ERC Synergy grant - 2013 - 610028: Quantify the responses of ecosystems and society in a world increasingly rich in N and C but limited in Phosphorus

El fòsfor (P) és un element confinat i finit a la terra, i la perspectiva que es limiti l’accés als seus recursos explotables ja ha desencadenat conflictes geopolítics. A diferència del que passa amb el P, en la majoria d’ecosistemes del planeta s’està produint un ràpid augment de la disponibilitat de carboni (C) i de nitrogen (N). El canvi imminent en l'estequiometria dels elements disponibles que en resulta no té cap equivalent en la història de la Terra i tindrà conseqüències profundes i encara desconegudes per a la vida, el sistema terrestre i la societat humana. Les desviacions que s’estan produint en els balanços de C:N:P als ecosistemes fer força afectaran l'estructura, la funció i la diversitat del sistema terrestre. La crisi en el mercat del P podria pressionar el sistema alimentari mundial i provocar un efecte ambiental en cadena, que abastaria des de l'expansió de terres agrícoles fins a canvis induïts per l’encariment del P en la gestió de la terra, la qual cosa agreujaria encara més el desequilibri estequiomètric en els recursos. No obstant això, els impactes d'aquesta pertorbació humana sense precedents en l'estequiometria elemental són encara un misteri per a la ciència. El projecte IMBALANCE-P proporcionarà una millora en la comprensió i previsió quantitativa d’aquests impactes que permetran desenvolupar una sèrie de polítiques encaminades a disminuir els riscos i a mitigar les conseqüències dels desequilibris estequiomètrics. S’empraran alguns dels models d'avaluació integrada i del sistema terrestre més importants d'Europa, calibrats utilitzant dades de limitació de nutrients en l'ecosistema obtinguts en experiments de camp. El projecte establirà un procés internacional de base científica en la diplomàcia del P.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2019-01-21
13:00
The effects of local climate on the correlation between weather and seed production differ in two species with contrasting masting habit / Bogdziewicz, Michał (Department of Systematic Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University) ; Szymkowiak, Jakub (Population Ecology Lab, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University) ; Fernández Martínez, Marcos (Centre of Excellence PLECO (Plant and Ecosystems), Department of Biology, University of Antwerp) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Espelta Morral, Josep Maria (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Many plant species present inter-annual cycles of seed production (mast seeding), with synchronized high seed production across populations in some years. Weather is believed to be centrally involved in triggering masting. [...]
2019 - 10.1016/j.agrformet.2019.01.016
Agricultural and Forest Meteorology, Vol. 268 (April 2019) , p.109-115  
2019-01-10
10:40
13 p, 8.1 MB Tree sapling responses to 10 years of experimental manipulation of temperature, nutrient availability, and shrub cover at the Pyrenean treeline / Angulo, Maria A. (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Ninot Sugrañes, Josep M. (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Cornelissen, Johannes H. C. (Vrije Universiteit Amsterdam. Department of Ecological Science) ; Grau Fernández, Oriol (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Treelines are sensitive to environmental changes, but few studies provide a mechanistic approach to understand treeline dynamics based on field experiments. The aim of this study was to determine how changes in the abiotic and/or biotic conditions associated with global change affect the performance of tree seedlings (later saplings) at the treeline in a 10-year experiment. [...]
2018 - 10.3389/fpls.2018.01871
Frontiers in Plant Science, Vol. 9 (January 2019) , art. 1871  
2019-01-09
17:34
18 p, 6.5 MB Traditional plant functional groups explain variation in economic but not size‐related traits across the tundra biome / Thomas, H. J. D. (University of Edinburgh. School of Geosciences) ; Myers‐Smith, I. H. (University of Edinburgh. School of Geosciences) ; Bjorkman, A. D. (University of Edinburgh. School of Geosciences) ; Elmendorf, S. C. (University of Colorado. Institute of Arctic and Alpine Research) ; Blok, D. (Lund University. Department of Physical Geography and Ecosystem Science) ; Cornelissen, J. H. C. (Vrije Universiteit. Department of Ecological Science) ; Forbes, B. C. (University of Lapland. Arctic Centre) ; Hollister, R. D. (Grand Valley State University. Biology Department) ; Normand, S. (Aarhus University. Department of Bioscience) ; Prevéy, J. S. (WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF) ; Rixen, C. (WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF) ; Schaepman‐Strub, G. (University of Zurich. Department of Evolutionary Biology and Environmental Studies) ; Wilmking, M. (University of Zurich. Department of Evolutionary Biology and Environmental Studies) ; Wipf, S. (WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF) ; Cornwell, W. K. (University of New South Wales. School of Biological Earth and Environmental Sciences) ; Kattge, J. (Max Planck Institute for Biogeochemistry) ; Goetz, S. J. (Northern Arizona University. School of Informatics, Computing, and Cyber Systems) ; Guay, K. C. (Bigelow Laboratory for Ocean Sciences) ; Alatalo, J. M. (Qatar University. Department of Biological and Environmental Sciences) ; Anadon‐Rosell, A. (Greifswald University. Institute for Botany and Landscape Ecology) ; Angers‐Blondin, S. (University of Edinburgh. School of Geosciences) ; Berner, L. T. (Northern Arizona University. School of Informatics, Computing, and Cyber Systems) ; Björk, R. G. (University of Gothenburg. Department of Earth Sciences) ; Buchwal, A. (University of Gothenburg. Department of Earth Sciences) ; Buras, A. (Wageningen University and Research. Forest Ecology and Forest Management) ; Carbognani, M. (University of Parma. Department of Chemistry, Life Sciences and Environmental Sustainability) ; Christie, K. (The Alaska Department of Fish and Game) ; Siegwart Collier, L. (Memorial University of Newfoundland. Department of Biology) ; Cooper, E. J. (Universitat de Tromsø. Department of Arctic and Marine Biology) ; Eskelinen, A. (German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv)) ; Frei, E. R. (University of British Columbia. Department of Geography) ; Grau Fernández, Oriol (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Grogan, P. (Queen's University. Department of Biology) ; Hallinger, M. (Swedish Agricultural University. Biology Department) ; Heijmans, M. M. P. D. (Wageningen University & Research. Plant Ecology and Nature Conservation Group) ; Hermanutz, L. (Memorial University of Newfoundland. Department of Biology) ; Hudson, J. M. G. (British Columbia Public Service) ; Hülber, K. (University of Vienna. Department of Botany and Biodiversity Research) ; Iturrate‐Garcia, M. (University of Zurich. Department of Evolutionary Biology and Environmental Studies) ; Iversen, C. M. (Oak Ridge National Laboratory. Climate Change Science Institute) ; Jaroszynska, F. (University of Bergen. Department of Biology) ; Johnstone, J. F. (University of Saskatchewan. Department of Biology) ; Kaarlejärvi, E. (Umeå University. Department of Ecology and Environmental Sciences) ; Kulonen, A. (University of Bergen. Department of Biology) ; Lamarque, L. J. (University of Quebec at Trois-Rivieres. Département des Sciences de l'Environnement) ; Lévesque, E. (University of Quebec at Trois-Rivieres. Département des Sciences de l'Environnement) ; Little, C. J. (University of Zurich. Department of Evolutionary Biology and Environmental Studies) ; Michelsen, A. (University of Copenhagen. Department of Biology) ; Milbau, A. (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) ; Nabe‐Nielsen, J. (Aarhus University. Department of Bioscience) ; Nielsen, S. S. (Aarhus University. Department of Bioscience) ; Ninot, J. M. (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) ; Oberbauer, S. F. (Florida International University. Department of Biological Science) ; Olofsson, J. (Umeå University. Department of Ecology and Environmental Sciences) ; Onipchenko, V. G. (Lomonosov Moscow State University. Department of Geobotany) ; Petraglia, A. (Università di Parma. Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale) ; Rumpf, S. B. (Universität Wien. Department of Botany and Biodiversity Research) ; Semenchuk, P. R. (Universitat de Tromsø. Department of Arctic and Marine Biology) ; Soudzilovskaia, N. A. (Universiteit Leiden. Centrum voor Milieuwetenschappen) ; Spasojevic, M. J. (University of California. Department of Biology) ; Speed, J. D. M. (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) ; Tape, K. D. (University of Alaska. Water and Environmental Research Center) ; Beest, M. te (Umeå University. Department of Ecology and Environmental Sciences) ; Tomaselli, M. (Università di Parma. Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale) ; Trant, A. (Memorial University of Newfoundland. Department of Biology) ; Treier, U. A. (Aarhus University. Department of Bioscience) ; Venn, S. (Australian National University. Research School of Biology) ; Vowles, T. (Göteborgs universitet . Institutionen för geovetenskaper) ; Weijers, S. (Universität Bonn. Geographisches Institut) ; Zamin, T. (Queen's University. Department of Biology) ; Atkin, O. K. (Australian National University. Research School of Biology) ; Bahn, M. (Universität Innsbruck. Institut für Ökologie) ; Blonder, B. (University of Oxford. Environmental Change Institute) ; Campetella, G. (Università di Camerino. Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria) ; Cerabolini, B. E. L. (Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate) ; Chapin III, F. S. (University of Alaska. Institute of Arctic Biology) ; Dainese, M. (Würzburg Universität. Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie) ; Vries, F. T. de (University of Manchester. School of Earth and Environmental Sciences) ; Díaz, S. (Universidad Nacional de Córdoba. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal) ; Green, W. (Harvard University. Department of Organismic and Evolutionary Biology) ; Jackson, R. B. (Stanford University. Department of Earth System Science) ; Manning, P. (Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung) ; Niinemets, Ü. (Eesti Maaülikool. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut) ; Ozinga, W. A. (Über Wageningen University & Research) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Reich, P. B. (University of Minnesota. Department of Forest Resources) ; Schamp, B. (Algoma University. Department of Biology) ; Sheremetev, S. (Komarov Botanical Institute) ; Bodegom, P. M. van (Universiteit Leiden. Centrum voor Milieuwetenschappen)
Aim Plant functional groups are widely used in community ecology and earth system modelling to describe trait variation within and across plant communities. However, this approach rests on the assumption that functional groups explain a large proportion of trait variation among species. [...]
2018 - 10.1111/geb.12783
Global ecology and biogeography, Published online Nov. 2018 2018  
2019-01-09
17:31
Effects of past and current drought on the composition and diversity of soil microbial communities / Preece, Catherine (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Verbruggen, Erik (Universiteit Antwerpen. Research Centre of Excellence Plants and Ecosystems) ; Liu, Lei (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Weedon, James (Vrije Universiteit Amsterdam. Department of Ecological Science) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Drought is well known to have strong effects on the composition and activity of soil microbial communities, and may be determined by drought history and drought duration, but the characterisation and prediction of these effects remains challenging. [...]
2019 - 10.1016/j.soilbio.2018.12.022
Soil biology and biochemistry, Vol. 131 (April 2019) , p. 28-39  
2019-01-09
17:25
7 p, 1.3 MB Emerging negative impact of warming on summer carbon uptake in northern ecosystems / Wang, Tao (Chinese Academy of Sciences. Center for Excellence in Tibetan Earth Science) ; Liu, Dan (Chinese Academy of Sciences. Key Laboratory of Alpine Ecology, Institute of Tibetan Plateau Research) ; Piao, Shilong (Chinese Academy of Sciences. Center for Excellence in Tibetan Earth Science) ; Wang, Yilong (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) ; Wang, Xiaoyi (Chinese Academy of Sciences. Key Laboratory of Alpine Ecology, Institute of Tibetan Plateau Research) ; Guo, Hui (Chinese Academy of Sciences. Key Laboratory of Alpine Ecology, Institute of Tibetan Plateau Research) ; Lian, Xu (Peking University. College of Urban and Environmental Sciences) ; Burkhart, John F (University of Oslo. Department of Geosciences) ; Ciais, Philippe (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) ; Huang, Mengtian (Peking University. College of Urban and Environmental Sciences) ; Janssens, Ivan (University of Antwerp. Department of Biology) ; Li, Yue (Peking University. College of Urban and Environmental Sciences) ; Liu, Yongwen (Peking University. College of Urban and Environmental Sciences) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peng, Shushi (Peking University. College of Urban and Environmental Sciences) ; Yang, Hui (Peking University. College of Urban and Environmental Sciences) ; Yao, Yitong (Peking University. College of Urban and Environmental Sciences) ; Yin, Yi (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) ; Zhao, Yutong (Chinese Academy of Sciences. Key Laboratory of Alpine Ecology, Institute of Tibetan Plateau Research)
Most studies of the northern hemisphere carbon cycle based on atmospheric CO2 concentration have focused on spring and autumn, but the climate change impact on summer carbon cycle remains unclear. Here we used atmospheric CO2 record from Point Barrow (Alaska) to show that summer CO2 drawdown between July and August, a proxy of summer carbon uptake, is significantly negatively correlated with terrestrial temperature north of 50°N interannually during 1979–2012. [...]
2018 - 10.1038/s41467-018-07813-7
Nature Communications, Vol. 9 (December 2018) , art. 5391  
2019-01-09
17:23
12 p, 1.8 MB Rhizosphere microorganisms can influence the timing of plant flowering / Lu, Tao (Zhejiang University of Technology. College of Environment) ; Ke, Mingjing (Zhejiang University of Technology. College of Environment) ; Lavoie, Michel (Université Laval. Quebec-Ocean and Takuvik Joint International Research Unit) ; Jin, Yujian (Zhejiang University of Technology. College of Environment) ; Fan, Xiaoji (Zhejiang University of Technology. College of Environment) ; Zhang, Zhenyan (Zhejiang University of Technology. College of Environment) ; Fu, Zhengwei (Zhejiang University of Technology. College of Biotechnology and Bioengineering) ; Sun, Liwei (Zhejiang University of Technology. College of Environment) ; Gillings, Michael (Macquarie University. Department of Biological Sciences) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Qian, Haifeng (Chinese Academy of Sciences. Xinjiang Key Laboratory of Environmental Pollution and Bioremediation) ; Zhu, Yong-Guan (Chinese Academy of Sciences. Key Lab of Urban Environment and Health, Institute of Urban Environment)
Background:Plant phenology has crucial biological, physical, and chemical effects on the biosphere. Phenological drivers have largely been studied, but the role of plant microbiota, particularly rhizosphere microbiota, has not been considered. [...]
2018 - 10.1186/s40168-018-0615-0
Microbiome, Vol. 6 (December 2018) , art. 231  
2019-01-09
17:18
Representing explicit budburst and senescence processes for evergreen conifers in global models / Peaucelle, Marc (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) ; Ciais, Philippe (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) ; Maignant, Fabienne (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) ; Nicolas, Manuel (France. Ministère de la recherche et de la technologie. Département Recherche Développement et Innovation) ; Cecchini, Sébastien (France. Ministère de la recherche et de la technologie. Département Recherche Développement et Innovation) ; Viovy, Nicolas (Laboratoire des Sciences du Climat et de L’Environnement)
Global ecosystem models lack an explicit representation of budburst and senescence for evergreen conifers despite their primordial role in the carbon cycle. In this study we evaluated eight different budburst models, combining forcing, chilling and photoperiod, for their ability to describe spring budburst, and one model of needle senescence for temperate evergreen coniferous forests. [...]
2019 - 10.1016/j.agrformet.2018.12.008
Agricultural and forest meteorology, Vol. 266–267 (March 2019) , p. 97-108  
2019-01-09
17:10
19 p, 5.0 MB We Are What We Eat : A Stoichiometric and Ecometabolomic Study of Caterpillars Feeding on Two Pine Subspecies of Pinus sylvestris / Rivas-Ubach, Albert (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Hódar, José Antonio (Universidad de Granada. Departamento de Biología Animal y Ecología) ; Oravec, Michal (Czech Academy of Sciences. Global Change Research Institute) ; Paša-Tolić, Ljiljana (Pacific Northwest National Laboratory. Environmental Molecular Sciences Laboratory) ; Urban, Otmar (Czech Academy of Sciences. Global Change Research Institute) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Many studies have addressed several plant-insect interaction topics at nutritional, molecular, physiological, and evolutionary levels. However, it is still unknown how flexible the metabolism and the nutritional content of specialist insect herbivores feeding on different closely related plants can be. [...]
2019 - 10.3390/ijms20010059
International Journal of Molecular Sciences, Vol. 20, Núm. 1 (January 2019) , art. 59  
2019-01-09
17:06
18 p, 2.0 MB Modeling the effects of litter stoichiometry and soil mineral N availability on soil organic matter formation using CENTURY-CUE (v1.0) / Zhang, Haicheng (Le Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement) ; Goll, Daniel S. (Le Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement) ; Manzoni, Stefano (Stockholm University. Department of Physical Geography) ; Ciais, Philippe (Le Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement) ; Guenet, Bertrand (Le Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement) ; Huang, Yuanyuan (Le Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement)
Microbial decomposition of plant litter is a crucial process for the land carbon (C) cycle, as it directly controls the partitioning of litter C between CO2 released to the atmosphere versus the formation of new soil organic matter (SOM). [...]
2018 - 10.5194/gmd-11-4779-2018
Geoscientific Model Development, Vol. 11, Issue 12 (November 2018) , p. 4779-4796  
2019-01-09
15:58
Effects of steel slag and biochar amendments on CO₂, CH₄, and N₂O flux, and rice productivity in a subtropical Chinese paddy field / Wang, Chun (Fujian Normal University. Key Laboratory of Humid Subtropical Eco-geographical Process) ; Wang, Weiqi (Fujian Normal University. Key Laboratory of Humid Subtropical Eco-geographical Process) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Singla, Ankit (India. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Regional Centre of Organic Farming) ; Zeng, Congsheng (Fujian Normal University. Key Laboratory of Humid Subtropical Eco-geographical Process) ; Lai, Derrick Yu Fo (Chinese University of Hong Kong. Department of Geography and Resource Management) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Steel slag, a by-product of the steel industry, contains high amounts of active iron oxide and silica which can act as an oxidizing agent in agricultural soils. Biochar is a rich source of carbon, and the combined application of biochar and steel slag is assumed to have positive impacts on soil properties as well as plant growth, which are yet to be validated scientifically. [...]
2018 - 10.1007/s10653-018-0224-7
Environmental geochemistry and health, Published online dec. 2018
4 documents