Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic
Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (BDHAH) vol recollir en un únic portal tots els materials impresos, en format llibre, revista o fullet, relacionats amb la producció, estudi i divulgació de les arts i del patrimoni monumental al llarg de l’època moderna i fins l’any 1909, data en que aquests materials, en complir cent anys, passen de forma segura al domini públic.
Hem rebut la inestimable col·laboració d'un seguit de biblioteques d'entitats públiques i privades de Catalunya i de la resta de l'Estat. La BDHAH és un portal dirigit pel Departament d'Història de l'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinat i realitzat per la Biblioteca d'Humanitats.
Per començar aquest projecte hem comptat amb la concessió d’ajuts del Ministerio de Cultura durant els anys 2008, 2009 i 2010, dins de les convocatòries de "Ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios"
El projecte conté més de dos-cents documents digitalitzats entre els quals hi ha: àlbums, catàlegs d’exposicions col·lectives i col·leccions particulars, conferències, enciclopèdies, estudis d’artistes, estudis d’edificis, tractats teòrics i revistes.
Per consultar el material digitalitzat s’ha diferenciat entre Llibres i Revistes.
També es pot anar directament a la pàgina: BDHAH
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-05-24
18:21
166 p, 116.3 MB Pintura, escultura y arquitectura en España / Tormo y Monzó, Elías, 1869-1957
Volum format per una selecció d'estudis d'Elías Tormo sobre temes històric-artístics que es van publicar al llarg de la seva carrera.
Volumen formado por una selección de estudios de Elías Tormo sobre temas histórico-artísticos que se publicaron a lo largo de su carrera.
Selection of studies in art history written by Elías Tormo throughout his career.

Madrid : C.S.I.C. Instituto Diego Velázquez de Arte y Arqueología, 1949
4 documents
2022-05-24
15:16
182 p, 76.8 MB Historia de Poblet / Morgades, Bernardo, 1911-1963 ; Bertrán Güell, Felipe, 1901-1965, pr.
Monografia il·lustrada sobre el monestir de Poblet escrita pel monjo Bernat Morgades el 1948.
Monografía illustrada sobre el monasterio de Poblet escrita por el monje Bernat Morgades en 1948.
Illustraded monograph on the monastery of Poblet written by the monk Bernat Morgades in 1948.

Barcelona : [s.n.], 1948
2 documents
2022-05-24
15:16
100 p, 38.7 MB Lo Lluçanès : excursions a dita comarca / Casades i Gramatxes, Pelegrí, 1855-1947
Guia per fer excursions per la comarca del Lluçanès escrita per l'historiador Pelegrí Casades el 1897.
Guía para hacer excursiones por la comarca del Lluçanès escrita por el historiador Pelegrí Casades en 1897.
Guide to make excursions in the Lluçanès written by the historian Pelegrí Casades in 1897.

Barcelona : Tip. L'Avenç, de Massó, Casas & Elias, 1897 (Biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya ; 1)
2 documents
2022-05-24
15:13
196 p, 138.4 MB María : iconografía de la Virgen en el arte español / Trens, Manuel, 1892-1976
Monografia il·lustrada sobre la iconografia mariana escrita per Manel Trens el 1947.
Monografía ilustrada sobre la iconografía mariana escrita por Manel Trens en 1947.
Illustrated monography on Marian iconography written by Manel Trens in 1947.

Madrid : Plus Ultra, [1947]
4 documents
2022-05-23
19:44
106 p, 74.7 MB Les Traditions techniques de la peinture médiévale / Loumyer, Guy
Monografia sobre les tècniques tradicionals de la pintura medieval escrita per Loumyer el 1914.
Monografía sobre las técnicas tradicionales de la pintura medieval escrita por Loumyer en 1914.
Monography on traditional techniques of the Medieval paintings written by Loumyer in 1914.

Bruxelles : G. Van Oest, 1914
2 documents
2022-05-23
15:17
164 p, 64.0 MB El tesoro artistico de España / Folch i Torres, Joaquim, 1886-1963
Monografia il·lustrada sobre tresors artístics d'Espanya escrita per Joaquim Folch i Torres.
Monografia illustrada sobre tesoros artísticos de España escrita por Joaquim Folch i Torres.
Illustrated monograph on the Spanish art treasures written by Joaquim Folch i Torres.

Barcelona : David, [data de publicació no identificada]
3 documents
2022-05-23
15:06
115 p, 38.0 MB El Nacionalismo en el arte : notas sobre la vida artística contemporánea / Doménech, Rafael, 1874-1929
Extensa obra d'assaig escrita per Rafael Domenech que aparegué el 1928 a la Biblioteca d'Assajos dirigida per l'escriptor Francisco Vera. És una de les seves obres més citades ja que revela el context cultural, madrileny i cortesà en el qual es mogué. [...]
Extensa obra de ensayo escrita por Rafael Domenech que apareció en 1928 en la Biblioteca de Ensayos dirigida por el escritor Francisco Vera. Es una de sus obras más citadas ya que revela el contexto cultural, madrileño y cortesano en el cual se movió. [...]
Essay written by Rafael Domenech published in 1928. It is one of his most cited works, describing his cultural context, the importance of the emotions and other concepts such as style, tradition and art criticism.

Madrid : Paez, [19--?] (Biblioteca de ensayos ; 5)
2 documents
2022-05-20
18:08
156 p, 74.7 MB El Monasterio de Óvila : monografia sobre otro monumento español expatriado / Layna Serrano, Francisco, 1893-1971
Monografia il·lustrada sobre el monestir cistercenc d'Óvila escrita pel metge Francisco Layna el 1932 per denunciar la expatriació del convent i intentar aturar la seva venda. Conté un índex de gravats.
Monografía illustrada sobre el monasterio cistercense de Óvila escrita por el médico Francisco Layna en 1932 para denunciar la expatriación del convento e intentar detener su venta. Contiene un índice de grabados.
Illustraded monograph on the monastery of Óvila written by the doctor Francisco Layna in 1932. With an índex of prints.

Madrid : [s.n.], 1932
2 documents
2022-05-20
17:54
176 p, 97.1 MB Real Monasterio de Poblet ; 3a ed., notablemente aum. y cuidadosamente corr. / Guitert i Fontseré, Joaquim, 1875-1957
Monografia il·lustrada sobre el monestir de Poblet escrita pel metge i historiador Joaquim Guitert que publicà el seu primer llibre sobre Poblet el 1921. Aquesta obra coneix tres edicions, la darrera del 1929. [...]
Monografia illustrada sobre el monasterio de Poblet escrita por el médico y historiador Joaquim Guitert que publicó su primer libro sobre Poblet en 1921. Esta obra conoce tres ediciones, la última de 1929. [...]
Illustrated monograph on the Monastery of Poblet written by the doctor and historian Joaquim Guitert who published his first book on Poblet in 1921. This work has three editions, the last one from 1929. [...]

Barcelona : Impr. de la Casa Provincial de Caridad, 1929
3 documents
2022-05-18
18:18
142 p, 72.3 MB Nueva historia del santuario y monasterio de Nuestra Señora de Montserrat / Crusellas, F. de P. 1831-1910 (Francesc de Paula)
Estudi escrit el 1896 sobre la història del santuari i el monestir de Montserrat des dels seus orígens fins a l'actualitat. Conté i·lustracions.
Estudio escrito en 1896 sobre la historia del santuario y el monasterio de Montserrat desde sus orígenes hasta la actualidad. Contiene ilustraciones.
Study written in 1896 about the history of the sanctuary and the monastery of Montserrat from its beginnings until the present day. With illustrations.

Barcelona : Tipografía Católica, 1896
4 documents