A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  La facultat  Ressenya històrica  Història de la facultat de ciències 
Salutació del Degà
 Història de la Facultat de Ciències 

La Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona va iniciar les seves activitats acadèmiques el curs 1969-1970 a la Casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.

El primer any es van impartir les classes corresponents al curs selectiu. A partir del curs següent (1970-1971) van iniciar les seves activitats les seccions de Física, Química i Biologia, que impartien les classes de segon.

El curs 1971-1972, la Facultat de Ciències es va traslladar als nous edificis del campus de Bellaterra. Aquell any, van començar el segon curs Matemàtiques i Geològiques.

La Facultat va iniciar el curs 1972-1973, els estudis d'Informàtica; posteriorment, els estudis d'Estadística (curs 1991-1992), Enginyeria Electrònica (1992-1993), Ciències Ambientals (1992-1993), Bioquímica (1992-1993), Enginyeria Química (1993-1994), Biotecnologia (1998-1999) i les mencions de: Bioestadística, Enginyeria en Matemàtica, Investigació de Mercats i Matemàtiques per a l'Economia (2001-2002).

L'organització de la Facultat de Ciències en seccions obté suport oficial en el Decret 1135/1972, de 20 d'abril, data en què es van constituir les seccions de Matemàtiques, Informàtica, Física, Química, Biologia i Geologia.

Les altres seccions es van anar constituint a mesura que es van anar publicant els corresponents plans d'estudis (BOE de 13, 14 i 21 de gener de 1993 i de 18 de febrer de 1993).

A partir del curs 1998-1999 les titulacions d'Enginyeria Electrònica, Enginyeria Informàtica i Enginyeria Química van passar a ser adscrites a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, creada pel Decret 105/1998, de 28 d'abril. La Facultat de Ciències continua impartint els estudis de la resta de titulacions cientificotècniques.
 

En base als acords del Consell de Govern i Consell Social d’aquesta Universitat de dates 29 de setembre i 2 de novembre de 2005 i l’ordre EDU/434/2006 de 30 d’agost, el curs 2006-2007 es va portar a terme un procés de reestructuració de la Facultat de Ciències i la creació de la Facultat de Biociències amb les titulacions de Biologia, Biotecnologia i Bioquímica.

D’acord amb el RD 1393/2007 de 29 d’octubre (EEES) el curs 2008/2009 la facultat posa en funcionament el Grau de Física, el Grau de Matemàtiques i el Grau de Física i Matemàtiques.

El curs 2009/2010 es va posar en funcionament el Grau de Geologia i el curs 2010/2011 es va posar en funcionalment el Grau de Ciències Ambientals, el Grau de Química, el Grau d'Estadística Aplicada i el Grau de Nanociència i Nanotecnologia.

El curs 2011/2012 s'inicia el Grau de Física i Química.
 

Inici Mapa del Web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats