Juliol del 2021

Butlletí de l'ICE de la UAB

Butlletí 2021

Bon estiu i dieta informativa, equip!

El propassat 29 de juny vam poder escoltar Marc Argemí sobre Les fake news i el propagandista que portem a dins.

La conferència s’inseria en el treball de la Xarxa d’instituts innovadors de l’ICE de la UAB, que enguany, com el curs passat, s’ha centrat en el pensament crític a les aules. Un temps en el qual s’ha abordat allò que intervé en la formació del pensament crític: el desenvolupament de les habilitats cognitives, de les actituds o disposicions i de les diferents estratègies que hi contribueixen. La xarxa ha comptat, a més a més, amb sessions de treball amb experts i amb altres docents que han implementat projectes de centre de profit per a aquest objectiu.

La capacitat de pensar críticament per a poder conviure en societat és una qüestió molt important per a l’ICE de la UAB, i és per això que es troba present a les línies estratègiques de la institució, la qual cosa també es veu reflectida en la feina dels equips i en el plantejament de la formació que oferim com a institut de ciències de l’educació.

Per tot plegat, vam voler que la sessió fos també cloenda de curs i, per tant, un acte d’agraïment i de reconeixement de la feina feta per tantes persones com integren les xarxes, els equips i el gruix de formadors de la institució. Vam voler compartir d’aquesta manera una estona més de reflexió cívica, pedagògica i didàctica a partir de l’exposició Marc Argemí sobre la manera com en l’actualitat la nostra societat, això és nosaltres mateixos ara i ací, deixem en suspens una mirada crítica a la informació i la difonem i disseminem sense gaire reflexió.

Marc Argemí va insistir en la vinculació entre la capacitat crítica davant dels rumors i les falses notícies i dos interrogants bàsics: la font és creïble? I és plausible allò que comunica? De la mateixa manera va insistir en la importància interpretativa del context i ens va donar un consell contra la desinformació i el soroll mediàtic que, si més no durant l’estiu, farem ben nostre: dieta informativa i silenci.