Reseñas

Esta colección recoge reseñas (valoraciones críticas de libros, artículos, trabajos, etc.) escritos por el personal docente e investigador de la Universidad Autònoma de Barcelona o bien publicadas en las revistas de la universidad.

Últimas adquisiciones:
2018-03-14
22:38
2 p, 45.7 KB Sentència 148/2000, d'1 de juny (BOE núm. 156, de 30 de juny, suplement). Conflicte positiu de competències plantejat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya contra el Reial decret 769/1993, de 21 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per a la prevenció de la violència als espectacles esportius. Vot particular. / Pérez Francesch, Joan Lluís, 1959- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
2001
Autonomies: revista catalana de dret públic, Num. 27 (2001) , p. 149-150
2 documents
2018-03-14
22:37
1 p, 33.0 KB Sentència 175/1998, de 23 de juliol (BOE núm. 197, de 18 d'agost). Diverses qüestions d'inconstitucionalitat contra els art.9.1.a y 10.2.c de la Llei del Parlament de Catalunya 5/1987, de 4 d'abril, i l'art.2.1.c, 2 i 3 de la Llei del Parlament de Catalunya 23/1987, de 23 de desembre, en la redacció que va donar a aquest dos darrers apartats la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 13/1988, de 31 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 1989. / Pérez Francesch, Joan Lluís, 1959- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
1999
Autonomies: revista catalana de dret públic, Num. 25 (1999) , p. 251
2 documents
2018-03-13
05:05
6 p, 176.0 KB Reseñas / Canto Ruiz, Jesús M. (Universidad de Málaga)
Obra ressenyada: Anastasio OVEJERO BERNAL, Autogestión para tiempo de crisis. Utilidad de las colectividades libertarias. Madrid: Biblioteca Nueva, 2017.
2018 - 10.5565/rev/athenea.2380
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, Vol. 18 Núm. 1 (marzo 2018) , p. 453-458 (Reseñas)  
2018-03-08
19:38
4 p, 367.6 KB La primera història de Catalunya del segle XXI / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria) (Universitat Autònoma de Barcelona)
Index de les obres ressenyades: Albert BALCELLS (dir. ), Història de Catalunya. Barcelona : L'Esfera dels llibres, 2004.
2005
Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Núm. 124 (2005) , p. 144-147  
2018-03-08
18:51
5 p, 65.8 KB Llocs de memòria dels catalans d'Albert Balcells / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria)
Index de les obres ressenyades: Albert BALCELLS. Barcelona : Proa, 2008.
2008
Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Núm. 130 (2008) , p. 142-146  
2018-03-05
05:05
4 p, 76.4 KB Ressenyes / Sanjaume Calvet, Marc (Universitat Pompeu Fabra)
Obra ressenyada: Alessandro FERRARA, El horizonte democrático: El hiperpluralismo y la renovación del liberalismo político. Barcelona: Herder, 2014.
2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1043
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 138-141 (Ressenyes)  
2018-03-05
05:05
3 p, 60.1 KB Ressenyes / Redondo Orta, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Obra ressenyada: Anna ESTANY y Rosa M. HERRERA, Innovación en el Saber Teórico y Práctico. Londres: College Publications, 2016.
2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1210
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 156-158 (Ressenyes)  
2018-03-05
05:05
5 p, 75.3 KB Ressenyes / Acedo Alonso, Noemí (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Cos i Textualitat)
Obra ressenyada: Anabella DI TULLIO, Teoría feminista y liberalismo: El devenir de una relación problemática. Málaga: UMA Editorial, 2016.
2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1187
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 109-113 (Ressenyes)  
2018-03-05
05:05
5 p, 81.0 KB Ressenyes / Laera, Rodrigo (Universitat de Barcelona)
Obra ressenyada: Angus DEATON, El gran escape: Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2015.
2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1175
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 141-145 (Ressenyes)  
2018-03-05
05:05
4 p, 73.4 KB Ressenyes / Armengol Sans, Andrés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Obra ressenyada: Geneviève FRAISSE, Los excesos del género: Concepto, imagen, desnudez. Madrid: Ediciones Cátedra, 2016.
2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1213
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 116-119 (Ressenyes)