Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)


L'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) és un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on té la seu.

L'IGOP promou la investigació, la capacitació i la transferència social en l'àmbit del govern i les polítiques públiques des d'un enfocament interdisciplinari i, sobretot, amb la capacitat de combinar l'excel·lència acadèmica amb un impacte en la realitat social. Aquests dos objectius es reflecteixen plenament en les seves activitats: investigació i capacitació.

Portem a terme projectes d'investigació competitius (projectes essencialment impulsats per la Comissió Europea, el Govern d'Espanya - projectes d'I + D o altres - o pel Govern de la Generalitat de Catalunya) i la recerca aplicada a través d'acords o comissions específiques amb diverses institucions i altres entitats. Tenim una àmplia cartera d'investigació centrada principalment en l'estudi de les activitats de les autoritats públiques i les seves relacions amb les parts interessades. Actualment les nostres àrees d'investigació estan estructurades entre dos grups de recerca URGOCIS (Governabilitat Urbana, Comuns, Internet i Innovació Social) i AGAPP (Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques).

També combinem un programa de doctorat en Polítiques Públiques i Relacions Internacionals amb diversos títols de mestratge, estudis de postgrau i altres ofertes d'ensenyament no reglats. Finalment, l'IGOP té la seva pròpia Escola de Política Social i Urbana (Escola de l'IGOP). Aquesta instal·lació, ubicada al districte de Nou Barris de Barcelona, a més d'albergar les activitats habituals d'un centre d'investigació, com visites d'investigadors, reunions de projectes, dies d'estudi o activitats de capacitació, funciona com un lloc per generar processos de transferència social i construcció compartida de coneixement.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-05-07
05:56
3 p, 153.5 KB Introduction : professions, bonds and boundaries. Visioning a globalising, managed and inclusive professionalism / Maestripieri, Lara (Università degli Studi di Pavia) ; Pais, Ivana (Università Cattolica di Milano) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
2015
Studi di Sociologia, Vol.3 (2015), p.297-298  
2024-05-01
06:06
13 p, 283.9 KB Counter-professionalisation in collective childcare : the case of communities of care in Barcelona / Maestripieri, Lara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Gallego, Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
Las transformaciones postindustriales han remodelado significativamente la forma en que se cuida a los niños pequeños fuera del hogar familiar. Entre otros factores, la participación de las madres jóvenes en el mercado laboral y el deseo concomitante de una maternidad intensiva han conducido a soluciones de cuidado infantil más diversificadas para los menores de tres años. [...]
Post-industrial transformations have significantly reshaped how young children are cared for outside the family home. Among other factors, the labour market participation of young mothers and a concomitant wish for intensive mothering have led to more diversified childcare solutions for the under-threes. [...]

2024 - 10.1177/00113921241239642
Current sociology, (26 march 2024)  
2024-04-12
06:21
19 p, 114.1 KB Construyendo alternativas frente a la globalización neoliberal : resistencias juveniles en Catalunya / Barranco Font, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Gonzalez García, Robert (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
El presente artículo pretende responder a la cuestión central del perfil de los y las jóvenes activistas del movimiento global catalán. Pero para ello, hemos creído necesario una introducción a las especificidades de este movimiento en Catalunya. [...]
2007
Revista de estudios de juventud, Núm. 76 (2007) , p. 267-285  
2024-04-05
05:25
6 p, 388.9 KB Carga administrativa, motivación y bienestar entre médicos de atención primaria: comparación entre modelos de gestión / Ballart, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Ferraioli, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Iruela, Antoni (Universitat de Vic.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
Objetivo: Analizar la relación entre carga administrativa y motivación intrínseca y entre carga administrativa y bienestar profesional en los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. [...]
Objective: To analyze the relationship between administrative burden and intrinsic motivation and between administrative burden and professional well-being among family and community medicine physicians. [...]

