Pòsters
Recull de documents en format pòster, presentats en jornades i congressos per personal docent, investigador o administratiu vinculat a la UAB. També es recullen els pòsters presentats als congressos que han tingut lloc a la mateixa Universitat en el cas que els organitzadors ens ho sol·licitin.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-03-21
16:14
1 p, 3.2 MB La Gestión de la información en Ciencias de la Salud: un reto profesional en constante evolución / Vall Casas, Aurora (Universitat de Barcelona. Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals) ; Carles i Pomar, Àngels (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina) ; Montcusí Puig, Carme (Universitat Rovira i Virgili. CRAI Campus Catalunya) ; Zaborras, Maria Rosa (Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca del Campus Clínic) ; Caro Benito, Conxi (Fundació Docència i Recerca Mútua de Terrassa) ; Guardiola Pereira, Elena (Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya) ; Martín Castro, Alicia (Campus Docent Sant Joan de Déu) ; Armengol Roca, Gemma (Hospital General de Granollers) ; Espuga Condal, Montserrat (Biblioteca Font de la Mina) ; Basagaña Farrés, Míriam (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Grup Gestió de la Informació en Ciències de la Salut
En los últimos 20 años la información en ciencias de la salud ha vivido una gran transformación con la integración de la tecnología, nuevas necesidades de los usuarios, evolución de los recursos informativos y formativos, incorporación de nuevas competencias profesionales, etc. [...]
2023
Bibliosalud. Jornadas nacionales de información y documentación en ciencias de la salud. Valladolid, 17es. (19 y 20 Octubre de 2023) : 2023  
2023-09-28
11:10
1 p, 805.5 KB Analysis of descriptions by Catalan-speaking individuals with aphasia and cognitive impairment / Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Muntané Sánchez, Helena (Hospital Sant Rafael) ; Gavarró Algueró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Description and narrative tasks are used to evaluate and investigate the language production abilities of people with language impairments (e. g. Schönberger et al. , 2014; Mueller et al. , 2018; Cummings, 2019). [...]
2023
Academy of Aphasia. Reading, : 2023  
2023-07-18
16:35
1 p, 5.0 MB Pyrrhotite nano-inclusions in apatite from Les Guilleries lamprohyres (NE Iberian Peninsula) / Martínez, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Corbella i Cordomí, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia)
Apatite is ubiquitous in most types of rocks but in trace amounts, and can form by a variety of processes. Apatite is of great interest because it is an important carrier of volatiles (F, Cl, and OH) and rare-earth elements (REEs), and can be used to reconstruct petrogenetic processes in different environments (e. [...]
2023
Goldschmidt Conference. Lyon, France, : 2023  
2023-07-13
09:45
1 p, 290.5 KB La Nova Gestió del Coneixement / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)
L'Equip de Desenvolupament Organitzacional (http://edo. uab. cat) de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) i de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), organitzen el Sisè Congrés Internacional EDO (CIEDO) sota el lema "La nova gestió del coneixement" cel·lebrat els dies 11, 12 y 13 de noviembre de 2020, amb l'objectiu d'analitzar el rol dels directius en la gestió del coneixement i el talent a les organitzacions, les xarxes socials corporatives per a la promoció de l'aprenentatge social i l'aprenentatge en acció com a eina per potenciar el desenvolupament professional.
El Equipo de Desarrollo Organizacional (http://edo. uab. cat) de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​con la colaboración del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) y de la Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC), organizan el Sexto Congreso Internacional EDO (CIEDO) bajo el lema "La nueva gestión del conocimiento" celebrado los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2020, con el objetivo de analizar el rol de los directivos en la gestión del conocimiento y el talento en las organizaciones, las redes sociales corporativas para la promoción del aprendizaje social y el aprendizaje en acción como herramienta para potenciar el desarrollo profesional.
The Organizational Development Group (http://edo. uab. cat) of the Autonomous University of Barcelona, ​​​​with the collaboration of the Center for Legal Studies and Specialized Training (CEJFE) and the School of Public Administration of Catalonia (EAPC ), organise the Sixth International EDO Congress (CIEDO) under the motto "The new knowledge management" held on November 11, 12 and 13, 2020, with the aim of analyzing the role of managers in knowledge management and talent in organizations, corporate social networks for the promotion of social learning and action learning as a tool to enhance professional development.

2020 (Congrés Internacional EDO)  
2023-07-13
09:43
1 p, 1.3 MB Lideratge i Gestió del Talent a les Organitzacions / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)
L'Equip de Desenvolupament Organitzacional (http://edo. uab. cat) de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) i de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), organitzen el V Congrés Internacional EDO "Lideratge i gestió del talent a les organitzacions", cel·lebrat els dies 9, 10 i 11 de maig, amb l'objectiu d'analitzar el rol dels directius en la gestió del coneixement i el talent a les organitzacions, les xarxes socials corporatives per a la promoció de l'aprenentatge social i l'aprenentatge en acció com a eina per potenciar el desenvolupament professional.
El Equipo de Desarrollo Organizacional (http://edo. uab. cat) de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​con la colaboración del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) y de la Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC), organizan el V Congreso Internacional EDO "Liderazgo y gestión del talento en las organizaciones", celebrado los días 9, 10 y 11 de mayo, con el objetivo de analizar el rol de los directivos en la gestión del conocimiento y el talento en las organizaciones, las redes sociales corporativas para la promoción del aprendizaje social y el aprendizaje en acción como herramienta para el desarrollo profesional.
The Organizational Development Group (http://edo. uab. cat) of the Autonomous University of Barcelona, ​​​​with the collaboration of the Center for Legal Studies and Specialized Training (CEJFE) and the School of Public Administration of Catalonia (EAPC ), organise the 2018 V International EDO Congress "Leadership and management of talent in the organitsations" together, held on May 9, 10 and 11. [...]

2018 (Congrés Internacional EDO)  
2023-07-13
09:41
1 p, 9.2 MB Aprenentatge Situat i Aprenentatge Connectat : Implicacions per al Treball / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)
L'Equip de Desenvolupament Organitzacional (http://edo. uab. cat) de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) i de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), organitzen el IV Congrés Internacional EDO "Aprenentatge situat i aprenentatge connecatat: implicacions per al treball", cel·lebrat els dies 11, 12 i 13 de maig, amb l'objectiu d'analitzar els últims avanços en el camp de l'aprenentatge informal i els processos de creació i gestió del coneixement en les organitzacions.
El Equipo de Desarrollo Organizacional (http://edo. uab. cat) de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​con la colaboración del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) y de la Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC), organizan el IV Congreso Internacional EDO "Aprendizaje situado y aprendizaje conectado: implicaciones para el trabajo", celebrado los días 11, 12 i 13 de mayo, con el objetivo de analizar los últimos avances en el campo del aprendizaje informal y los procesos de creación y gestión del conocimiento en las organizaciones.
The Organizational Development Group (http://edo. uab. cat) of the Autonomous University of Barcelona, ​​​​with the collaboration of the Center for Legal Studies and Specialized Training (CEJFE) and the School of Public Administration of Catalonia (EAPC ), organise the IV International EDO Congress "Situated Learning and Connected Learning: Implications for Working" together held on may 11, 12 and 13. [...]

2016 (Congrés Internacional EDO)
2 documents
2023-07-13
09:38
1 p, 5.6 MB Organitzacions que aprenen i generen coneixement / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)
L'Equip de Desenvolupament Organitzacional (http://edo. uab. cat) de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) i de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), organitzen el III Congrés Internacional EDO "Organitzacions que aprenen i generen coneixement" amb l'objectiu d'analitzar els darrers avanços en el camp de la creació i gestió del coneixement a les organitzacions, posant especial èmfasis en l'aprenentatge en el lloc de treball.
El Equipo de Desarrollo Organizacional (http://edo. uab. cat) de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​con la colaboración del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) y de la Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC), organizan el III Congreso Internacional EDO "Organizaciones que aprenden y generan conocimiento" con el objetivo de analizar los últimos avances en el campo de la creación y gestión del conocimiento en las organizaciones, poniendo especial énfasis en el aprendizaje en el puesto de trabajo.
The Organizational Development Group (http://edo. uab. cat) of the Autonomous University of Barcelona, ​​​​with the collaboration of the Center for Legal Studies and Specialized Training (CEJFE) and the School of Public Administration of Catalonia (EAPC ), organise the III EDO International Congress, "Learning organizations and organizational knowledge creation" which goal was to analyze the latest developments in the field of knowledge creation and management in organizations, with particular emphasis on learning in the workplace.

2014
2 documents
2023-07-13
09:36
1 p, 1.7 MB Gestió del coneixement i desenvolupament organitzatiu: formació i formació corporativa / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)
L'Equip de Desenvolupament Organitzacional (http://edo. uab. cat) de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) dependent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, organitzen el II Congrés Internacional EDO "Gestió del coneixement i desenvolupament organitzatiu: formació i formació corporativa' cel·lebrat els dies 23, 24 i 25 de maig de 2012 a Barcelona.
El Equipo de Desarrollo Organizacional (http://edo. uab. cat) de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​con la colaboración del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) dependiente del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, organizan el II Congreso Internacional EDO "Gestión del conocimiento y desarrollo organizativo: formación y formación corporativa" celebrado los días 23, 24 y 25 de mayo de 2012 en Barcelona.
The Organizational Development Team (http://edo. uab. cat) of the Autonomous University of Barcelona, ​​with the collaboration of the Center for Legal Studies and Specialized Training (CEJFE) dependent on the Department of Justice of the Generalitat of Catalonia, organize the II International EDO Congress "Knowledge management and organizational development: training and corporate training" held on May 23, 24 and 25, 2012 in Barcelona.

2012
II Congreso Internacional EDO: Gestión del Conocimiento y Desarrollo Organizativo: Formación y Formación Corporativa. Barcelona, 2n : 2012
2 documents
2023-07-13
09:32
2 p, 998.2 KB Noves estratègies formatives per les organitzacions / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)
L'Equip de Desenvolupament Organitzacional (http://edo. uab. cat) de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) dependent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, organitzen el Primer Congrés Internacional EDO "les noves estratègies formatives per a les organitzacions que es va dur a terme els dies 12, 13 i 14 de maig a Barcelona.
El Equipo de Desarrollo Organizacional (http://edo. uab. cat) de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​con la colaboración del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) dependiente del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, organizan el Primer Congreso Internacional EDO "las nuevas estrategias formativas para las organizaciones que se llevó a cabo los días 12, 13 y 14 de mayo en Barcelona".
The Organizational Development Team (http://edo. uab. cat) of the Autonomous University of Barcelona, ​​​​with the collaboration of the Center for Legal Studies and Specialized Training (CEJFE) dependent on the Department of Justice of the Generalitat of Catalonia, organize the First International EDO Congress "new training strategies for organizations that took place on May 12, 13 and 14 in Barcelona. [...]

2010  
2023-04-20
05:36
2 p, 3.3 MB Orquestra de Cambra Nacional de Moldàvia / director: Cristian Florea ; organitzat per Joventuts Musicals de Vilassar de Mar, amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilassar de Mar / Rifé i Santaló, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona)
Ressenya musical d'obres de Toldrà, Elgar, Bach, Marcello i Mozart dins el IV Cicle de Concerts Rosa Sabater. Dissabte 15 de juliol a l'Ateneu de Vilassar de Mar.
1995