Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic
Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (BDHAH) vol recollir en un únic portal tots els materials impresos, en format llibre, revista o fullet, relacionats amb la producció, estudi i divulgació de les arts i del patrimoni monumental al llarg de l’època moderna i fins l’any 1909, data en que aquests materials, en complir cent anys, passen de forma segura al domini públic.
Hem rebut la inestimable col·laboració d'un seguit de biblioteques d'entitats públiques i privades de Catalunya i de la resta de l'Estat. La BDHAH és un portal dirigit pel Departament d'Història de l'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinat i realitzat per la Biblioteca d'Humanitats.
Per començar aquest projecte hem comptat amb la concessió d’ajuts del Ministerio de Cultura durant els anys 2008, 2009 i 2010, dins de les convocatòries de "Ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios"
El projecte conté més de dos-cents documents digitalitzats entre els quals hi ha: àlbums, catàlegs d’exposicions col·lectives i col·leccions particulars, conferències, enciclopèdies, estudis d’artistes, estudis d’edificis, tractats teòrics i revistes.
Per consultar el material digitalitzat s’ha diferenciat entre Llibres i Revistes.
També es pot anar directament a la pàgina: BDHAH
Darreres entrades:
2017-11-22
18:35
127 p, 76.7 MB El temple de Moyá i Santa María de Misericordia / Solà, Fortià
Obra escrita el 1918 per Fortià Solà sobre el temple parroquial de Moià i la seva patrona Santa Maria de la Misericordia. L’estudi tracta de diferents aspectes relacionats amb l’edifici, des del temple primitiu, el temple actual, la comunitat, la devoció mariana, les capelles, etc.
Obra escrita en 1918 por Fortià Solà sobre el templo parroquial de Moià y su patrona Santa María de la Misericordia. El estudio trata de diferentes aspectos relacionados con el edificio, desde el templo primitivo, el templo actual, la comunidad, la devoción mariana, las capillas, etc.
Work written in 1918 by Fortià Solà about the parochial temple of Moia and its patrón Santa Maria de la Misericordia. The study deals with different aspects related to the building: the primitive temple, the current temple, the community, the Marian devotion, the chapels, etc.

1918  
2017-11-22
18:29
60 p, 40.8 MB El Palacio de los Marqueses de la Floresta, de Tárrega / Novell, Ramon
Obra escrita el 1958 per Ramon Novell sobre el Palau dels Marquesos de la Floresta a Tàrrega. L’estudi tracta de diferents aspectes relacionats amb l’edifici, des de grans personatges, la Capella, la reconstrucció del Palau, etc.
Obra escrita en 1958 por Ramon Novell sobre el Palacio de los Marqueses de la Floresta en Tarrega. El estudio trata de diferentes aspectos relacionados con el edificio, desde grandes personajes, la Capilla, la reconstrucción del Palacio, etc.
Work written in 1958 by Ramon Novell about the Palau dels Marquesos de la Floresta i Tarrega. The stugy deals with different aspects related to the building: great personalities, the Chapel, the reconstruction of the palace, etc.

1958  
2017-11-22
18:22
59 p, 40.5 MB Monumentos arqueológicos del Hospital de Vilafranca del Panadés
Obra escrita l’any 1944 sobre els diferents monuments de l’hospital de Vilafranca del Penedès, desde l’Església i el convent de San Francesc, el retaule de la presentació de la Verge i de Sant Jordi del segle XIV, i els sepulcres senyorials.
Obra escrita en 1944 sobre los diferentes monumentos del hospital de Vilafranca del Penedès, desde la Iglesia y el convento de San Francesc, el retablo de la presentación de la Virgen y de Sant Jordi del siglo XIV, y los sepulcros señoriales.
Work written in 1944 about the different monuments of the hospital of Vilafranca del Penedès, the Church and the convent of San Francesc, the altarpiece of the presentation of the Virgin and Sant Jordi from the 16th century, and the stately tombs.

1944  
2017-11-22
16:58
14 p, 5.9 MB La mode en Espagne au XVI.ème Siècle : Communication faite au Palais Vendramin Calergi pendant le 1.er Congrès International d'Histoire du Costume qui eut lieu a Venise du 31 Août au 7 Septembre 1952 par Mr. Manuel Rocamora. Représentant de l'Espagne Président du Comité Espagnol Membre d'honneur des Amis des Musées de Barcelone / Rocamora, Manuel
Comunicació feta per Manuel Rocamora durant el Congrés Internacional d’Història de la moda que va tenir lloc a Venècia l’any 1952. El text, escrit en francès, tracta de la moda a Espanya al segle XVI.
Comunicación hecha por Manuel Rocamora durante el Congreso Internacional de Historia de la moda que tuvo lugar en Venecia en 1952. El texto, escrito en francés, trata de la moda en España en el siglo XVI.
Communication by Manuel Rocamora during the International Congress of Fashion History that took place in Venice in 1952. The text, written in french, deals with fashion in Spain in the 16th century.

1952  
2017-11-22
16:46
73 p, 62.4 MB Iconografia mariana en Segovia : VII exposición de arte antiguo (1954) / Gómez Moreno, María Elena
Obra escrita per Maria Elena Gómez Moreno sobre l’exposició d’imatges de la Verge Maria que va tenir lloc a Segovia el 1954. Inclou el catàleg de l’exposició, formada per escultura, pintura i gravat.
Obra escrita por María Elena Gómez Moreno sobre la exposición de imágenes de la Virgen María que tuvo lugar en Segovia en 1954. Incluye el catálogo de la exposición, formada por escultura, pintura y grabado.
Work written by Maria Elena Gómez Moreno about the exhibition of images of the Virgin Mary that took place in Segovia in 1954. Includes the catalogue of the exhibition, formed by sculpture, painting and engraving.

1954  
2017-11-20
16:44
42 p, 25.2 MB La exposición ignaciana de Barcelona / March, José M. ; Ignasi, de Loiola, sant
Obra escrita per José M. March sobre l’exposició a Barcelona el 1922 en motiu de l’any centenari d’Ignasi de Loiola. L’exposició va tenir lloc al Col·legi del Sagrat Cor i estava formada per diferents objectes relacionats amb el Sant, des de pintura, escultura, gravat, llibres impresos, manuscrits, reliquiaris, mapes, etc….
Obra escrita por José M. March sobre la exposición en Barcelona en 1922 en motivo del año centenario de Ignacio de Loyola. La exposición tuvo lugar en el Colegio del Sagrado Corazón y estaba formada por diferentes objetos relacionados con el santo, desde pintura, escultura, grabado, libros impresos, manuscritos, relicarios, mapas, etc….
Work written by José M. March about the exhibition in Barcelona in 1922 on the occasion of the centenary year of Ignatius de Loyola. The exhibition took place in the Colegio del Sagrado Corazón and it was formed by diferent objects related to the Saint: painting, sculpture, prints, printed books, manuscripts, reliquaries, maps, etc….

1923  
2017-11-20
16:38
121 p, 55.3 MB Discursos leídos ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras por los Señores D. Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada marqués del Saltillo y D. Antonio Muñoz Torrado, Pbro. en la recepción solemne del primero el sía 25 de junio de 1922 / Lasso de la Vega y López de Tejada, Miguel ; Muñoz Torrado, Antonio
Discurs llegit pel Marqués de Saltillo en motiu del seu ingrés a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras l’any 1922. L’estudi tracta sobre les cases i els blasons de Sevilla. El text inclou el discurs de contestació de l’acadèmic Antonio Muñoz Torrado.
Discurso leído por el Marqués de Saltillo en motivo de su ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras en 1922. El estudio trata sobre las casas y los blasones de Sevilla. El texto incluye el discurso de contestación del académico Antonio Muñoz Torrado.
Speech read by Marqués de Saltillo on the occasion of his admission to the Real Academia Sevillana de Buenas Letras in 1922. The study deals with houses and heraldry in Seville. The text includes the response speech of the academic Antonio Muñoz Torrado.

1922  
2017-11-20
16:30
10 p, 5.4 MB Una biografía de D. Manuel Rodríguez Codolá leída por su autor D. Luis Masriera en la sesión pública celebrada el día 5 de junio de 1948 / Masriera, Luis ; Rodríguez Codolá, Manuel
Discurs sobre el pintor Manuel Rodríguez Codolá llegit per Luis Masriera a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi l’any 1948. Rodríguez Codolá havia estat publicista, professor i també secretari de la mateixa acadèmia.
Discurso sobre el pintor Manuel Rodríguez Codolá leído por Luis Masriera en la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi en 1948. Rodríguez Codolá había sido publicista, profesor y también secretario de la misma academia.
Speech about the painter Manuel Rodríguez Codolá read by Luis Masriera in the Royal Academy of Fine Arts of Sant Jordi in 1948. Rodríguez Codolá had been publicist, profesor and also secretary of the same academy.

1948  
2017-11-20
16:17
57 p, 37.6 MB Alonso Berruguete en el Retablo de San Benito el Real de Valladolid : discurso leído ante la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid por D. Constantino Candeira Pérez en su recepción pública el día 23 de Enero de 1960 y contestación de Don Francisco Anton Caseca Académico de Número de la Corporación / Candeira Pérez, Constantino ; Anton Caseca, Francisco ; Berruguete, Alonso
Discurs llegit per Constantino Candeira Pérez en motiu del seu ingrés a la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid l’any 1960. L’estudi tracta sobre el retaule de San Benito el Real de Valladolid, obra d’Alonso Berruguete. [...]
Discurso leído por Constantino Candeira Pérez en motivo de su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid en 1960. El estudio trata sobre el retablo de San Benito el Real de Valladolid, obra de Alonso Berruguete. [...]
Speech read by Constantino Candeira Pérez on the occasion of his admission to the Royal Academy of Fine Arts of the Purísima Concepción in Valladolid in 1960. The study deals with the altarpiece of San Benito el Real by Alonso Berruguete in Valladolid. [...]

1960  
2017-06-21
16:53
31 p, 20.4 MB Catálogo de las principales piezas de la colección de antigüedades y objetos de arte del pintor Luis Masriera / Masriera, Luis
Catàleg de les principals peces de la col·lecció d’antiguitats i objectes d’art del pintor Luis Masriera. Entre les obres, hi ha des de instruments musicals, mobles del segle XVII, retaules catalans del segle XV i XVI, pintures, armes, vidres, cerámica, teixits i col·leccions orientals.
Catálogo de las principales piezas de la colección de antigüedades y objetos de arte del pintor Luis Masriera. Entre las obras, hay desde instrumentos musicales, muebles del siglo XVII, retablos catalanes del siglo XV y XVI, pinturas, armas, vidrios, cerámica, tejidos y colecciones orientales.
Catalog of the main pieces of the collection of antiques and art objects from the painter Luis Masriera. Among the pieces, there are musical instruments, furniture from the 17th century, altarpieces from the 15th and 16th century, paintings, weapons, glasses, ceramics, fabrics and oriental collections.

1932