A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  La facultat  Ressenya històrica 
 Salutació del Degà 
Història de la Facultat de Ciències

Benvolguts/udes estudiants,

Aprofito l’ocasió que em dóna la presentació d’aquesta Guia per donar-vos la benvinguda al nou curs de la Facultat de Ciències. Espero que aquest curs sigui ben profitós en tots els sentits.

En aquest moment, que marca un cert punt d’inflexió en la història de la Facultat, es oportú, necessari i acadèmicament engrescador reflexionar sobre un nou projecte per a la Facultat per als propers anys que n’estudiï tots els aspectes.

La necessitat de la convergència europea és un argument excel·lent per a la promoció d’actituds i acords entre els professorat i els estudiants orientats a la creació d’una nova cultura docent a la Facultat capaç de generar una millora de la qualitat una manera diferent d’entendre la tasca docent. Bolonya necessita grans dosis de discussió i acords perquè s’entenguin i serveixin els canvis que introdueix, però és una gran oportunitat per millorar la docència universitària. No és un problema, és una oportunitat, i no podem perdre-la.

Probablement ens trobem en un dels moments més rics pel que fa a l’aparició de necessitats socials i exigències d’adaptació dirigides al món universitari i, de manera especial, a la docència. Seria un error atendre cadascuna d’aquestes necessitats d’adaptació com si es tractés de respondre-hi de manera aïllada i puntual. Igual com la tasca investigadora, la tasca docent deixa de ser una feina individual i esdevé una feina en equip i compartida. Aquest canvi tan radical no serà fàcil d’articular i menys d’implementar a curt termini, i requerirà incorporar de manera habitual en el comportament del professorat, estudiants i PAS accions com ara: fixar-se en la pràctica per aprendre a desenvolupar-la, modificar-la, consolidar-la o innovar-la i sotmetre-la a l’avaluació.

Entendre la tasca docent de la Facultat d’una manera col·lectiva, més ben dit, iniciar aquest camí serà l’objectiu de l’equip de Deganat, i per aquest objectiu caps de  departaments, coordinadors d’Estudi, sotscoordinadors, equips de docència de les Seccions i Departaments, coordinadors de Màsters, professors voluntaris per realitzar tasques concretes, estudiants participant en les diferents comissions i òrgans de governs, són peces absolutament imprescindibles per assolir aquest fi.

Finalment, us vull animar a que si teniu dificultat, no dubteu a recórrer als vostres professors, al coordinador de la vostra titulació, a la Gestió Acadèmica o al Deganat. Ens trobareu sempre disposats a ajudar-vos.

Molt cordialment,

Jordi Bartrolí i Molins

Degà

Inici Mapa del Web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats