Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic
Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (BDHAH) vol recollir en un únic portal tots els materials impresos, en format llibre, revista o fullet, relacionats amb la producció, estudi i divulgació de les arts i del patrimoni monumental al llarg de l’època moderna i fins l’any 1909, data en que aquests materials, en complir cent anys, passen de forma segura al domini públic.
Hem rebut la inestimable col·laboració d'un seguit de biblioteques d'entitats públiques i privades de Catalunya i de la resta de l'Estat. La BDHAH és un portal dirigit pel Departament d'Història de l'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinat i realitzat per la Biblioteca d'Humanitats.
Per començar aquest projecte hem comptat amb la concessió d’ajuts del Ministerio de Cultura durant els anys 2008, 2009 i 2010, dins de les convocatòries de "Ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios"
El projecte conté més de dos-cents documents digitalitzats entre els quals hi ha: àlbums, catàlegs d’exposicions col·lectives i col·leccions particulars, conferències, enciclopèdies, estudis d’artistes, estudis d’edificis, tractats teòrics i revistes.
Per consultar el material digitalitzat s’ha diferenciat entre Llibres i Revistes.
També es pot anar directament a la pàgina: BDHAH
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2019-07-17
13:47
60 p, 34.7 MB Biblioteca de turismo de la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona / Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona
Publicació de la Societat d'Atracció de Forasters de Barcelona que té com a objectiu la promoció i el foment del turisme a Catalunya.
Publicación de la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona que tiene como objetivo la promoción y el fomento del turismo en Cataluña.
Publication of the Society for the Attraction of Visitors of Barcelona whose objective is the promotion of tourism in Catalonia.

Barcelona : Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona, [1925-19--] (Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic)
27 documents
2019-07-12
13:51
249 p, 166.2 MB Simó Gómez : història verídica d'un pintor del Poble Sec / Elias, Feliu, 1878-1948 ; Junta Municipal d'Exposicions d'Art de Barcelona
Estudi sobre la vida i l'obra del pintor Simó Gómez escrit per Feliu Elias i publicat l'any 1913 a Barcelona. Conté reproduccions de dibuixos i pintures de l'artista. Inclou un suplement artístic literari sobre el pintor.
Estudio sobre la vida y la obra del pintor Simó Gómez escrito por Feliu Elias y publicado en 1913 en Barcelona. Contiene reproducciones de dibujos y pinturas del artista. Incluye un suplemento artístico literario sobre el pintor.
Study on the life and work of the painter Simó Gómez written by Feliu Elias and published in 1913 in Barcelona. Contains reproductions of drawings and paintings by the artist. Includes a literary artistic supplement on the painter.

Barcelona : Edicions de la Junta Municipal d'Exposicions d'Art de Barcelona, 1913 (Edicions ilustrades de la Junta Municipal d'Exposicions d'Art de Barcelona)  
2019-07-12
13:51
101 p, 67.4 MB Per la Bellesa de la llar humil : recull d'orientacions / Foment de les Arts Decoratives
Recull d'orientacions sobre decoració d'interiors a Catalunya i a l'estranger. Conté els projectes presentats al concurs pel decorat de l'habitació humil, convocat pel Foment de les Arts Decoratives. [...]
Recopilación de orientaciones sobre decoración de interiores en Cataluña y en el extranjero. Contiene los proyectos presentados al concurso por el decorado de la habitación humilde, convocado por el Fomento de las Artes Decorativas. [...]
Collection of guidelines on interior decoration in Catalonia and abroad. Contains the projects submitted to the contest for the decor of the humble room, called by the Promotion of Decorative Arts. Illustrated with images of furniture and rooms.

Barcelona : Foment de les Arts Decoratives, 1924  
2019-07-12
13:51
125 p, 75.9 MB Antonio Caba (1838-1907), Francisco Miralles (1848-1901) / Junyer Vidal, Carles
Estudis biogràfics i crítics sobre els pintors Antonio Caba i Francisco Miralles escrits per Carlos Junyer i el Viscomte de Güell. Conté reproduccions de pintures dels dos artistes.
Estudios biográficos y críticos sobre los pintores Antonio Caba y Francisco Miralles escritos por Carlos Junyer y el Vizconde de Güell. Contiene reproducciones de pinturas de los dos artistas.
Biographical and critical studies on the painters Antonio Caba and Francisco Miralles written by Carlos Junyer and the Viscount of Güell. Contains reproductions of paintings by both artists.

Barcelona : Galería Layetanas, 1947  
2019-07-12
13:51
75 p, 40.7 MB Venancio y Agapito Vallmitjana Barbany / Rodríguez Codolá, Manuel, 1872-1946
Estudi sobre els germans escultors Vallmitjana escrit per Manuel Rodríguez Codolá i publicat l'any 1947 a Barcelona. Conté imatges d'escultures dels dos artistes.
Estudio sobre los hermanos escultores Vallmitjana escrito por Manuel Rodríguez guijarros y publicado en 1947 en Barcelona. Contiene imágenes de esculturas de los dos artistas.
Study on the brothers sculptors Vallmitjana written by Manuel Rodríguez Codolá and published in 1947 in Barcelona. It contains images of sculptures by the two artists.

