Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic - Books
Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (BDHAH) aims to bring together on a single site all printed materials –such as books, magazines or brochures- related to the production, study, and dissemination of art and monuments from the modern era until 1909, the date when, after one hundred years, they get into public domain.
We have received the assistance of libraries from public and private institutions of Catalonia and from the rest of the state. The BDHAH is a site run by the Department of Art History and Musicology at the Autonomous University of Barcelona, coordinated and created by the Humanities Library.
To begin this project, we have obtained two grants from the Ministry of Culture for the years 2008, 2009, 2010, in the grant announcement: "Ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación Mediante repositorios".
The BDHAH contains over 200 digitized documents, including: albums, exhibition catalogues, catalogues of private collections, lectures, encyclopedias, studies on artists, studies of buildings, reviews, and theoretical treatises.
The material is divided into Books and Magazines.
Direct access to the website BDHAH.
Usage statistics Most popular
Latest additions:
2021-10-07
17:28
98 p, 49.2 MB Gramática del color / Sala i Francès, Emili
Manual acadèmic sobre el color, escrit pel pintor espanyol Emili Sala el 1906, on tracta algunes de les seves preocupacions teòriques.
Study on colour written by the Spanish painter Emilio Sala in 1906.
Manual académico sobre el color escrito en 1906 por el pintor español Emilio Sala, que trata algunas de sus preocupaciones teóricas.

Madrid , Viuda e hijo de Murillo : 1906  
2021-10-07
17:19
73 p, 38.3 MB El magno pintor del Empíreo / Moya Casals, Enrique
Estudi sobre Antonio Palomino de Castro i els frescos de l'artista a l'església dels Sants Joans de València. Aquesta obra fou escrita el 1928 en motiu del bicentenari de la mort del pintor espanyol del segle XVII-XVIII.
Estudio sobre Antonio Palomino de Castro y los frescos del artista en la iglesia de los Santos Juanes de Valencia. Esta obra fue escrita en 1928 con motivo del bicentenario de la muerte del pintor español del siglo XVII-XVIII.
Study on Antonio Palomino de Castro and the artist's frescoes in the Santos Juanes church in Valencia. This work was written in 1928 to commemorate the bicentenary of the death of the Spanish painter of the 17th and 18th century.

Melilla : Imprenta y papelería La Hispana, 1928  
2021-10-04
18:51
158 p, 49.6 MB Bernat Serra : Pintor de Tortosa i Morella / Sánchez Gozalbo, Ángel
Estudi sobre el pintor d'estil gòtic Bernat Serra escrit per Ángel Sánchez Gozalbo el 1935. Conté làmines.
Estudio sobre el pintor de estilo gótico Bernat Serra escrito por Ángel Sánchez Gozalbo en 1935. Contiene láminas.
Study on the Gothic painter Bernat Serra written by Ángel Sánchez Gozalbo in 1935. With prints.

Castelló de la Plana , 1935  
2021-10-04
18:14
152 p, 84.0 MB El arte en la pasión de Nuestro Señor / Trens, Manuel
Catàleg il·lustrat de l'exposició d'art sobre la passió de Jesucrist desde el segle XIII al XVIII que va tenir lloc a Barcelona el 1945.
Catálogo ilustrado de la exposición de arte sobre la pasión de Jesucristo desde el siglo XII hasta el XVIII que tuvo lugar en Barcelona en 1945.
Illustrated catalogue of the art exhibition on the passion of Christ since the 12th century until the 18th century. The exhibition was held in Barcelona in 1945.

Barcelona : Talleres gráficos Rubiralta, 1945  
2021-10-04
17:04
200 p, 54.5 MB El arte modernista en Barcelona / Ràfols, Josep F.
Estudi sobre l'art modernista a Barcelona escrit per J. F. Ràfols el 1943. Conté il·lustracions i un índex alfabètic de persones i llocs.
Study on Modernist art in Barcelona written by J. F. Ràfols in 1943. With illustrations and an alphabetical index of people and places.
Estudio sobre arte modernista en Barcelona escrito por J. F. Ràfols en 1943. Contiene ilustraciones y un índice alfabético de personas y sitios.

Barcelona : Llibreria Dalmau, 1943  
2021-10-04
15:59
182 p, 62.4 MB L'art català sota la unitat espayola / Martinell, Cèsar
Estudi sobre l'art català sota la unitat espanyola realitzat per l'arquitecte Cèsar Martinell el 1933. S'estudia l'art català des del segle XVI fins a principis del segle XX.
Estudio sobre el arte catalán bajo la unidad española realizado por el arquitecto César Martinell en 1933. Se estudia el arte catalán desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX.
Study on Catalan art in Spain written by the architect César Martinell in 1933. It deals with Catalan art since the 16th century to the 20th century.

Barcelona : Editorial Canosa, 1933  
2021-09-15
16:38
170 p, 86.1 MB L'art catalan a Paris
Crònica i catàleg en francès de l'exposició d'art medieval català que va tenir a lloc a Paris al museu de Jeau de Paume i al castell Maisons-Laffitte el 1937. I·lustrat amb fotografies.
Crónica y catálogo en francés de la exposición de arte medieval catalán que tuvo lugar en Paris en el museo de Jeau de Paume y el castillo Maisons-Laffitte en 1937. Ilustrado con fotografías.
Chronicle and illustrated catalogue of the Catalan medieval art exhibition held in Paris at the Jeau de Paume Museum and the Maisons-Laffitte Castle in 1937. Written in French.

Paris : 1937  
2021-09-13
18:24
118 p, 81.0 MB L'art catalan du Xè au XVè siècle
Catàleg en francès sobre l'exposició d'art català del segle Xè al XVè que va tenir lloc a Paris a la galeria Jeu de Paume el 1937. Il·lustrat amb fotografies d'obres d'art.
Catalogue on the exhibition of Catalan art from the 10th to the 15th century held in Paris at the Jeu de Paume gallery in 1937. Written in French and illustrated with photographs of works of art.
Catálogo en francés sobre la exposición de arte catalán del siglo X al XV que tuvo lugar en Paris en la galería Jeu de Paume en 1937. Ilustrado con fotografías de obras de arte.

Paris : Librairie-Imprimerie Gauthier-Villars, 1937  
2021-09-09
15:31
212 p, 58.2 MB L'Universitat literaria de Vich / Gudiol i Cunill, Josep
Notes per una monografia sobre la Universitat Literària de Vic. Josep Gudiol i Cunill fa un recull de notícies sobre aquesta antiga institució docent, des dels seus orígens fins a la seva abolició el 1717.
Notes for a monograph on the Literary University of Vic. Josep Gudiol i Cunill collects news about this old teaching institution, from its creation to its abolition in 1717.
Notas para una monografía sobre la Universidad Literaria de Vic. Josep Gudiol i Cunill hace una recopilación de noticias sobre esta antigua institución docente, desde sus orígenes hasta su abolición en 1717.

Vic : Tipografia Balmesiana, 1924  
2021-09-09
15:27
204 p, 52.9 MB Valencia : los museos / Tormo y Monzó, Elías
Guia catàleg dels museus de València. Conté dos fascicles i un índex històric dels artistes citats. També inclou diverses làmines d'obres d'art dels museus.
Catalogue guide of the museums of Valencia. It contains two issues, a historical index of artists and several prints of museum artwork.
Guía catálogo de los museos de Valencia. Contiene dos fascículos y un índice histórico de los artistas citados. También incluye láminas de obras de arte de los museos.

Madrid : Gráficas Marinas