Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic
Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (BDHAH) vol recollir en un únic portal tots els materials impresos, en format llibre, revista o fullet, relacionats amb la producció, estudi i divulgació de les arts i del patrimoni monumental al llarg de l’època moderna i fins l’any 1909, data en que aquests materials, en complir cent anys, passen de forma segura al domini públic.
Hem rebut la inestimable col·laboració d'un seguit de biblioteques d'entitats públiques i privades de Catalunya i de la resta de l'Estat. La BDHAH és un portal dirigit pel Departament d'Història de l'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinat i realitzat per la Biblioteca d'Humanitats.
Per començar aquest projecte hem comptat amb la concessió d’ajuts del Ministerio de Cultura durant els anys 2008, 2009 i 2010, dins de les convocatòries de "Ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios"
El projecte conté més de dos-cents documents digitalitzats entre els quals hi ha: àlbums, catàlegs d’exposicions col·lectives i col·leccions particulars, conferències, enciclopèdies, estudis d’artistes, estudis d’edificis, tractats teòrics i revistes.
Per consultar el material digitalitzat s’ha diferenciat entre Llibres i Revistes.
També es pot anar directament a la pàgina: BDHAH
Darreres entrades:
2017-06-21
16:53
31 p, 20.4 MB Catálogo de las principales piezas de la colección de antigüedades y objetos de arte del pintor Luis Masriera / Masriera, Luis
Catàleg de les principals peces de la col·lecció d’antiguitats i objectes d’art del pintor Luis Masriera. Entre les obres, hi ha des de instruments musicals, mobles del segle XVII, retaules catalans del segle XV i XVI, pintures, armes, vidres, cerámica, teixits i col·leccions orientals.
Catálogo de las principales piezas de la colección de antigüedades y objetos de arte del pintor Luis Masriera. Entre las obras, hay desde instrumentos musicales, muebles del siglo XVII, retablos catalanes del siglo XV y XVI, pinturas, armas, vidrios, cerámica, tejidos y colecciones orientales.
Catalog of the main pieces of the collection of antiques and art objects from the painter Luis Masriera. Among the pieces, there are musical instruments, furniture from the 17th century, altarpieces from the 15th and 16th century, paintings, weapons, glasses, ceramics, fabrics and oriental collections.

1932  
2017-06-21
16:39
43 p, 39.2 MB Pintures del segle XIII al carrer de Montcada de Barcelona : Discurs llegit el dia 18 de maig de 1969 en l'acte de recepció pública del Dr. Joan Ainaud de Lasarte a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i contestació de l'acadèmic numerari Agustí Duran i Sanpere / Ainaud de Lasarte, Joan ; Duran i Sanpere, Agustí
Discurs llegit el 18 de maig de 1969 en l’acte de recepció pública de Joan Ainaud de Lasarte a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. L’estudi tracta de les pintures murals del segle XIII al carrer Montcada de Barcelona. [...]
Discurso leído el 18 de mayo de 1969 en el acto de recepción pública de Joan Ainaud de Lasarte en la Real Academia de Buenas Letras en Barcelona. El estudio trata de las pinturas murales del siglo trece en la calle Montcada de Barcelona. [...]
Speech read by Joan Ainaud de Lasarte on the occasion of his admission to the Reial Acadèmia de Bones Lletres in Barcelona on May 18, 1969. The essay deals with the 13th century murals on the Montcada Street in Barcelona. [...]

1969  
2017-06-21
16:27
51 p, 29.2 MB Miguel y Luciano Oslé por Miguel Saperas / Saperas, Miguel ; Oslé, Miguel ; Oslé, Luciano
Assaig escrit per Miguel Saperas en 1970 sobre la vida dels escultors catalans Miguel i Luciano Oslé, dos germans que van néixer a Barcelona a finals del segle XIX.
Ensayo escrito por Miguel Saperas en 1970 sobre la vida de los escultores catalanes Miguel y Luciano Oslé, dos hermanos que nacieron en Barcelona a finales del siglo XIX.
Essay written by Miguel Saperas in 1970 on the life of the Catalan sculptors Miguel and Luciano Oslé, two brothers who were born in Barcelona in the late nineteenth century.

Madrid 1970  
2017-06-21
16:17
23 p, 14.4 MB La musa catalana : Geo-graphos : Conferència donada pel Comte de Güell President de l'Acadèmia Catalana de Belles Arts al Palau de la Portaferrissa a petició dels Amics de l'Art Vell el dia 4 de novembre de 1935, publicada a sol·licitud de les Entitats Artístiques de Catalunya
Conferència donada pel Comte de Güell, president de l’Acadèmia Catalana de Belles Arts, al Palau de la Portaferrissa a petició dels amics de l’Art vell el 4 de novembre de 1935. La conferència tracta el tema de l’art, la cultura i la pàtria catalana al llarg de la historia.
Conferencia dada por el Conde de Güell, presidente de la Academia Catalana de Bellas Artes, en el Palacio de la Portaferrissa a petición de los Amics de l’Art vell el 4 de noviembre de 1935. La conferencia trata el tema del arte, la cultura y la patria catalana a lo largo de la historia.
Lecture given by the Count of Güell, President of the Catalan Academy of Fine Arts, in the Palace of Portaferrissa at the request of the Amics de l’Art vell on November 4, 1935. The conference deals with Catalan art, culture and homeland throughout history.

1935  
2017-06-21
15:06
24 p, 12.9 MB El pintor Pedro Nunyes y el retablo de San Eloy de los plateros de Barcelona / Madurell Marimon, J. M. ; Nunyes, Pedro
Assaig sobre el retaule de San Eloi dels argenters de Barcelona del pintor portuguès Pedro Nunyes. Monografia escrita per J. M. Madurell en 1950 sobre aquest retaule pintat al S. XVI, que actualmente forma part de la col·lecció del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Ensayo sobre el retablo de San Eloy de los plateros de Barcelona del pintor portugués Pedro Nunyes. Monografía escrita por J. M. Madurell en 1950 sobre este retablo pintado en el siglo XVI, que actualmente forma parte de la colección del Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Essay on the altarpiece of San Eloi dels argenters in Barcelona by the Portuguese painter Pedro Nunyes. Monograph written by J. M. Madurell in 1959 about this altarpiece painted in the 16th century which currently is part of the collection of the National Art Museum of Catalonia.

1950  
2017-06-20
18:58
58 p, 24.4 MB Discursos leidos ante la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla por Don Carlos Serra y Pickman marqués de San José de Serra y Don José Hernández Díaz en la recepción pública del primero el 16 de diciembre de 1934 / Serra y Pickman, Carlos ; Hernández Díaz, José
Discurs llegit a l’Acadèmia de Belles Arts de Santa Isabel de Hungria de Sevilla per Carles Serra i Pickman, marquès de San José de Serra, el 16 de desembre de 1934. El tema del discurs és l’estudi històric dels quadres de la Cartuja de Santa María de las Cuevas. [...]
Discurso leído en la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla por Carles Serra i Pickman, marqués de San José de Serra, el 16 de diciembre de 1934. El tema del discurso es el estudio histórico de los cuadros de la Cartuja de Santa María de las Cuevas. [...]
Speech read by Carles Serra i Pickman, Marquess of San José de Serra, on the occasion of his admission to the Academy of Fine Arts of Santa Isabel de Hungría in Seville on December 16, 1934. The study deals with the paintings of the Cartuja de Santa María de las Cuevas. [...]

1934  
2017-06-20
18:32
31 p, 10.6 MB Assaig sobre l’humorisme gràfic per Joan G. Junceda / Junceda, Joan G.
Conferència sobre l’humorisme gràfic donada per Joan G. Junceda el 5 de febrer de 1936 a l’Institut de les Arts del Llibre.
Conferencia sobre humorismo gráfico dada por Joan G. Junceda el dia 5 de febrero de 1936 en el Institut de les Arts del Llibre.
Conference on graphic humor given by Joan G. Junceda on February 5, 1936 at the Institut de les Arts del Llibre.

1936  
2017-06-20
16:24
50 p, 31.6 MB Abanicos históricos y anecdóticos. / Rocamora, Manuel
Catàleg de ventalls històrics i anecdòtics escrit pel col·leccionista d’indumentària i complements en Manuel Rocamora. L'autor explica la història d'aquest accessori indumentari femení desde els seus orígens fins el segle XX. [...]
Catálogo de abanicos históricos y anecdóticos escrito por el coleccionista de indumentaria y complementos Manuel Rocamora. El autor explica la historia de este accesorio indumentario femenino desde sus orígenes hasta el siglo XX. [...]
Catalog of historical and anecdotic fans written by the collector of clothing and complements Manuel Rocamora. The author explains the history of this female accessory since its origins until the 20th century. [...]

1956  
2017-03-29
17:42
59 p, 31.5 MB La Real Capilla del Palau en la Ciudad de Barcelona : breve reseña por el P. José M. March, S.J. / March, José Mª
Breu ressenya sobre la Real Capella del Palau escrita per José M. March. L’obra tracta de diferents aspectes de l’edifici, des de la seva història fins a privilegis apostòlics, reliquies i ornaments sagrats.
Breve reseña sobre la Real Capilla del Palau escrita por José M. March. La obra trata de diferentes aspectos del edificio, desde su historia hasta los privilegios apostólicos, reliquias y ornamentos sagrados.
Brief overview on the Royal Palace Chapel written by José M. March. The work deals with different aspects of the building, from its history to the apostolic privileges, relics and sacred ornaments.

1921  
2017-03-29
16:49
32 p, 25.7 MB Noticias nuevas para la biografia del pintor Luis Tristán : memoria presentada a la Real Academia de las Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, por el académico numerario Don Francisco de Borja de San Román Fernández / San Román y Fernández, Francisco de Borja de
Treball d’investigació històrica sobre el pintor Luis Tristán, en motiu de la celebració del centenari de la seva mort. Obra escrita per Francisco de Borja de San Román Fernández l’any 1924, on es recullen 21 documents sobre la biografia del pintor de Toledo.
Trabajo de investigación de historia sobre el pintor Luis Tristán, en motivo de la celebración del centenario de su muerte. Obra escrita por Francisco de Borja de San Román Fernández en 1924, donde se recogen 21 documentos sobre la biografia del pintor de Toledo.
Historical research on the painter Luis Tristán, on the occasion of the centenary of his death. Work written by Francisco de Borja San Román Fernandez in 1924, including 21 documents about the biography of the painter of Toledo.

1924