Barcelona : [s.n.], 1947  
2019-07-12
13:51
91 p, 67.0 MB Catàleg de l'exposició internacional del moble i decoració d'interiors : Palau d'Art Modern i Palau Industrial del parc de Montjuich : maig-juny 1923 Barcelona = Catálogo de la Exposición Internacional del Mueble y Decoración de Interiores : Palacio de Arte Moderno y Palacio Industrial del Parque de Montjuich : Mayo-Junio 1923 Barcelona / Exposició internacional del moble i decoracio d'interiors (maig-juny 1923 : Barcelona, Catalunya)
Guia del visitant de l'exposició del moble i decoració d'interiors que va tenir lloc el 1923 al Palau d'Art Modern i al Palau Industrial a Montjuic. Conté l'índex d'expositors. Il·lustrada amb imatges de mobles i habitacions.
Guía del visitante de la exposición del mueble y decoración de interiores que tuvo lugar en 1923 en el Palau de Arte Moderno y el Palacio Industrial en Montjuic. Contiene el índice de expositores. [...]
Visitor's guide to the furniture and interior decoration exhibition that took place in 1923 at the Palau d'Art Modern and at the Industrial Palace in Montjuic. Contains the index of exhibitors. Illustrated with images of furniture and rooms.

Barcelona : Ed. Catalana, 1923  
2019-07-12
13:51
132 p, 83.9 MB Benet Mercadé : la seva vida i la seva obra / Elias, Feliu, 1878-1948
Estudi sobre la vida i l'obra del pintor Benet Mercadé escrit per Feliu Elias i publicat l'any 1921 a Barcelona. Conté reproduccions de pintures de l'artista.
Estudio sobre la vida y la obra del pintor Benet Mercadé escrito por Feliu Elias y publicado en 1921 en Barcelona. Contiene reproducciones de pinturas del artista.
Study on the life and work of the painter Benet Mercadé written by Feliu Elias and published in 1921 in Barcelona. Contains reproductions of paintings by the artist.

Barcelona : Junta Municipal d'Exposicions d'Art, 1921  
2019-07-12
13:51
141 p, 90.7 MB Enric Monserdà : la seva vida i la seva obra / Elias, Feliu, 1878-1948
Estudi sobre la vida i l'obra del pintor i decorador Enric Monserdà escrit per Feliu Elias i publicat l'any 1927 a Barcelona. Conté reproduccions d'obres de l'artista.
Estudio sobre la vida y la obra del pintor y decorador Enric Monserdà escrito por Feliu Elias y publicado en 1927 en Barcelona. Contiene reproducciones de obras del artista.
Study on the life and work of the painter and decorator Enric Monserdà written by Feliu Elias and published in 1927 in Barcelona. Contains reproductions of works by the artist.

Barcelona : [s.n.], 1927  
2019-07-12
13:51
146 p, 35.8 MB Exposició d'art : catàleg oficial : Barcelona 1922
Catàleg oficial de l'exposició d'art celebrada a Barcelona l'any 1922. Inclou obres de pintura, escultura, dibuix, gravat i arts aplicades. Conté la llista d'expositors i reproduccions d'obres exposades.
Catálogo oficial de la exposición de arte celebrada en Barcelona en 1922. Incluye obras de pintura, escultura, dibujo, grabado y artes aplicadas. Contiene la lista de expositores y reproducciones de obras expuestas.
Official catalog of the art exhibition held in Barcelona in 1922. It includes works of painting, sculpture, drawing, engraving and applied arts. Contains the list of exhibitors and reproductions of exhibited works.

Barcelona : Seix i Barral, 1922  
2019-07-12
13:51
72 p, 26.5 MB Meditacions sobre la arquitectura / Folch i Torres, Joaquim, 1886-1963
Assaig breu sobre l'arquitectura escrit per J. M. Folch i Torres i publicat l'any 1916 a Barcelona. El text l'havia anat publicant a través de La Revista en diversos números consecutius i finalment era recollit en aquest llibre.
Ensayo breve sobre la arquitectura escrito por J. M. Folch i Torres y publicado en 1916 en Barcelona. El texto había ido publicando a través de La Revista en varios números consecutivos y finalmente era recogido en este libro.
Short essay on architecture written by J. M. Folch i Torres and published in 1916 in Barcelona. The text had been published by La Revista in various consecutive numbers and was finally collected in this book.

Barcelona : La Revista, 1916 (Publicacions de La Revista ; 7)