A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  La facultat  Govern de la facultat 
 Presentació 
Òrgans de Govern de la Facultat
Actes Junta Permanent
Actes Junta Facultat
La Facultat de Ciències engloba els ensenyaments científics que s'imparteixen actualment a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els seus objectius són exercir la docència de grau superior, participar en la creació de coneixements mitjançant la dedicació a la recerca, difondre la cultura a través d'activitats d'extensió universitària, afavorir i estimular l'activitat intel·lectual i participar en el progrés i el desenvolupament general de la societat.

Les seves funcions específiques són: l'elaboració dels plans d'estudis de cada títol que ofereix; l'organització i la gestió dels serveis d'ensenyament; la coordinació i supervisió de l'activitat docent dels departaments del centre, l'administració dels serveis i equipaments, i també l'articulació de la participació de la comunitat universitària en els òrgans de govern tant del centre com de la Universitat.

Per aconseguir aquestes diverses finalitats, la Facultat compta amb la cooperació dels departaments. Els departaments es constitueixen per àrees de coneixement que agrupen tots els investigadors i docents de les especialitats que els corresponguin i són, també, un instrument de participació en el govern de la Universitat. L'òrgan superior de govern dels departaments és el Consell del Departament, que fa, fonamentalment, les funcions de control de la seva gestió i n'elegeix el director. 
Inici Mapa del Web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats