Recursos per a la RECERCA
Bones pràctiques en comunicació científica

InternetÀMBIT CATALÀ

Associació Catalana de Comunicació Científica

Constituïda el 1990, el seu objectiu és promoure, difondre, ampliar i millorar la comunicació científica en les terres de parla catalana. Té diferents publicacions d'interès com el butlletí Papers de Comunicació Científica.

Consell Català de la Comunicació Científica (C4)
Fòrum permanent impulsat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) que pretén ser un punt de trobada dels diferents professionals que contribueixen a la tasca de la divulgació científica.

Observatori de la comunicació científica (OCC)
Centre de recerca, creat l'any 1994, vinculat al Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Està especialitzat en l'estudi i l'anàlisi de la transmissió del coneixement científic, mèdic i tecnològic a la societat. Organitza un Diploma en divulgació científica a la televisió i edita diferents publicacions entre les que destaquem l'Informe Quiral.


ÀMBIT ESTATAL

Asociación Española de Cine Científico (ASECIC)
Membre de la International Scientific Film Association (ISFA). La seva pàgina proporciona informació sobre Festivals de cinema científic i la Mediateca del CSIC.

Asociacion Española de Periodismo Científico
Publica la revista Periodismo Científico i organitza conjuntament amb la Universidad Carlos III de Madrid el Master en periodismo y comunicación de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente.

Congreso Comunicación Social de la Ciencia (4art: Novembre 2007: Madrid)

Grupo de reflexión sobre periodismo cientifico
De la Universidad de Cádiz.

Tecnociencia
Portal per a professionals de la ciència de la Asociación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) amb seccions com Ciencia en la prensa (suplements científics de diaris i revistes de divulgació), ciencia en la radio, ciencia en televisión i ciencia en Internet.

ÀMBIT EUROPEU

Communicating research
Pàgina de la Comissió Europea.

European Union Science Journalists' Association (EUSJA)
Associació professional. Publica EUSJA news.

Observa, science in Society
Associació italiana que promou les relacions entre ciència i societat. Una de les seves línies d'actuació és la comunicació de la ciència.

Royal Institution of Great Britain
Centre de difusió i comunicació de la ciència.

Science Media Centre
Agència de premsa especialitzada en la difusió de notícies científiques a mitjans generalistes. Fan de mitjancers entre científics i mitjans de comunicació. Publiquen una sèrie de guies destinades tant a científics que han de parlar amb els mitjans com a periodistes que volen informació sobre determinats temes científics.


ÀMBIT INTERNACIONAL

Public Communication of Science and Technology (PCST)
Allotjat a la web de la UPF ha realitzat diferents conferències i simposis. Al seu web podeu consultar una ressenya històrica de l'associació, així com cursos, conferències i congressos recents i futurs relacionats amb la comunicació pública de la ciència i el periodisme científic, etc.

The Center for Science and Medical Journalism
Depenent de la Universitat de Bòston organitza màsters i conferències.

World Federation of Science Journalist (WFSJ)
Federació d'associacions de periodistes científics. Organitza la World Conference of Science Journalists.

 


© Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (UAB) · Febrer de 2007