Ciències
La revista Ciències publica articles originals en català, sobre temes relacionats amb l’ensenyament i/o divulgació de les ciències. Està destinada a professorat de primària i secundària en la seva tasca educativa: facilitant l'intercanvi d'experiències i activitats pràctiques, ajudant-lo a mantenir-se al dia en continguts científics i didàctics, i informant-lo de les iniciatives de la pròpia comunitat professional.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-02-26
05:46
9 p, 164.0 KB Contextualización para el desarrollo de prácticas científicas / Fernández Rodríguez, Lucía (Universidad de Almería) ; Jiménez-Liso, Mª Rut (Universidad de Almería) ; Blanco-López, Ángel (Universidad de Almería)
En el ámbito de la educación científica, la conexión entre lo que el alumnado aprende y su vida diaria ha sido un tema de atención durante décadas, especialmente desde enfoques como la enseñanza de las ciencias en contexto, Ciencia-Tecnología y Sociedad, y el tratamiento de cuestiones socio-científicas. [...]
En l'àmbit de l'educació científica, la connexió entre el que l'alumnat aprèn i la seva vida quotidiana ha estat un tema d'atenció durant dècades, especialment des d'enfocaments com l'ensenyament de les ciències en context, Ciència - Tecnologia i Societat, i el tractament de qüestions sòcio-científiques. [...]
In the field of scientific education, the connection between what students learn and their daily lives has been a subject of attention for decades, specially from approaches such as teaching science in context, Science-Technology and Society, and addressing socio-scientific issues stand out. [...]

2024 - 10.5565/rev/ciencies.499
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 47 (2024) , p. 60-68 (Articles)
2 documents
2024-02-26
05:46
12 p, 634.7 KB Esbossos del Jordi. Les nostres imatges, la seva imatge / Serrano Alcaraz, Eulàlia ; Espasa Besalú, Laura ; Peris Estany, Berta ; Carreras Salinas, Mireia ; Rivera Cotes, Inma ; Saperas Morón, Anna ; Recuero Nogueras, Liliana ; González de Vicente, Esther
La gran influència d'en Jordi Domènech en les històries professionals de molts i moltes docents és un fet inqüestionable. En aquest article, algunes integrants del grup de treball Ecofemisteam fem l'exercici d'identificar, reconèixer i agrair els moments en què el Jordi, amb les seves propostes, ha promogut un punt d'inflexió en la manera de mirar i exercir la nostra feina. [...]
Jordi Domènech's great influence on the professional stories of many teachers is an unquestionable fact. In this article, some members of the Ecofemisteam working group are doing the exercise of identifying, recognising and thanking the moments in which Jordi, with his proposals, has promoted a turning point in the way we look at and carry out our work. [...]
La gran influencia que ha ejercido Jordi Domènech en las historias profesionales de muchas y muchos docentes es incuestionable. En este artículo, algunas integrantes del grupo de trabajo Ecofemisteam hacemos el ejercicio de identificar, reconocer y agradecer los momentos en los que Jordi, con sus propuestas, ha promovido un punto de inflexión en la forma de mirar y ejercer nuestra profesión. [...]

2024 - 10.5565/rev/ciencies.498
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 47 (2024) , p. 24-35 (Articles)  
2024-02-26
05:46
6 p, 309.6 KB L'Institut Marta Estrada : l'experiència compartida d'iniciar un projecte educatiu / Llorente Gutiérrez, Isabel ; Rotllan Font, Marta ; Ruiz España, Neus
L'article repassa breument el passat i l'actualitat de la tasca d'en Jordi a l'Institut Marta Estrada, d'on en va ser professor des del curs 2015-2016 (any de la seva creació) fins el curs 2022-2023. [...]
The article briefly reviews the past and present of Jordi's work at the Marta Estrada Institute, where he was a professor from the 2015-2016 academic year (year of its creation) until year 2023. It describes the beginnings and the creation of a new institute, in a vulnerable context, which promoted STEM work, the creation of interdisciplinary projects and the teamwork in which Jordi had participated.
El artículo repasa brevemente el pasado y la actualidad de la labor de Jordi en el Instituto Marta Estrada, de donde fue profesor desde el curso 2015-2016 (año de su creación) hasta el curso 2022- 2023. [...]

2024 - 10.5565/rev/ciencies.496
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 47 (2024) , p. 50-55 (Articles)  
2024-02-26
05:46
5 p, 110.5 KB Controvèrsies, contextos i interdisciplinarietat en la formació inicial de docents / Cantero Riveros, Beatriz (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; González-Monfort, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
El Jordi ha deixat una gran empremta en la Facultat d'Educació de la UAB, i més concretament en el Grau d'Educació Primària i en el Màster de Professorat de Secundària. A través del relat de dues companyes de feina en aquests dos programes de formació inicial de docents, ens endinsem en algunes dels trets de com entenia el Jordi la formació de futurs docents, i com ens feia pensar en el paper de les controvèrsies, els contextos i la interdisciplinarietat.
Jordi has left a great footprint in the UAB Faculty of Education, and more specifically on the Primary Education Degree and the Secondary Education Master Degree. Through the story of two colleagues in these two pre-service teacher training programs, we delve into some features of how Jordi understood the training of future teachers, and how he made us think about the role of controversies, contexts, and interdisciplinarity.
Jordi ha dejado una gran huella en la Facultad de Educación de la UAB, y más concretamente en el Grado de Educación Primaria y en el Máster de Profesorado de Secundaria. A través del relato de dos compañeras de trabajo en estos dos programas de formación inicial de docentes, nos adentramos en algunos de los rasgos de cómo entendía Jordi la formación de futuros docentes, y cómo nos hacía pensar en el papel de las controversias, los contextos y la interdisciplinariedad.

2024 - 10.5565/rev/ciencies.513
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 47 (2024) , p. 45-49 (Articles)  
2024-02-26
05:46
5 p, 320.8 KB Betacamp, mon camarade : una proposta d'aprenentatge entre docents / Betacamp, Equip impulsor (IE Les Vinyes)
Jordi Domènech es definia a si mateix com a "camarada" de diferents grups de docents, entre ells, el Betacamp, una experiència singular d'aprenentatge entre docents que es va crear l'any 2015 i que continua vigent a l'actualitat. [...]
Jordi Domènech defined himself as a "comrade" of different groups of teachers, including the Betacamp, a unique learning experience between teachers that was created in 2015 and is still valid today. [...]
Jordi Domènech se definía a sí mismo como "camarada" de diferentes grupos de docentes, entre ellos, el Betacamp, una experiencia singular de aprendizaje entre docentes que se creó en 2015 y que sigue vigente en la actualidad. [...]

2024 - 10.5565/rev/ciencies.511
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 47 (2024) , p. 40-44 (Articles)  
2024-02-26
05:46
5 p, 217.5 KB De consumir a viure la ciència : un canvi en la mirada didàctica a l'aula de Física i Química / Arévalo Domingo, Laura ; Cano-Colino, Maira ; Corrons Usón, David ; Domènech, Núria ; García Larrosa, Aránzazu ; Janer Gual , Núria ; Juncà Ramon, Manel ; López Fernández, Adrià ; López Jornet, Alícia ; Padilla Muñoz, Miquel ; Parcerisas Brossa, Daniel ; Prieto Tapia, Mercè ; Ribera Vall, Dolors ; Solé Martín, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
Aquest article presenta algunes de les contribucions d'en Jordi Domènech a l'ensenyament de la Física i la Química. Destaquem la manera com les seves propostes didàctiques i projectes representen una problematització autèntica i donen importància als processos científics. [...]
This article presents some of Jordi Domènech's contributions to the teaching of Physics and Chemistry. We highlight the way in which his projects represent an authentic problematization and give importance to scientific processes, as well as the value he has given to the language as a necessary tool for science learning. [...]
Este artículo presenta algunas de las contribuciones de Jordi Domènech a la enseñanza de la Física y la Química. Destacamos cómo sus propuestas didácticas y proyectos representan una problematización auténtica y dan importancia a los procesos científicos. [...]

