A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Adaptacions nous graus  Adaptació grau en logopèdia 

Informació sobre el procés d'adaptació als nous Graus


Trobareu aquí informació sobre allò que cal fer per passar de les antigues titulacions de Llicenciat en Psicologia o Diplomat en Logopèdia als nous Graus.
Adaptació Grau en Psicologia
 Adaptació Grau en Logopèdia 

  

Els següents documents presenten els processos d'implantació del Grau en Logopèdia i d'extinció de la Diplomatura.

Tots els estudiants de la Diplomatura de logopèdia teniu la possibilitat de sol·licitar l'adaptació al Grau en Logopèdia. El calendari per sol·licitar-ho és el següent:

Del 14 de juny al 8 de juliol de 2011 a la Gestió Acadèmica de la Facultat.
 

Planificació de l'extinció del pla d'estudis de Diplomatura en Logopèdia (1998) i de la implantació del pla d'estudis de grau en Logopèdia: 

Curs 2010/11

1.S'extingeix el segon curs de Diplomatura. Els alumnes que optin per romandre al pla podran matricular assignatures de segon curs el 2010/11 i el 2011/12.
2. Si en finalitzar el curs 2010/11 algun estudiant no ha superat totes les assignatures del primer curs, no podrà continuar la Diplomatura i haurà d'adaptar el seu expedient al Grau en Logopèdia.
3. Aquest és el darrer any en què s'imparteix docència alternativa d'assignatures del primer curs de Diplomatura

Curs 2011/2012

1. S'extingeix el tercer curs de Diplomatura. Els alumnes que optin per romandre al pla, el 2011/12 i el 2012/13.
2 Si en finalitzar el curs 2011/12 algun estudiant no ha superat totes les assignatures del segon curs, no podrà continuar la Diplomatura i haurà d'adaptar el seu expedient al Grau en Logopèdia.
3. Aquest és el darrer any en què s'imparteix docència alternativa d'assignatures del segon curs de Diplomatura

Curs 2012/13

1.Si en finalitzar el curs 2012/13 algun estudiant no ha superat totes les assignatures de tercer curs, no podrà continuar la Diplomatura i haurà d'adaptar el seu expedient al Grau en Logopèdia
2. Aquest és el darrer any en què s'imparteix docència alternativa d'assignatures del tercer curs de Diplomatura

Curs 2013/14

1. Extinció total: Alumnes amb assignatures pendents no poden romandre en aquest pla.

Docència alternativa


Els estudiants que cursin la Diplomatura en Logopèdia no gaudiran d'una docència específica per ells, sinó que assistiran a la docència que s'impartirà als alumnes que cursin el Grau en Logopèdia. Aquest tipus de docència es denomina docència alternativa.
 
Les equivalències entre les assignatures de la diplomatura i les assignatures del grau són les que s'estableixen a  la Taula d'adaptacions. Aquesta taula és la que s'aplica als estudiants que demanen la seva equiparació als estudis de grau  o als estudiants que es veuen obligats a equiparar-se  pel procés d'extinció de la diplomatura. Els estudiants de la diplomatura utilitzaran aquesta informació per saber en quines aules i en quines assignatures rebran la docència alternativa de les assignatures que han matriculat. Exemple:
 
Estudiant de la Diplomatura en Logopèdia que el curs acadèmic 2011-2012 matrícula les següents assignatures:
 

  • 23874 Trastorns de la parla i la veu, grup 10
  • 23877 Patologia de l'audició i del llenguatge, grup 10
  • 23887 Practicum III, grup 10
  • 23883 Nous recursos tecnològics, grup 10
  • 23893 Fonètica aplicada a la patologia del llenguatge, grup 10

 
Aquest estudiant rebrà la seva docència alternativa a les següents assignatures de grau, segons la informació de la Taula d'adaptacions: 
 

Codi Assignatura Grup Codi Assignatura Grup
23874 Trastorns de la parla i la veu 10 101716 Malalties laríngies i de la cavitat de ressonància: valoració i intervenció 1
23887 Practicum III 10 101698 Practicum I 1
23883 Nous recursos tecnològics 10 101720 Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació 1
23877 Patologia de l'audició i del llenguatge 10 101719 Alteracions de l'audició: valoració i intervenció
i
 1
101715 Patologia de l'audició, la parla i la veu  1
23893 Fonètica aplicada a la patologia del llenguatge 10 101707 Fonètica aplicada a les patologies de la parla  1 

Els estudiants de la diplomatura participaran, a l'igual que els seus companys del grau, de l'organització docent i del tipus d'avaluació que s'estableixin en les Guies Docents de les assignatures del Grau en Logopèdia, tot i que es troben sota un Règim de Permanència i Normativa d'Avaluació diferent segons els quals:
  • disposen, com a màxim, de 6 convocatòries avaluades per superar cada assignatura.
  • disposen de dues convocatòries d'examen per curs acadèmic en cada assignatura.
  • la qualificació de "No presentat" no esgota convocatòria. 


  

Inici Sobre el web Mapa del Web Contactar
© 2011 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats