ERC Synergy grant - 2013 - 610028: Quantify the responses of ecosystems and society in a world increasingly rich in N and C but limited in Phosphorus

El fòsfor (P) és un element confinat i finit a la terra, i la perspectiva que es limiti l’accés als seus recursos explotables ja ha desencadenat conflictes geopolítics. A diferència del que passa amb el P, en la majoria d’ecosistemes del planeta s’està produint un ràpid augment de la disponibilitat de carboni (C) i de nitrogen (N). El canvi imminent en l'estequiometria dels elements disponibles que en resulta no té cap equivalent en la història de la Terra i tindrà conseqüències profundes i encara desconegudes per a la vida, el sistema terrestre i la societat humana. Les desviacions que s’estan produint en els balanços de C:N:P als ecosistemes fer força afectaran l'estructura, la funció i la diversitat del sistema terrestre. La crisi en el mercat del P podria pressionar el sistema alimentari mundial i provocar un efecte ambiental en cadena, que abastaria des de l'expansió de terres agrícoles fins a canvis induïts per l’encariment del P en la gestió de la terra, la qual cosa agreujaria encara més el desequilibri estequiomètric en els recursos. No obstant això, els impactes d'aquesta pertorbació humana sense precedents en l'estequiometria elemental són encara un misteri per a la ciència. El projecte IMBALANCE-P proporcionarà una millora en la comprensió i previsió quantitativa d’aquests impactes que permetran desenvolupar una sèrie de polítiques encaminades a disminuir els riscos i a mitigar les conseqüències dels desequilibris estequiomètrics. S’empraran alguns dels models d'avaluació integrada i del sistema terrestre més importants d'Europa, calibrats utilitzant dades de limitació de nutrients en l'ecosistema obtinguts en experiments de camp. El projecte establirà un procés internacional de base científica en la diplomàcia del P.

Darreres entrades:
2017-09-13
16:14
22 p, 3.0 MB Impact of soil warming on the plant metabolome of Icelandic grasslands / Gargallo-Garriga, Albert (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Ayala-Roque, Marta (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Bartrons Vilamala, Mireia (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions) ; Granda, Víctor (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions) ; Sigurdsson, Bjarni D. (Landbúnaðarháskóli Íslands) ; Leblans, Niki I. W. (Landbúnaðarháskóli Íslands) ; Oravec, Michal (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.) ; Urban, Otmar (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.) ; Janssens, Ivan A. (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Climate change is stronger at high than at temperate and tropical latitudes. The natural geothermal conditions in southern Iceland provide an opportunity to study the impact of warming on plants, because of the geothermal bedrock channels that induce stable gradients of soil temperature. [...]
2017 - 10.3390/metabo7030044
Metabolites, Vol. 7, issue 3 (Sep. 2017) , art. 44  
2017-08-31
17:31
14 p, 1.2 MB Symbiosis constraints : strong mycobiont control limits nutrient response in lichens / Palmqvist, Kristin (Umeå universitet. Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap) ; Franklin, Oskar (International Institute for Applied Systems Analysis) ; Näsholm. Torgny (Umeå universitet. Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap)
Symbioses such as lichens are potentially threatened by drastic environmental changes. We used the lichen Peltigera aphthosa—a symbiosis between a fungus (mycobiont), a green alga (Coccomyxa sp. ), and N2-fixing cyanobacteria (Nostoc sp. [...]
2017 - 10.1002/ece3.3257
Ecology and evolution, Version of Record online: 11 Aug. 2017  
2017-07-25
15:41
Relationships between the potential production of the greenhouse gases CO2, CH4 and N2O and soil concentrations of C, N and P across 26 paddy fields in southeastern China / Wang, Weiqi (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Wang, Chun (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Zeng, Congsheng (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Tong, Chuan (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Asensio Abella, Ma. Dolores (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Paddy fields are a major global anthropogenic source of greenhouse gases. China has the second largest area under rice cultivation, so determining the relationships between the emission of greenhouse gases and soil carbon content, nutrient availabilities and concentrations and physical properties is crucial for minimizing the climatic impacts of rice agriculture. [...]
2017 - 10.1016/j.atmosenv.2017.06.023
Atmospheric environment, Vol. 164, (Sep. 2017) , p. 458-467  
2017-07-05
16:01
Changes in nutrient concentrations of leaves and roots in response to global change factors / Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Grau Fernández, Oriol (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Chen, Han Y. H. (Lakehead University. Faculty of Natural Resources Management) ; Janssens, Ivan A. (University of Antwerp (Bèlgica)) ; Ciais, Philippe (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) ; Piao, Shilong (Sino-French Institute for Earth System Science) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Global change impacts on biogeochemical cycles have been widely studied, but our understanding of whether the responses of plant elemental composition to global change drivers differ between above- and belowground plant organs remains incomplete. [...]
2017 - 10.1111/gcb.13721
Global change biology, Vol. 23, issue 9 (Sep. 2017) , p. 3849-3856  
2017-07-05
15:44
Four years of experimental warming do not modify the interaction between subalpine shrub species / Anadon Rosell, Alba (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) ; Ninot Sugrañes, Josep M. (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) ; Palacio Blasco, Sara (Instituto Pirenaico de Ecología. CSIC) ; Grau Fernández, Oriol (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Nogués Mestres, Salvador (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) ; Navarro, Enrique (Instituto Pirenaico de Ecología. CSIC) ; Sancho, M. Carmen (Instituto Pirenaico de Ecología. CSIC) ; Carrillo Ortuño, Empar (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)
Climate warming can lead to changes in alpine plant species interactions through modifications in environmental conditions, which may ultimately cause drastic changes in plant communities. We explored the effects of 4 years of experimental warming with open-top chambers (OTC) on Vaccinium myrtillus performance and its interaction with neighbouring shrubs at the Pyrenean treeline ecotone. [...]
2017 - 10.1007/s00442-017-3830-7
Oecologia, April 2017, Vol. 183, issue 4 (April 2017) , p. 1167–1181  
2017-07-05
15:29
17 p, 3.9 MB No impact of tropospheric ozone on the gross primary productivity of a Belgian pine forest / Verryckt, Lore T. (University of Antwerp (Bèlgica)) ; Op de Beeck, Maarten (University of Antwerp (Bèlgica)) ; Neirynck, Johan (Instituut Natuur-en Bossonderzoek) ; Gielen, Bert (University of Antwerp (Bèlgica)) ; Roland, Marilyn (University of Antwerp (Bèlgica)) ; Janssensd, Ivan A. (University of Antwerp (Bèlgica))
High stomatal ozone (O3) uptake has been shown to negatively affect crop yields and the growth of tree seedlings. However, little is known about the effect of O3 on the carbon uptake by mature forest trees. [...]
2017 - 10.5194/bg-14-1839-2017
Biogeosciences, Vol. 14, issue 7 (April 2017) , p. 1839-1855  
2017-06-26
17:21
Global forest carbon uptake due to nitrogen and phosphorus deposition from 1850 to 2100 / Wang, Rong (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environment) ; Goll, Daniel (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environment) ; Balkanski, Yves (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environment) ; Hauglustaine, Didier (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environment) ; Boucher, Olivier (Université de Paris VII. Laboratoire de Météorologie Dynamique) ; Ciais, Philippe (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environment) ; Janssens, Ivan A. (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Guenet, Bertrand (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environment) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Bopp, Laurent (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environment) ; Vuichard, Nicolas (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environment) ; Zhou, Feng (Beijing da xue. College of Urban and Environmental Sciences) ; Li, Bengang (Beijing da xue. College of Urban and Environmental Sciences) ; Piao, Shilong (Beijing da xue. College of Urban and Environmental Sciences) ; Peng,Shushi (Beijing da xue. College of Urban and Environmental Sciences) ; Huang, Ye (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environment) ; Tao, Shu (Beijing da xue. College of Urban and Environmental Sciences)
Spatial patterns and temporal trends of nitrogen (N) and phosphorus (P) deposition are important for quantifying their impact on forest carbon (C) uptake. In a first step, we modeled historical and future change in the global distributions of the atmospheric deposition of N and P from the dry and wet deposition of aerosols and gases containing N and P. [...]
2017 - 10.1111/gcb.13766
Global change biology, Version of record online June 2017  
2017-06-26
17:01
Physiological adjustments of a Mediterranean shrub to long-term experimental warming and drought treatments / Liu, Daijun (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Llusià Benet, Joan (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Ogaya Inurrigarro, Romà (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals Forestals) ; Estiarte, Marc (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Llorens, Laura (Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals) ; Yang, Xiaohong (Xi nan da xue (China). Key Laboratory of Horticulture Science for Southern Mountainous Regions) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Warmer temperatures and extended drought in the Mediterranean Basin are becoming increasingly important in determining plant physiological processes and affecting the regional carbon budget. The responses of plant physiological variables such as shoot water potential (Ψ), carbon-assimilation rates (A), stomatal conductance (gs) and intrinsic water-use efficiency (iWUE) to these climatic regimes, however, are not well understood. [...]
2016 - 10.1016/j.plantsci.2016.07.004
Plant Science, Vol. 252 (Nov. 2016) , p. 53-61  
2017-06-22
16:20
8 p, 1.1 MB Global phosphorus fertilizer market and national policies : a case study revisiting the 2008 Price Peak / Khabarov, Nikolay (International Institute for Applied Systems Analysis (Àustria)) ; Obersteiner, Michael (International Institute for Applied Systems Analysis (Àustria))
The commodity market super-cycle and food price crisis have been associated with rampant food insecurity and the Arab spring. A multitude of factors were identified as culprits for excessive volatility on the commodity markets. [...]
2017 - 10.3389/fnut.2017.00022
Frontiers in nutrition, Vol. 4, art 22 (June 2017)  
2017-06-22
16:10
45 p, 1.5 MB Global and regional phosphorus budgets in agricultural systems and their implications for phosphorus-use efficiency / Lun, Fein (China Agricultural University. College of Resources and Environment Sciences) ; Liu, Jungo (South University of Science and Technology of China. School of Environmental Science and Engineering) ; Ciais, Philippe (Centre d'Etudes Orme des Merisiers) ; Nesme, Thomas (Université de Bordeaux. Bordeaux Sciences Agro) ; Sardans, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
The application of phosphorus (P) fertilizer to agricultural soils increased by 3. 2 % annually from 2002 to 2010. We quantified in detail the P inputs and outputs of cropland and pasture, and the P fluxes through human and livestock consumers of agricultural products, at global, regional, and national scales from 2002 to 2010. [...]
2017 - 010.5194/essd-2017-41
Earth System Science Data Discussions, 2017