Inici

L’objectiu principal d’aquesta pàgina web és complementar i actualitzar el manual de sociologia de Josep M. Masjuan (2009) FONAMENTS DE SOCIOLOGIA. Les relacions entre la naturalesa i la cultura. Bellaterra (Barcelona),  Servei de publicacions de la UAB. n. 209
 
En el manual en paper s’hi troba:
  • el contingut teòric dels capítols.
  • diversos textos d’autors clàssics.
 
En la pàgina Web s’hi troba:
 
FONAMENTS DE SOCIOLOGIA

  • Un nou text sencer del 2015, encara en revisió, "Repensant la sociologia a partir de Darwin", que consta de set capítols, i complementa el text del 2009. A sota de la presentació i de la introducció de tots els capítols hi ha un PDF amb el text secer de la  Presentació amb l'índex i de la introducció i el text complet de cada capítol.  
  • El llibre inicial del 2009 "Les relacions entre la naturalesa i la cultura" on hi ha una presentació breu de la temàtica de cada capítol, perquè el text sencer està publicat a l'editorial de la UAB, i encara no tinc els drets d'edició a la xarxa. També hi ha un video que introdueix la problemàtica del capítol.

DIDÀCTICA (2009)

  • un text breu d'un autor clàssic sobre la temàtica de cada capítol.
  • diversos textos de premsa il·lustratius de problemàtiques relacionades amb els temes de cada capítol.
  • Una fitxa explicativa dels diversos fragments seleccionats en els vídeos.

ACTUALITZACIONS

 

Noves referències, comentaris de textos o articles, ampliacions dels continguts relacionats amb la temàtica del manual.

 

ALTRES TEMES

 

Textos diversos, vinculats sobretot a la recerca, de cara a l' aplicació de les idees exposades en el manual, o altres conceptes relatius a la recerca sociològica. 

 

J.M. MASJUAN

 

Algunes referències sobre l'autor.

 

USUARIS

 

Totes les persones que vulguin poden trametre comentaris o crítiques utilitzant l'adreça electrònica. jmmasjuancodina@gmail.com
Us contestaré el correu i després penjaré ambdues coses a actualitzacions.  

 

 

 

 

 
 

       

Envieu els vostres comentaris a : Josep Maria Masjuan