A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Comissions 


Les comissions s'ocupen de realitzar el treball d'organització, gestió, programació i seguiment del desenvolupament de l'activitat de la facultat. Estan formades per un membre de l'equip de deganat, representants de professorat i estudiants membres de la junta de facultat i, en alguns casos, pels coordinadors de titulació, el gestor, o gestora, acadèmic, l'administrador, o administradora, de centre i algun dels càrrecs docents de la facultat.

 Ordenació Acadèmica 
Economia i Serveis
Practicum i mobilitat
POP
Comissió Executiva SiPEP

És l'encarregada d'establir les necessitats docents de la facultat, proposar criteris organitzatius de l'ordenació docent, avaluar la coherència, progressió i especificitat en els continguts de les assignatures, promoure iniciatives docents i recollir els suggeriments referents a la qualitat de la docència.

Equip de deganat: 

Antoni Sanz

Coordinador de Titulació de Psicologia:

 Miquel Torregrosa

Coordinador de Titulació de Logopèdia:

Joan Deus

Coordinador de Tercer Cicle:

José Luis Lalueza

Responsable d'Intercanvis:

Melina Aparici

Responsable del Practicum:

Carme Brun

Gestor Acadèmic:

Begoña Valle

Professor vocal de Psicologia:

Miguel A. Sahagún

Professor vocal de Logopèdia:

(pendent)

Estudiants vocals de Psicologia:

(pendent)

Estudiants vocals de Logopèdia:

(pendent) 

Inici Sobre el web Mapa del Web Contactar
© 2011 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats