Quaderns : revista de traducció
It publishes works linked to the translation and interpreting like articles about theorical reflexion, researching and educational suggestions, studies about translators and translations, texts of historical interest, interviews or reflexions with translators, translated texts of special importance or reviews and bibliographical comments. The journal wants to works as a platform from where the recognized researchers, and also the young ones who start their first contributions, can expose their worries, the studies and works about translation over the world, with special attention to the areas of European Union, the Mediterranean and Latin America.

 

Usage statistics Most popular
Latest additions:
2018-05-31
05:05
4 p, 83.7 KB Sumari
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 1-4  
2018-05-31
05:05
330 p, 2.5 MB Número complet
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018)  
2018-05-31
05:05
3 p, 50.9 KB Presentació / Parcerisas, Francesc, 1944- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 11-13 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
2018-05-31
05:05
21 p, 241.9 KB Autotraducción, autoría y autopromoción en el Siglo de Oro : las posturas de Juan de Mariana y Bernardino Gómez Miedes / Grutman, Rainier (University of Ottawa. School of Translation and Interpretation)
El propósito de este artículo es doble: contribuir al estudio histórico de la autotraducción y hacer de introducción al análisis del prólogo de traductor como subgénero del prólogo, espacio paratextual típico del objeto novedoso que era el libro impreso en el Renacimiento. [...]
The purpose of this article is twofold: it aims at being both a contribution to the historical study of self-translation and an introduction to the analysis of the translator’s preface as a subgenre of the preface, a paratextual space typical of the then-new object that was the printed book in the Renaissance. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 143-163 (Articles)  
2018-05-31
05:05
2 p, 63.4 KB Normes per a la presentació d'originals
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018)  
2018-05-31
05:05
6 p, 66.5 KB L'aventura de Mansfield Park / Ventós, Maria Dolors
En aquest text rememoro el repte que em va comportar la traducció de Mansfield Park de Jane Austen. Per traduir un clàssic cal fer recerca sobre l’idioma de l’època, trobar el llenguatge i el registre lingüístic més adequats, decidir quins tractaments utilitzarem. [...]
In this text I shall revisit the challenge that I experienced while translating Jane Austen's Mansfield Park. When translating a classic it is necessary to examine the language of that period, to find the right tone and linguistic register, to decide which relevant phrasing should be used. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 99-104 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
2018-05-31
05:05
15 p, 115.3 KB Els patrons sintàctics en les novel·les de Jane Austen traduïdes per Jordi Arbonès / Marco Borillo, Josep (Universitat Jaume I. Departament de Traducció i Comunicació)
Jordi Arbonès va traduir al català dues de les sis novel·les que conformen el nucli de l’obra de Jane Austen: Persuasió (1988) i L’abadia de Northanger (1991). Totes dues traduccions van veure la llum dins la col·lecció "Clàssics Moderns", d’Edhasa, dirigida aleshores per Francesc Parcerisas. [...]
Jordi Arbonès translated into Catalan two of the six novels making up the core of Jane Austen’s work: Persuasió (1988) and L’abadia de Northanger (1991). Both translations were published by Edhasa in the “Clàssics Moderns” series, whose General Editor was Francesc Parcerisas. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 71-85 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
2018-05-31
05:05
9 p, 94.9 KB Seny i sentiment, de Jane Austen : la traducció d’una novel·la de dos segles enrere / Pàmies, Xavier
A partir de l’experiència personal de traducció de l’autor, aquest article fa unes quantes consideracions sobre possibles aspectes i recursos a tenir en compte en la traducció d’obres de narrativa moderna pertanyents a èpoques i cultures distants centrant-se en la de la novel·la Sense and Sensibility (1811), de Jane Austen, amb l’objectiu últim de transmetre l’esperit de l’obra original amb la màxima fidelitat, versemblança i contemporaneïtat possibles.
Based on the author’s first-hand experience in translation, this article raises several points on aspects and resources that should possibly be considered when translating modern fiction from remote cultures and periods, focussing on the novel Sense and Sensibility (1811) by Jane Austen, with the ultimate goal of expressing the spirit of the original work as faithfully, credibly and contemporaneously as possible.

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 105-113 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
2018-05-31
05:05
23 p, 210.1 KB Eulàlia Presas, traductora de Pride and Prejudice / Fontcuberta i Famadas, Judith (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
La primera traducció catalana d’una novel·la de Jane Austen, Orgull i prejudici, d’Eulàlia Presas, no va aparèixer fins al 1985, inclosa a la biblioteca "A Tot Vent" de Proa. En aquest article analitzem alguns aspectes d’aquesta traducció: el tractament personal, els referents culturals i una part del lèxic característic de l’autora.
The first Catalan translation of a Jane Austen novel, Pride and Prejudice (Orgull i prejudici), by Eulàlia Presas, did not appear until 1985, when it was published in Proa’s «A Tot Vent» collection. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 47-69 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
2018-05-31
05:05
13 p, 113.2 KB The European Reception of Jane Austen’s Works / Owen, David, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
This article reviews the reception of Jane Austen’s works (principally her six major novels) in Europe, essentially through translation; in keeping with critical consensus, the article proposes that translation is the principal —though not the sole—channel through which Austen’s European reception has been consolidated since the early nineteenth century. [...]
Aquest article revisa la recepció de les obres de Jane Austen (especialment les seves sis novel·les més importants) a Europa, principalment per mitjà de la traducció. D’acord amb el consens crític, l’article proposa que —des del principi del segle xix— la traducció és el canal principal, encara que no l’únic, pel qual la recepció europea d’Austen s’ha anat consolidant. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 15-27 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)