2023 - 10.1016/j.gaceta.2023.102306
Gaceta sanitaria, Vol. 37 (2023) , p. 102306-6  
2024-02-27
05:14
6 p, 40.1 KB El análisis de las políticas públicas / Subirats, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
Este trabajo presenta a los profesionales de salud pública conceptos y perspectivas generados desde la ciencia política y relevantes para generar políticas públicas más saludables. Se afirma que en la actualidad no hay una visión uniforme de los intereses públicos, y las decisiones de las administraciones suelen responder a criterios de compromiso. [...]
This article presents to public health professionals concepts and perspectives from political science relevant for creating a healthier public policy. Currently, there is no uniform vision of what constitutes public interest and the decisions of public administrations tend to be based on compromise. [...]

2001 - 10.1016/s0213-9111(01)71557-9
Gaceta sanitaria, Vol. 15 Núm. 3 (2001) , p. 259-264  
2024-02-24
08:32
9 p, 562.7 KB The Hiding Hand controversy as an analytical approach in the study of urban megaevents / Casellas, Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Lehtonen, Markku (Universitat Pompeu Fabra) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
Despite growing public opposition, megaevents such as the Summer Olympics continue to proliferate both in the Global North and South, thus reshaping the built environment of cities and the living conditions of their inhabitants. [...]
2024 - 10.1016/j.cities.2023.104773
Cities, Vol. 147 (2024) , p. 104773  
2024-02-21
05:23
12 p, 195.3 KB Dual training in Europe : a policy fad or a policy turn? / Scepanovic, Vera (Leiden University) ; Martin, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
Since the start of the global financial crisis Europe has experienced a new enthusiasm for dual vocational education and training (VET). The EU itself has actively promoted the benefits of dual VET to its members, offering financial and organisational support for the introduction of apprenticeships into the formal educational systems. [...]
2020 - 10.1177/1024258919898317
Transfer, Vol.26 Num.1 (2020) , p.15-26  
2024-02-19
19:58
23 p, 1.8 MB Cuando cómo participar importa: análisis de los impactos de la participación ciudadana en las políticas de regeneración del centro histórico de Barcelona / Bonet Martí, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
Las políticas de regeneración urbana han sido las primeras en incorporar elementos participativos por su dimensión de proximidad, así como por la acción de la ciudadanía organizada. Sin embargo, los rendimientos substantivos de la participación ciudadana en este campo han sido muy variados, incluso compartiendo un mismo contexto local y temporal. [...]
Urban regeneration policies were among the first to incorporate participatory elements due to their proximity to citizens and the activism of civic associations. However, the substantive performance of citizen participation in this arena has been varied, even within initiatives sharing the same local and temporal context. [...]

2011
Urbs (Almería), Vol. 1 Núm. 1 (2011) , p. 4-26  
2024-02-19
19:41
14 p, 270.4 KB Los movimientos urbanos: de la identidad a la glocalidad / Martí-Costa, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Bonet Martí, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
El propósito de nuestra comunicación es examinar la transformación de los movimientos urbanos en el contexto de la globalización y su impacto en los procesos de producción y cambio urbano. Consideramos que la ciudad constituye a la vez el escenario y el producto de las relaciones sociales que en ella se desarrollan, y en este sentido no pueden separarse el análisis de los movimientos urbanos de la teoría urbana. [...]
Urban Movements in Western Europe are experimenting substantive changes on mobilization agenda, actors' articulation, action repertory and interpretative frames that organize and make sense of their actions, as (Hamel, 2000; Swyndgedouw, 1997, 2000; Mayer, 1999). [...]

2008
Scripta nova, Vol. 12 Núm. 270 (2008)  
2024-02-14
09:39
35 p, 353.5 KB Does Participation Really Matter in Urban Regeneration Policies? Exploring Governance Networks in Catalonia (Spain) / Parés, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Bonet Martí, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Martí-Costa, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
In this article we focus our attention on the progressively prominence of the citizen participation into the networks of governance oriented toward urban regeneration. We expound the main results of our recent research carried out in 10 deprived neighborhoods in Catalonia (Spain), going in depth into three central issues: (1) the weight of citizen participation in the governance networks, (2) the substantive effects of this participation, and (3) the factors that influence the variety of experiences of participation in urban regeneration. [...]
2012 - 10.1177/1078087411423352
Urban Affairs Review, Vol. 48 Núm. 2 (2012) , p. 238-271