Recursos per a la RECERCA
Bones pràctiques en comunicació científica

Catàleg


Catàleg de les Biblioteques de la UAB
Podeu consultar les obres que hi ha al Catàleg de les Biblioteques de la UAB amb la matèria, Periodisme científic, Ciència - Divulgació, Comunicació en ciència, Comunicació en tecnologia , Cinema científic, Ciència en el cinema i Ciència en la televisió.

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
Podeu consultar les obres que hi ha al CCUC amb la matèria, Periodisme científic, Ciència - Divulgació, Comunicació científica, Comunicació en tecnologia , Ciència en el cinema i Ciència en la cinematografia.

Catàleg Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)
Des del Catàleg de REBIUN podeu consultar el fons que sobre ciència i mitjans de comunicació hi ha a totes les Biblioteques Universitàries Espanyoles o podeu limitar la cerca per a una sola Universitat. Per fer la consulta escriviu "periodismo científico" al camp de matèries del formulari de cerca.


© Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (UAB) · Febrer de 2007