Dissemination

Collection of articles written by UAB teachers and researchers or published in the university journals intended for a wider audience and not specialized in the subject being addressed.

Usage statistics Most popular
Latest additions:
2024-04-10
20:06
1 p, 7.8 MB I Raskólnikov va agafar la destral / Vidal Castell, David (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Fiódor DOSTOIEVSKI, Crim i càstig. La casa dels clàssics, 2021.
2022
Ara, Núm. 3786 (15 Maig 2022) , p. 45  
2024-04-10
19:57
1 p, 122.3 KB Dolor i redempció en un conte de les mil i una nits / Vidal Castell, David (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Mahi BINEBIN, Carrer del perdó. Angle editorial ; Alfaguara, 2021.
2021
Ara, Núm. 3751 (10 Abril 2021) , p. 45  
2024-04-10
19:36
1 p, 189.2 KB Exercici d'espeleologia profunda des de la intempèrie / Vidal Castell, David (Universitat Autònoma de Barcelona)
Ressenya de: Billy O'CALLAGHAN, Els amants de Coney Island. L'Altra editorial, 2020.
2021
Ara, Núm. 3717 (6 Març 2021) , p. 45  
2024-04-10
19:03
3 p, 3.8 MB La memòria republicana aterra de l'exili / Carrillo Pérez, Nereida (Universitat Autònoma de Barcelona)
Negrín, Pasionaria, Alberti, Líster i el govern republicà van salvar la vida enlairant-se des de l'aeròdrom de Monòver (Vinalopó Mitjà) cap a l'exili. Més de 80 anys després, aquesta i altres poblacions de la vall del Vinalopó protagonistes dels últims dies del govern de la Segona República expliquen el tabú de la desfeta i dels valors republicans. [...]
2022
Ara, Núm. 4316 (30 Octubre 2022)
Ara diumenge, Núm. 444 (30 Octubre 2022) , p. 14-16  
2024-04-10
18:56
1 p, 3.5 MB Què hi havia abans als baixos de la casa Batllò? / Vall, Toni, 1979- (Universitat Autònoma de Barcelona)
La galeria d'art Syra va ser un referent cultural i intel·lectual barceloní durant més de quaranta anys.
2023
Ara, Núm. 4691 (12 Novembre 2023)
Ara diumenge, Núm. 498 (12 Novembre 2023) , p. 11  
2024-04-10
18:51
2 p, 5.3 MB Quins són els cinemes de la vostra vida? / Vall, Toni, 1979- (Universitat Autònoma de Barcelona)
Carles Mir repassa al llibre 'Els cinemes de la meva vida'.
la seva educació sentimental a través de les sales de cine.

2023
Ara, Núm. 4670 (22 Octubre 2023)
Ara diumenge, Núm. 495 (22 Octubre 2023) , p. 9-10  
2024-04-10
17:05
3 p, 129.8 KB Estabilitzadors més eficaços per a la síntesi de nanopartícules metàl·liques / García-Antón, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La mida confereix a les nanopartícules unes característiques molt interessants i diferents de les de les molècules que les componen i del metall macroscòpic a partir del qual s'han format. Per això la seva síntesi està esdevenint fonamental. [...]
El tamaño confiere a las nanopartículas unas características muy interesantes y diferentes de las de las moléculas que las componen y del metal macroscópico a partir del cual se han formado. Por eso su síntesis está siendo fundamental. [...]

2011
UAB divulga, Juliol 2011
2 documents
2024-04-10
17:02
3 p, 135.0 KB Lligands que contenen fluor / Montoya García, Vanessa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; García-Antón, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Solans, Xavier 1949-2007 (Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals) ; Font-Bardia, Mercè (Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals) ; Ros i Badosa, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Els complexos metàl·lics són estructures moleculars a les quals un metall està envoltat per altres àtoms o molècules amb càrrega elèctrica negativa. Aquests àtoms o molècules que envolten el metall s'anomenen lligands. [...]
Los complejos metálicos son estructuras moleculares en las cuales un metal está rodeado por otros átomos o moléculas con carga eléctrica negativa. Estos átomos o moléculas que rodean el metal se llaman ligandos. [...]
Metallic complexes are molecuar structures where a metal is surrounded by other atoms or molecules with negative electric charge. These atoms or molecules that surround the metal are called ligands. [...]

2007
UAB Divulga, maig 2007
3 documents
2024-04-08
10:30
3 p, 677.3 KB Les complexes interaccions del trastorn de joc amb la conducta il·legal / Granero, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
Un estudi amb la col·laboració del Departament de Psicobiologia i Metodologia de la UAB ha analitzat les interaccions complexes del trastorn del joc (TJ) amb la conducta delictiva. Revela que entre el 23% i el 89% dels afectats recorren a actes il·legals per finançar el seu hàbit, i molts d'aquests presenten una personalitat amb un nivell elevat d'autotranscendència, tret que s'hauria de contemplar als programes d'intervenció.
Un estudio con la colaboración del Departamento de Psicobiología y Metodología de la UAB ha analizado las interacciones complejas del trastorno del juego (TJ) con la conducta delictiva. Revela que entre el 23% y el 89% de los afectados recurren a actos ilegales para financiar su hábito, y muchos de estos presentan una personalidad con un nivel elevado de autotrascendencia, rasgo que debería contemplarse en los programas de intervención.
A study conducted with the collaboration of the Department of Psychobiology and Methodology of the UAB has analyzed the complex interactions of gambling disorder (GD) with criminal behavior. It reveals that between 23% and 89% of GD patients report illegal acts to finance their habit, and most of them show a personality characterized by high self-transcendence, trait that should be considered in intervention programs.

2024
UAB divulga, Abril 2024
3 documents
2024-04-08
10:24
3 p, 647.4 KB Identifiquen biomarcadors clau de tumorigènesi i malignitat en neoplàsia mamària canina / Teles, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Un estudi realitzat per la UAB ha identificat potencials biomarcadores de tumorigènesi i malignitat en la neoplàsia mamària canina (NMC). Els investigadors han analitzat l'expressió gènica en mostres de teixit mamari tumoral i sa mitjançant la tècnica molecular qRT-PCR. [...]
Un estudio realizado por la UAB ha identificado potenciales biomarcadoras de tumorigénesis y malignidad en la neoplasia mamaria canina (NMC). Los investigadores han analizado la expresión génica en muestras de tejido mamario tumoral y sano mediante la técnica molecular qRT-PCR. [...]
A study conducted by the UAB has identified potential biomarkers of tumorigenesis and malignancy in canine mammary neoplasia (CMN). The researchers have analyzed gene expression in tumor and healthy mammary tissue samples using the molecular technique qRT-PCR. [...]

2024
UAB divulga, Abril 2024
3 documents