FAS > Discapacitat

Treballem perquè qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la Universitat.
26/01/12
Discapacitat
Marcela Salinas al PIUNE
Una docent de la PUC de Xile realitza una estada al PIUNE
Marcela Salinas, docent de Psicologia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, realitza una estada de dos mesos al PIUNE, Servei d’atenció a la discapacitat, a través d'una beca de formació permanent de la Fundació Carolina de "Cooperació  i  Intercanvi  sobre  la  Inclusió  Social  i  Acadèmica  d'Estudiants amb Discapacitat  a  la  Universitat".
20/01/12
Discapacitat
Logo UNIDISCAT
La UAB ha rebut el suport de la Generalitat per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat
El Consell Interuniversitari de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, ha donat suport a la UAB, durant el 2011 i a través de la convocatòria UNIDISCAT, per tal de garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat durant l'any 2011. L'ajut ha permès, entre d'altres accions, dur a terme millores de senyalització per estudiants amb discapacitat visual i prestar serveis que gestiona el PIUNE com ara el transport adaptat.
16/12/11
Discapacitat
2a convocatòria Beques Impuls
Es resolen les Beques Impuls
13 estudiants de la UAB amb discapacitat i situació de dependència rebran una beca en concepte d'assistència personal durant la jornada acadèmica i/o de mobilitat en cas que tinguin dificultats o requereixin suport per fer ús dels transports públics col·lectius de manera autònoma des del seu lloc de residència fins al centre.
21/11/11
Discapacitat
Ajut ICASS a PIUNE
El Servei d'atenció a la discapacitat rep el suport de l'ICASS
El Servei d'atenció a la discapacitat, PIUNE ha rebut en data 16 de novembre la resolució d'un ajut per part de l'ICASS (Institut Català d'Assitència Social) de la Generalitat de Catalunya. Aquesta subvenció dóna suport al funcionament del servei que actualment està atenent a 113 estudiants amb discapacitat de la UAB.
© 2012 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats