Ciències
La revista Ciències publica articles originals en català, sobre temes relacionats amb l’ensenyament i/o divulgació de les ciències. Està destinada a professorat de primària i secundària en la seva tasca educativa: facilitant l'intercanvi d'experiències i activitats pràctiques, ajudant-lo a mantenir-se al dia en continguts científics i didàctics, i informant-lo de les iniciatives de la pròpia comunitat professional.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-02-03
05:36
10 p, 525.5 KB Ciència escolar per als reptes actuals : esculls en el camí i estratègies per superar-los / Izquierdo Aymerich , Mercè ; Calvo Lomero, Conxita ; Guitart Mas, Fina ; Garcia Cáceres, Gemma ; Aliberas Maymí, Joan ; Estaña Viver, Josep Lluís ; Guerrero Sala , Mercè
Per lluitar contra la desafecció envers la ciència escolar i fer-la atractiva per a l'alumnat, la recerca educativa mostra que cal evitar de topar amb alguns esculls: el de tractar-la com a simple informació, el de confondre-la amb formació d'especialistes, el d'ignorar les idees intuïtives del sentit comú, o el de pre-tendre regular-la amb criteris purament científics. [...]
To combat disaffection with school science and make it attractive to students, educational research shows that it is necessary to avoid collide with some obstacles: to treat it as mere information, to confuse it with specialist training, to ignore the intuitive ideas of common sense, or to try to regulate it with purely scientific criteria. [...]
Para luchar contra la desafección hacia la ciencia escolar y hacerla atractiva para el alumnado, la investigación educativa muestra que es necesario evitar algunos escollos: el de tratarla como simple información, el de confundirla con la formación de especialistas, el de ignorar ideas intuitivas del sentido común o el de pretender regularla con criterios puramente científicos. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.443
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 43 (2022) , p. 38-47 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)  
2022-02-03
05:36
13 p, 587.7 KB Les pràctiques de laboratori en Geologia / Nebot Castelló, Mª Roser (Grup LIEC. UAB)
Tot i que les pràctiques de Geologia poden ser de tipologia molt diversa i moltes d'elles són senzilles de dur a terme, als centres escolars no se'n solen fer de manera habitual. A l'article es presenten un seguit de reflexions i propostes que pretenen afavorir la seva implementació. [...]
There is a great diversity of practical activities in Geology, generally not difficult to carry out, but they are not usually done in schools. This article presents reflections and proposals to promote their implementation. [...]
A pesar de que las prácticas de geología pueden ser de tipología muy diversa y muchas de ellas son sencillas de llevar a cabo, en los centros escolares no suelen realizarse de forma habitual. En el artículo se presentan una serie de reflexiones y propuestas que pretenden favorecer su implementación. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.447
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 43 (2022) , p. 60-72 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)  
2022-02-03
05:36
17 p, 936.4 KB El Pla de Departament Phi. Una empenta lingüística a la competència científica / Rotllan, Marta (INS Marta Estrada) ; Muñoz, Maria 1963- (INS Marta Estrada) ; Garcia, Antoni (INS Marta Estrada) ; Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia) ; Hernández, Marisa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Marbà Tallada, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Domènech Casal, Jordi (Ins Marta Estrada)
Desplegar un ensenyament competencial de les Ciències és un repte que requereix incloure de manera sostinguda components epistèmiques, cognitives i lingüístiques que impacten metodològicament en el disseny d'actuacions i activitats. [...]
The development of scientific competence is a challenge that requires a sustained inclusion of epistemic, cognitive, and linguistic components that methodologically impact the design of actions and activities. [...]
Desplegar una enseñanza competencial de las Ciencias es un reto que requiere incluir de manera sostenida componentes epistémicas, cognitivas y lingüísticas que impactan metodológicamente en el diseño de actuaciones y actividades. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.449
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 43 (2022) , p. 21-37 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2022-02-03
05:36
8 p, 600.3 KB Construint el camí de la informació al cos humà per explicar la regulació de la temperatura corporal amb infants de primària / Dalmau Portulas, Fàtima (Escola Camins de Banyoles) ; Amat, Arnau (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
Es presenta una experiència feta amb infants de cicle mitjà de primària per investigar com el cos humà regula la temperatura corporal. La situació de pandèmia actual, amb la pràctica habitual de prendre la temperatura a les nenes i als nens abans d'entrar a l'escola és el context que inicia la investigació. [...]
This paper presents an elementary school experience with 8-10 year-old children to inquiry on how the human body regulates body temperature. The current pandemic situation, with the usual practice of taking children's temperature before going into the school is the context that triggers the study. [...]
Se presenta una experiencia llevada a cabo con alumnado de ciclo medio de primaria para investigar como el cuerpo humano regula la temperatura corporal. La situación de pandemia actual, con la práctica habitual de tomar la temperatura a las niñas y niños antes de entrar en la escuela es el contexto que inicia la investigación. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.446
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 43 (2022) , p. 2-9 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2022-02-03
05:36
11 p, 357.7 KB Camí Batut : un procés de formació i innovació docent per afavorir l'ambientalització curricular a l'Educació Secundària / Gual Oliva, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Olmos Casado, Úrsula (Museu de la Mediterrània)
Es presenta la descripció d'un projecte de formació i innovació docent dut a terme durant el curs 2019-2020 entre diferents institucions educatives -el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona- que té com a objecte el disseny, la implementació i l'avaluació d'un material didàctic que permeti abordar l'educació ambiental en l'àrea del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter a l'Educació Secundària Obligatòria. [...]
The description of a teaching training and innovation project carried out during 2019-2020 between different educational institutions - the Museum of the Mediterranean of Torroella de Montgrí, the Department of Education of the Generalitat de Catalunya and the University de Girona- is presented. [...]
Se presenta la descripción de un proyecto de formación e innovación docente llevado a cabo durante el curso 2019-2020 entre diferentes instituciones educativas -el Museu de la Mediterrànea de Torroella de Montgrí, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya y la Universitat de Girona- que tiene como objetivo el diseño, la implementación y la evaluación de un material didáctico que permita abordar la educación ambiental en el área del Parc Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter en la Educación Secundaria Obligatoria. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.448
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 43 (2022) , p. 10-20 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2022-02-03
05:36
12 p, 321.9 KB Pensar, fer i entendre ciència a través de l'error / Soler Garcia, Jordi (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)
El procés de construcció del coneixement científic és complex, dinàmic i col·lectiu a partir de l'argumentació basada en evidències, on l'error hi té un paper fonamental. La identificació d'errors i la reflexió al voltant d'aquest element són pràctiques científiques habituals, i sovint actuen com a motor d'aprenentatge, fent que les recerques avancin. [...]
The process of construction of scientific knowledge is complex, dynamic, collective and built on evidence-based argumentation, in which error plays a fundamental role. The identification of errors and the subsequent reflection are common scientific practices, and often act as a learning engine, moving research fordward. [...]
El proceso de construcción del conocimiento científico es complejo, dinámico y colectivo a partir de la argumentación basada en evidencias, donde el error tiene un papel fundamental. La identificación de errores y la reflexión alrededor de este elemento son prácticas científicas habituales, y a menudo actúan como motor de aprendizaje, haciendo que las investigaciones avancen. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.452
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 43 (2022) , p. 48-59 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)  
2021-06-30
05:40
8 p, 586.3 KB Aplicació dels principis bàsics de les màquines simples als regadius i usos tradicionals / Fenollar Moncho, José (IES Ribot i Serra (Sabadell, Catalunya))
Les màquines simples i els mecanismes de transmissió del moviment van sorgir per resoldre els problemes que plantejaven les activitats quotidianes en temps molt antics, entre elles la caça, la pesca o el transport d'objectes pesants, com la roda amb l'utilització del carro, així com en el regadiu tradicional: la taona i la sènia. [...]