2024 - 10.5565/rev/ciencies.509
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 47 (2024) , p. 14-18 (Articles)  
2024-02-26
05:46
5 p, 134.1 KB Trazando caminos educativos : el legado de Jordi en la transformación de la enseñanza de las ciencias en Chile / Moraga Toledo, Sylvia (Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, Xile)) ; Otárola Benavides, Fabianna (Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, Xile)) ; Soto Martínez, Jessica ; Astudillo Leiva, Pía
La reforma educativa chilena de 2015 enfatizó el desarrollo de habilidades y procesos de investigación científica en los programas de Ciencias Naturales a través de la aplicación de metodologías activas como la indagación científica. [...]
La reforma educativa xilena del 2015 emfatitza el desenvolupament d'habilitats i processos de recerca científica als programes de Ciències Naturals. A través de l'aplicació de metodologies actives com la indagació científica a l'ensenyament de les ciències en països llatinoamericans. [...]
The Chilean educational reform of 2015 emphasizes the development of scientific research skills and processes in Natural Sciences programs. Through the application of active methodologies such as scientific inquiry in science teaching in Latin American countries. [...]

2024 - 10.5565/rev/ciencies.508
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 47 (2024) , p. 69-73 (Articles)
2 documents
2024-02-26
05:46
4 p, 247.8 KB En Jordi, un més en el dia a dia del grup de treball de professorat de ciències Eduwikilab / Gasco Díaz, Jesús ; Losarcos Rengel, Javier ; Municio Samon, Guillem ; Royo Urgellès, Pere ; Serrano Alcaraz, Eulàlia
El Jordi Domènech va ser una de les persones fundadores del grup de treball Eduwikilab ara fa uns 13 anys. Com a company del grup la seva empremta ha quedat marcada de diverses maneres i en diferents graus en tots els professors i professores que han participat en el grup en algun moment. [...]
Jordi Domènech was one of the founders of the Eduwikilab working group about 13 years ago. As a colleague of the group, his mark has been marked in various ways and grades in all the teachers who have participated in the group at some point. [...]
Jordi Domènech fue una de las personas fundadoras del grupo de trabajo Eduwikilab hará ahora unos 13 años. Como compañero del grupo su huella ha quedado marcada de diversas formas y en distintos grados en todos los profesores y profesoras que han participado en el grupo en algún momento. [...]

2024 - 10.5565/rev/ciencies.505
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 47 (2024) , p. 10-13 (Articles)  
2024-02-26
05:46
5 p, 205.9 KB Per la Justícia Global a les STEM, el què faci falta! / Lorenzo Moreno, Felip ; Guinart Berrueco, Oriol
Des del grup de treball docent EduglobalSTEM (orientat a la justícia global en l'àmbit STEM) volem destacar dos aspectes clau del llegat que ens va deixar el Jordi, dels quals en va ser un gran promotor. [...]
The EduglobalSTEM teachers' community (adressed to global justice in the STEM field) want to highlight two key aspects of the legacy of Jordi, that we was a great promoter: The Scitizenship view, or scientific competence for citizenship, and the promotion of self-training teachers' communities and the co-design processes made by teachers.
Desde el grupo de trabajo docente EduglobalSTEM (orientado a la justicia global en el ámbito STEM) queremos destacar dos aspectos clave del legado que nos dejó Jordi, de los que fue un gran promotor. [...]

2024 - 10.5565/rev/ciencies.504
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 47 (2024) , p. 19-23 (Articles)  
2024-02-26
05:46
4 p, 161.7 KB L'aportació de Jordi Domènech a la formació continuada del professorat / Manresa Potrony, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació) ; Oliveras Prat, Begonya (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Santacruz Parrilla, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació)
En l'article s'exposa la perspectiva que té l'ICE de la UAB de Jordi Domènech com a formador de professorat, a partir de l'experiència de col·laboració viscuda i del repàs dels cursos que hi va impartir. [...]
The article presents the UAB ICE's perspective on Jordi Domènech as a teacher trainer. It draws from his collaborative experiences and a comprehensive review of the courses he conducted. This reflection highlights the distinctive features of his training methodologies and his identity as a trainer, showcasing his commitment to staying abreast of the latest trends in education and addressing the current needs of the education system.
En el artículo se expone la perspectiva que tiene el ICE de la UAB de Jordi Domènech como formador de profesorado, a partir de la experiencia de colaboración vivida y del repaso de los cursos que impartió. [...]

2024 - 10.5565/rev/ciencies.507
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 47 (2024) , p. 36-39 (Articles)