Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a equipaments culturals : aplicació pilot en biblioteques
Sanjuan Delmas, David
Martínez Blanco, Julia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Oliver i Solà, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Rieradevall, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Data: 2012
Descripció: 163 p.
Resum: El DGQA per a Equipaments Culturals és un distintiu per a la certificació ambiental de biblioteques i museus. L'objectiu del projecte és avaluar el distintiu mitjançant una aplicació pilot en 26 biblioteques de la província de Barcelona, i proposar millores tant per al distintiu com per a les biblioteques. També es pretén fer recerca sobre l'ecoetiquetatge de serveis, ja que és un àmbit poc desenvolupat, i sobre el sistema d'estudi, les biblioteques. Una anàlisi de les ecoetiquetes a nivell mundial, considerant 4 macroregions, ha permès caracteritzar les ecoetiquetes i determinar la situació actual dels serveis en l'ecoetiquetatge. Hi han variacions en el nombre de categories entre ecoetiquetes, i el percentatge de categories de serveis és, en general, reduït (8% de mitjana). Els subsectors serveis dominants són els d'Hosteleria, serveis de neteja i comerç. No hi ha cap experiència de certificació ambiental de serveis culturals, per tant, l'ecoetiquetatge de serveis culturals és un àmbit nou. El sistema d'estudi són 26 biblioteques de la província de Barcelona. L'aplicació del distintiu a aquestes s'ha dut a terme realitzant treball de camp a cadascuna per tal de determinar el seu estat ambiental. Posteriorment, s'han analitzat les dades per establir el grau de compliment de cadascuna. La majoria de les biblioteques (85%) compleixen més de la meitat dels criteris bàsics, i un 60% superen la puntuació mínima de compliment dels criteris opcionals. Els resultats obtinguts han permès avaluar la viabilitat de la implantació del distintiu, a través de l'anàlisi de cadascun dels seus criteris. Per tal de millorar les possibilitats d'èxit en la implantació del distintiu, s'han aportat un seguit de propostes a nivell individual i col·lectiu. S'ha realitzat una fitxa per a cadascuna de les 26 biblioteques, per tal d'orientar els gestors de les biblioteques en l'adopció de mesures per a l'acompliment dels criteris. També s'han inclòs propostes a l'avaluació dels criteris, dirigides als gestors del distintiu.
Resum: El DGQA para Equipamientos Culturales es un distintivo ambiental para la certificación ambiental de bibliotecas y museos. El objetivo del proyecto es evaluar el distintivo mediante una aplicación piloto en 26 bibliotecas de la provincia de Barcelona, y proponer mejoras tanto para el distintivo como para las bibliotecas. También se pretende investigar sobre el ecoetiquetado de servicios, ya que es un ámbito poco desarrollado, y sobre el sistema de estudio, las bibliotecas. Un análisis de las ecoetiquetas a nivel mundial, considerando 4 macroregiones, ha permitido caracterizar las ecoetiquetas y determinar la situación actual de los servicios en el ecoetiquetado. Hay variaciones en el número de categorías entre ecoetiquetas, y el porcentaje de categorías de servicios es, en general, reducido (8% de media). Los subsectores del sector servicios dominantes son los de Hostelería, servicios de limpieza y comercio. No hay ninguna experiencia de certificación ambiental de servicios culturales, por lo tanto el ecoetiquetado de servicios culturales es un ámbito nuevo. El sistema de estudio son 26 bibliotecas de la provincia de Barcelona. La aplicación del distintivo en estas se ha llevado a cabo realizando trabajo de campo en cada una para determinar su estado ambiental. Posteriormente, se han analizado los datos para establecer el grado de cumplimiento de cada una. La mayoría de las bibliotecas (85%) cumplen más de la mitad de los criterios básicos, y un 60% superan la puntuación mínima de cumplimiento de los criterios opcionales. Los resultados obtenidos han permitido evaluar la viabilidad de la implantación del distintivo, a través del análisis de cada uno de sus criterios. Para mejorar las posibilidades de éxito en la implantación del distintivo, se han aportado una serie de propuestas a nivel individual y colectivo. Se ha realizado una ficha para cada una de las 26 bibliotecas, para orientar a los gestores de las bibliotecas en la adopción de medidas para el cumplimiento de los criterios. También se han incluido propuestas a la evaluación de los criterios, dirigidas a los gestores del distintivo.
Resum: The DGQA for Cultural Facilities is a distinctive for environmental certification of libraries and museums. The project's objective is to assess the distinctive with a prototype in 26 libraries in the province of Barcelona, and suggest improvements for both the distinctive and the libraries. It also aims to investigate services eco-labelling, since it is a less developed area, and the studio system, the libraries. An analysis of eco-labels worldwide, considering 4 macroregions, has allowed the characterization of ecolabels and the determination of the current status of services eco-labelling. There are variations in the number of categories between ecolabels and the percentage of categories of services is generally low (8% on average). The dominant subsectors are hospitality services, cleaning services and trade. There is no experience of environmental certification of cultural services, therefore, cultural services eco-labelling is a new field. The system studied are 26 libraries in the province of Barcelona. The application of these distinctive has been carried out through field work in each to determine its environmental status. Subsequently, data were analysed to establish the degree of compliance of each. Most libraries (85%) met more than half of the basic criteria, and 60% exceeded the minimum score of optional criteria. The results obtained allow us to evaluate the feasibility of incorporating the distinctive, through the analysis of each of the criteria. To improve the chances of success in implementing the distinctive, a series of proposals have been provided individually and collectively. We make a tab for each of the 26 libraries in order to guide the management of libraries in the adoption of measures for meeting the criteria. Proposals have also been included in the evaluation of the criteria, aimed at the managers' distinctive.
Drets: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Ciències Ambientals [2501915]
Col·lecció: Facultat de Ciències. Projectes i treballs de final de carrera. Ciències ambientals
Document: bachelorThesis
Matèria: Etiqueta ecològica ; Biblioteques ; Aspectes ambientals ; Catalunya

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/2072/202856


Legislació
9 p, 314.5 KB

Legislació
38 p, 790.9 KB

Categories d'ecoetiques
8 p, 338.0 KB

Fitxes biblioteques
78 p, 4.4 MB

Model de carta
2 p, 55.2 KB

Resum
16 p, 1.0 MB

Projecte
163 p, 5.4 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Treballs de recerca i projectes de final de carrera > Ciències. TFM

 Registre creat el 2012-12-11, darrera modificació el 2021-07-11   Favorit i Compartir