the peptides recognized by the thymocytes in the human thymus has importance to know the process of maturation of T lymphocytes. A UAB researcher has published a protocol to purify the peptides repertoires associated to HLA molecules in the thymus and their analysis by mass spectrometry required for the maturation and learning of T lymphocytes in the human thymus.

2022
UAB divulga, Maig 2022
3 documents
2022-05-13
14:16
2 p, 426.5 KB Projecte ORION : incorporació de la ciència oberta en la recerca biomèdica / Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
El passat febrer es van presentar a la Comissió Europea els resultats finals del projecte ORION, que des del 2017 introdueix la perspectiva de Ciència Oberta en el camp de la recerca bàsica en biomedicina. [...]
El pasado febrero se presentaron a la Comisión Europea los resultados finales del proyecto ORION, que desde 2017 introduce la perspectiva de Ciencia Abierta en el campo de la investigación básica en biomedicina. [...]

2022
UAB divulga, Maig 2022
2 documents
2022-05-13
14:10
2 p, 426.5 KB Exposició virtual sobre ceramistes coreans capturats al Japó del segle XVII / Clements, Rebekah (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Una nova exposició en línia de ceràmica ha estat comissariada pel projecte "Aftermath of the East Asian War of 1592-1598" del Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental de la UAB. [...]
Una nueva exposición online de cerámica ha sido comisariada por el proyecto "Aftermath of the East Asian War of 1592-1598" del Departamento de Traducción, Interpretación y Estudios de Asia Oriental de la UAB. [...]
A new online exhibition of ceramics has been curated by the "Aftermath of the East Asian War of 1592-1598" project at the UAB's Department of Translation, Interpreting, and East Asian Studies. " "Stories of Clay: Discovering Choson Korean Potters in Tokugawa Japan" traces the experiences of different groups of Korean potters, who were captured and taken to Japan, after the devastating Imjin War of 1592-1598.

2022
UAB divulga, Maig 2022
3 documents
2022-05-13
13:34
3 p, 770.4 KB Primaveres avançades : conseqüències del canvi climàtic en els arbres / Casanovas-Berenguer, Rosa (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Els efectes del canvi climàtic inclouen grans canvis en l'inici, durada i final de la temporada vegetativa que acaben afectant el creixement dels arbres. Un estudi que compta amb la col·laboració de la Unitat d'Ecologia Global del CREAF ha analitzat aquests impactes per millorar la capacitat de predicció de les tendències dels diferents boscos.
Los efectos del cambio global incluyen grandes cambios en el inicio, duración y final de la temporada vegetativa que acaban afectando al crecimiento de los árboles. Un estudio que cuenta con la colaboración de la Unidad de Ecología Global del CREAF ha analizado estos impactos para mejorar la capacidad de predicción de las tendencias de los distintos bosques.
The effects of global change include large changes in the beginning, duration and end of the growing season thus affecting the growth of trees. A study in collaboration with CREAF's Global Ecology Unit has analyzed these impacts to improve the ability to predict trends in different forests.

2022
UAB divulga, Abril 2022
3 documents
2022-05-13
13:28
3 p, 685.6 KB La competència digital docent dels futurs i futures mestres, en estudi / Mercader Juan, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
El Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO) del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB ha participat en un estudi sobre la percepció i avaluació de la competència digital docent (CDD) dels mestres en formació. [...]
El Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo Organizativo (CRiEDO) del Departamento de Pedagogía Aplicada participa en un estudio sobre la percepción y evaluación de la competencia digital docente (CDD) de los Maestros en formación. [...]

2022
UAB divulga, Abril 2022
2 documents
2022-05-13
13:21
2 p, 540.2 KB El poder de LISA : el futur de la detecció d'ones gravitacionals / Blas Temiño, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Des de les prediccions d'Einstein, la física va haver d'esperar 100 anys per a la detecció de les primeres ones gravitacionals. L'Agència Espacial Europea i la NASA ha posat en marxa el projecte LISA, una missió sense encara una configuració final decidida que consisteix en un conjunt de 3 satèl·lits capaços d'aquesta detecció. [...]
Desde las predicciones de Einstein, la física tuvo que esperar 100 años para la detección de las primeras ondas gravitacionales. La Agencia Espacial Europea y la NASA ha puesto en marcha el proyecto LISA, una misión sin todavía una configuración final decidida que consiste en un conjunto de 3 satélites capaces de dicha detección. [...]
Since Einstein's predictions, physics had to wait 100 years for the detection of the first gravitational waves. The European Space Agency and NASA have initiated the LISA project, a mission without yet a final configuration that consists of a set of 3 satellites capable of such detection. [...]

2022
UAB divulga, Abril 2022
3 documents
2022-04-28
12:05
9 p, 1.0 MB Among Us BCT : Una experiencia de gamificación en la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona / Cabezas, Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia)
2022
Desiderata, Vol. 5, Núm. 19 (Abril, Mayo, Junio 2022) , p. 108-117