Simple movement machines and transmission mechanisms were created to solve the problems of everyday activities in ancient times, such as hunting, fishing or transporting heavy objects, such as the wheel with the use of carts, as well as in the traditional irrigated land: the taona and the senia. [...]
Las máquinas simples y los mecanismos de transmisión del movimiento surgieron para resolver los problemas que planteaban las actividades cuotidianas en tiempos muy antiguos, entre ellos la caza, las pesca o el transporte de objetos pesados, como la rueda con la utilización del carro, así como en el regadío tradicional: la tahona y la noria. [...]

2021 - 10.5565/rev/ciencies.424
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 42 (2021) , p. 32-39 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)  
2021-06-30
05:40
7 p, 599.5 KB Què li passa a la terra : un projecte d'escola sobre l'emergència climàtica / Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
En el present article es presenta un resúm del treball duta a terme durant el curs 2018-2019 a l'Escola Bellaterra. Des del curs 2001-2002, l'Escoleta, en el marc de la Xarxa d'escoles UNESCO, ha integrat, dins la seva programació de curs, diversos projectes. [...]
This article presents a summary of the work carried out during the 2018-2019 academic course at the Bellaterra School (La Escoleta). Since the 2001-2002 academic course La Escoleta, within the framework of the UNESCO School Network, has integrated several projects into its course activities. [...]
En el presente artículo se presenta un resumen del trabajo que se ha llevado a cabo durante el curso 2018 -2019 en la escuela Bellaterra. Des del curso 2001 - 2002, la Escoleta, en el marco de la red de escuelas UNESCO, ha integrado, dentro de su programación de curso, distintos proyectos. [...]

2021 - 10.5565/rev/ciencies.441
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 42 (2021) , p. 2-8 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2021-06-30
05:40
9 p, 222.4 KB L'ús de les tècniques de reproducció assistida : una nova mirada sobre la reproducció i l'embaràs humà basada en el debat i l'argumentació / Vila Gatius, Jaume (INS Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès, Catalunya)) ; Montalban Quesada, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
L'alfabetització científica promou apropar la ciència a tothom formant ciutadans amb capacitat de comprendre, decidir i actuar en temes científics. Per aconseguir-ho, una de les estratègies en l'àmbit pedagògic és vincular els coneixements científics a la vida quotidiana. [...]
Scientific literacy promotes putting science closer to people and educating citizens with ability to understand, decide and act in scientific issues. One strategy for that in pedagogy is to bind scientific knowledge and everyday life together. [...]
La alfabetización científica promueve acercar la ciencia a todos formando ciudadanos con capacidad de comprender, decidir y actuar en temas científicos. Para conseguirlo, una de las estrategias en el ámbito pedagógico es vincular los conocimientos científicos a la vida cotidiana. [...]

2021 - 10.5565/rev/ciencies.440
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 42 (2021) , p. 23-31 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)  
2021-06-30
05:40
6 p, 393.0 KB Espais de fabricació comunitaris en l'educació primària : involucrant l'alumnat de Grau en el procés de creació de projectes STEM amb espais de fabricació digital / Rios Rubiras, Bernat (Escola L'Horitzó (Barcelona, Catalunya))
Aquest article relata una activitat desenvolupada al llarg del primer quadrimestre amb l'alumnat de 4t del Grau en Educació Primària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es tracta d'una activitat desenvolupada conjuntament amb l'espai de fabricació UAB OpenLabs de la facultat d'Enginyeria. [...]
This article relates an activity developed during the first term, with the students of 4th of the Degree in Primary Education of the Autonomous University of Barcelona (UAB). This is an activity developed in conjunction with the UAB OpenLabs manufacturing space of the Faculty of Engineering. [...]
Este artículo relata una actividad desarrollada a lo largo del primer cuatrimestre con el alumnado de 4º de Grado en Educación Primaria de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). Se trata de una actividad desarrollada conjuntamente con el espacio de fabricación UAB OpenLabs de la Facultad de Ingeniería. [...]

2021 - 10.5565/rev/ciencies.442
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 42 (2021) , p. 40-45 (El Racó STEAM)