Dissemination

Collection of articles written by UAB teachers and researchers or published in the university journals intended for a wider audience and not specialized in the subject being addressed.

Usage statistics Most popular
Latest additions:
2022-06-21
20:36
4 p, 1.2 MB Ophélie Ronce : "Amb els models predictius millorarem el coneixement fenològic, però mai no podrem integrar tota la complexitat de les interaccions entre espècies" / Ronce, Ophélie (Université de Montpellier) ; Tarruell Roma, Lluc, entrevistador
En motiu de la seva visita al CREAF dins el programa CREAFTalks, entrevistem ala investigadora Ophélie Ronce, directora del grup de recerca CNRS de la Universitat de Montpellier i membre del Consell científic del CREAF des del 2017. [...]
Con motivo de su visita al CREAF dentro del programa CREAFTalks, entrevistamos a la investigadora Ophélie Ronce, directora del grupo de investigación CNRS de la Universidad de Montpellier. Ophélie estudia el papel de la evolución en la respuesta de la biodiversidad a los cambios globales mediante modelos matemáticos.
On the occasion of her visit to CREAF as part of the CREAFTalks program, we interviewed researcher Ophélie Ronce, director of the CNRS research group at the University of Montpellier and member of the CREAF Scientific Council since 2017. [...]

2022
UAB divulga, Juny 2022
3 documents
2022-06-21
20:28
6 p, 2.1 MB Margarita del Val : "Cal investigar més en malalties infeccioses i invertir més en vacunes" / del Val, Margarita (Centro de Biología Molecular Severo Ochoa)
Margarita del Val, prestigiosa viròloga i immunòloga del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha tingut una gran rellevància científica i divulgativa sobre la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 i les vacunes que s'han desenvolupat durant aquests dos anys de pandèmia. [...]
Margarita del Val, prestigiosa viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha tenido una gran relevancia científica y divulgativa sobre la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 y las vacunas que se han desarrollado durante estos dos años de pandemia. [...]

2022
UAB divulga, Març 2022
2 documents
2022-06-21
20:16
2 p, 585.3 KB "Epidemiología cercana. La salud pública, la carne y el oxidado cuchillo del miedo" el nou llibre de Miquel Porta / Porta, Miquel 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública)
Miquel Porta és un investigador i catedràtic de salut pública a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha presidit les respectives associacions d'epidemiòlegs espanyols i europeus. [...]
Miquel Porta es un investigador y catedrático de salud pública en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y la Facultad de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]

2022
UAB divulga, Juny 2022
2 documents
2022-06-21
20:09
3 p, 778.8 KB La interacció de ALDH1A3 amb ATP : noves evidències sobre la seva funció en càncer, diabetis i obesitat / Farrés, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
L'aldehid deshidrogenasa 1A3 (ALDH1A3) humana és un enzim que uneix ATP, a la vegada que biomarcador de les cèl·lules iniciadores de tumors, responsables de la resistència a la quimioteràpia. Segons un estudi del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB, en col·laboració amb el Sincrotró ALBA, el seu silenciament restableix la sensibilitat de les cèl·lules tumorals als agents quimioterapèutics.
La aldehído deshidrogenasa 1A3 (ALDH1A3) humana es la enzima que une un ATP, a la vez que biomarcador de las células iniciadoras de tumores, responsables de la resistencia a la quimioterapia. Según un estudio del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UAB en colaboració con el Sincrotrón ALBA, su silenciamiento restablece la sensibilidad de las células tumorales a los agentes quimioterapéuticos.
Human aldehyde dehydrogenase 1A3 (ALDH1A3) is an enzyme that binds ATP, as well as a biomarker of tumor-initiating cells responsible for resistance to chemotherapy. According to a study by the UAB Department of Biochemistry and Molecular Biology in collaboration with the ALBA Synchrotron, their silencing restores the sensitivity of tumor cells to chemotherapeutic agents.

2022
UAB divulga, Juny 2022
3 documents
2022-06-21
20:00
2 p, 475.8 KB "La muerte de los bosques", nou llibre de Francisco Lloret / Lloret Maya, Francisco (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
La muerte de los bosques és el darrer llibre de Francisco Lloret, catedràtic d'Ecologia de la UAB i investigador del CREAF. Les seves investigacions se centren en l'estudi dels boscos en relació amb diferents fonts de pertorbacions causades pels humans. [...]
La muerte de los bosques es el último libro de Francisco Lloret, catedrático de Ecología de la UAB e investigador del CREAF. Sus investigaciones se centran en el estudio de los bosques con relación a diferentes fuentes de perturbaciones causadas por los humanos. [...]

2022
UAB divulga, Juny 2022
2 documents
2022-06-21
19:54
3 p, 1.1 MB Lent però constant : així es guanya la cursa. Una història de molècules que ballen diferent / Rodríguez Tinoco, Cristian (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Els fenòmens macroscòpics d'equilibri requereixen un moviment microscòpic de les molècules. Fins ara la dinàmica dels líquids s'havia descrit considerant un únic tipus de moviment conegut com a relaxació estructural. [...]
Los fenómenos macroscópicos de equilibrio requieren un movimiento microscópico de las moléculas. Hasta ahora, la dinámica de los líquidos se había descrito considerando un único tipo de movimiento conocido como relajación estructural. [...]
Macroscopic equilibrium phenomena require microscopic movement of molecules. Until now, the dynamics of liquids had been described considering a single type of movement known as structural relaxation. [...]

2022
UAB divulga, Juny 2022
3 documents
2022-06-03
14:32
2 p, 617.5 KB La implicació ciutadana en les ciutats intel·ligents / Pansera, Mario (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa)
Les tecnologies intel·ligents ofereixen el potencial per oferir solucions innovadores als desafiaments urbans, però també comporten el risc d'incrustar i amplificar les divisions socials existents. [...]
Las tecnologías inteligentes ofrecen el potencial para brindar soluciones innovadoras a los desafíos urbanos, pero también conllevan el riesgo de incrustar y amplificar las divisiones sociales existentes. [...]
Smart technologies offer the potential to provide innovative solutions to urban challenges, but they also carry the risk of embedding and amplifying existing social divisions. While smart innovation is often championed as of benefit to "the general citizen", the degree to which they can be benefited compared to corporate or other stakeholders remains an open question.

2022
UAB divulga, Juny 2022
3 documents
2022-06-03
14:27
2 p, 590.8 KB La UAB participa en el projecte Europeu OXIPRO : una nova oportunitat cap a productes més eco-sostenibles / Guillén, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
En una societat europea cada cop més preocupada pel medi ambient sorgeix OXIPRO, un projecte que té com a objectiu contribuir a la transició cap a la producció de detergents, tèxtils, cosmètics i productes d'alimentació més respectuosos amb el planeta. [...]
En una sociedad europea cada vez más preocupada por el medioambiente surge OXIPRO, un proyecto cuyo objetivo es contribuir a la transición hacia la producción de detergentes, textiles, cosméticos, y productos de alimentación más respetuosos con el planeta. [...]
In a European society increasingly concerned about the environment, OXIPRO arises as a project whose objective is to contribute to the transition towards a more respectful production of detergents, clothes, cosmetics, and food. [...]

2022
UAB divulga, Juny 2022
3 documents
2022-06-03
13:28
2 p, 359.3 KB "La cueva del mono. Las siete piedras de la sabiduría", el nou llibre de Jenny Moix
Jenny Moix, professora titular de la Facultat de Psicologia de la UAB ens presenta aquesta faula introspectiva que convida el lector a entendre com funciona la ment a través de Rahul, un jove que ho ha perdut tot i disposat a renunciar a la seva vida. [...]
Jenny Moix, profesora titular de la Facultad de Psicología de la UAB nos presenta esta fábula introspectiva que invita al lector a entender cómo funciona la mente a través de Rahul, un joven que lo ha perdido todo y que está dispuesto a renunciar a su vida. [...]

2022
UAB divulga, Maig 2022
2 documents
2022-06-03
13:20
2 p, 622.4 KB El Mediterrani i la necessitat de gestió de la diversitat d'interessos / Gómez i Mestres, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
Les àrees marines protegides són cada vegada més un espai on conflueixen activitats marítimes que demanen una cogestió d'aquestes. El projecte Interreg Pharos4MPAs ha dut a terme una revisió de la gestió del mar per concloure la necessitat d'una conciliació entre els diversos interessos que garanteixi un accés i un ús equitatiu i sostenible dels recursos.
Las áreas marinas protegidas son cada vez más un espacio donde confluyen actividades marítimas que piden una cogestión de éstas. El proyecto Interreg Pharos4MPAs ha llevado a cabo una revisión de la gestión del mar para concluir la necesidad de una conciliación entre los distintos intereses que garantice un acceso y uso equitativo y sostenible de los recursos.
Protected marine areas are increasingly a space where maritime activities converge that require co-management of activities. The Interreg Pharos4MPAs project has carried out a review of the marine management of the sea to conclude the need for a conciliation between the different interests that guarantees equitable and sustainable access and use of resources.

2022
UAB divulga, Maig 2022
3 documents