Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP)
GREIP (Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües) té un nucli d'investigadores i investigadors experts en l'àrea de les interaccions plurilingües en contextos educatius formals i no formals. Treballem amb persones expertes de tot el món amb la intenció d'avançar en els coneixements sobre l'educació en contextos en el segle 21. Col·laborem estretament amb els agents més implicats, com són professorat d'educació primària i de secundària, equips directius de centres i responsables de polítiques educatives. El grup GREIP està reconegut com a grup de recerca consolidat i de qualitat per part de la Generalitat de Catalunya des del 2005.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2021-07-07
16:40
22 p, 639.3 KB Semiosis y cosmopolitismo crítico : un análisis transmodal de un dilema ético en comunicación transnacional entre jóvenes / Vallejo Rubinstein, Claudia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Llompart Esbert, Julia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Hawkins, Margaret R. (University of Wisconsin-Madison)
Este artículo parte de un dilema ético que surgió al usar videos para la comunicación transnacional en un proyecto global de educación e investigación en el cual participaban jóvenes. Analizamos datos que permiten la reconstrucción del proceso de producción y recepción de uno de los videos en particular producido por adolescentes participantes de Cataluña para un grupo de jóvenes de Uganda. [...]
The article is motivated by an ethical dilemma encountered in the use of film for transnational communication in a global youth education and research project. We analyse data that enable the reconstruction of the process of production and reception of one particular film produced by teenagers at a project site in Catalonia for peers in Uganda. [...]

2020 - 10.30827/profesorado.v24i1.9130
Profesorado, Vol. 24 Núm. 1 (Febrero 2020) , p. 304-325  
2021-07-07
16:25
21 p, 1.1 MB "If you don't improve, what's the point?" Investigating the impact of a "flipped" online exchange in teacher education / Dooly, Melinda (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sadler, Randall (University of Illinois at Urbana-Champaign)
This article presents a pedagogical design for teacher education that combines flipped materials, in-class instruction, and telecollaboration (also known as virtual exchange) for foreign language teacher education. [...]
2020 - 10.1017/S0958344019000107
ReCALL, Vol. 32 Núm. 1 (January 2020) , p. 4-24  
2021-07-07
16:06
11 p, 1.0 MB Socially just plurilingual education in Europe : shifting subjectivities and practices through research and action / Erling, Elizabeth J. (University of Vienna. Department of English and American Studies) ; Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
The articles in this special issue explore approaches to research and action in language education that have the potential to transform subjectivities and practices in relation to linguistic diversity. [...]
2021 - 10.1080/14790718.2021.1913171
International Journal of Multilingualism, 16 May 2021  
2021-07-07
15:52
15 p, 378.2 KB Research into practice : virtual exchange in language teaching and learning / Dooly, Melinda (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vinagre, Margarita (Universidad Autónoma de Madrid)
In this article, the authors reflect on the ways research on Virtual Exchange (VE) has had an impact on language education practices and, conversely, areas in which research has been underexplored, misapplied or perhaps even over applied by VE practitioners in formal education settings. [...]
2021 - 10.1017/S0261444821000069
Language Teaching, 2021, p. 1-15  
2021-07-07
15:26
10 p, 538.3 KB Launching a solidarity campaign : technology-enhanced project-based language learning to promote entrepreneurial education and social awareness / Dooly, Melinda (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Masats, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Mont Algamasilla, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona)
To promote social consciousness and a sense of responsibility, educational proposals organised around the principles of technology-enhanced project-based language learning (Dooly & Sadler,2016) should engage students in a process of reflecting upon and responding to crucial social issues. [...]
2021 - 10.3926/jotse.1224
Journal of Technology and Science Education, Vol. 11 Núm. 2 (2021) , p. 260-269  
2020-06-03
06:26
20 p, 292.5 KB Working through asymmetries of knowledge and expertise in a «giving back to the field» session / Codó, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona)
This article examines a «giving back to the field» experience in a state-funded faith school in Catalonia (Spain), where we conducted ethnographic fieldwork on the introduction of English as a vehicular language in compulsory schooling. [...]
2019 - 10.14516/fde.699
Foro de educación, Vol. 17 Núm. 27 (2019) , p. 147-165  
2019-07-30
06:45
9 p, 843.3 KB De la didàctica de les llengües a la didàctica del plurilingüisme / Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Llompart Esbert, Julia (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article parteix de la recerca realitzada al llarg de les últimes dècades en l'àmbit de la didàctica de la llengua. Es planteja, en primer lloc, la competència plurilingüe com la base i l'objectiu dels ensenyaments i aprenentatges lingüístics. [...]
The article sets out from research carried out over the past several decades in the broad field of language teaching and learning. It first proposes that plurilingual competence should be considered the foundation for and aim of language teaching and learning. [...]
El artículo parte de la investigación realizada a lo largo de las últimas décadas en el ámbito de la didáctica de la lengua. Se plantea, en primer lugar, la competencia plurilingüe como base y objeto de las enseñanzas y aprendizajes lingüísticos. [...]

2019 - 10.5565/rev/clil.27
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 2 Núm. 2 (2019) , p. 57-65 (Foundations & Research)