El Moviment ecologista a Catalunya : el seu origen, evolució i inserció a la societat catalana / Pere Mora Ticó ; director: Enric Mendizábal Riera
Mora Ticó, Pere
Mendizàbal, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013
Descripció: 1 recurs electrònic (687 p.)
Resum: En la present tesi s'analitza la configuració del moviment ecologista a Catalunya, de la seva activitat reivindicativa i mobilitzadora i de la seva importància com a constructor d'un corrent de pensament crítica amb el model de desenvolupament econòmic capitalista generador de greus problemes ambientals. S'han tingut en compte les principals teories científiques i filosòfiques que plantegen la necessitat d'una visió global de la natura, així com de les aportacions dels moviments socials, de les organitzacions ecologistes, dels acords sorgits de les principals cimeres i convenis internacionals sobre medi ambient, així com de les polítiques ambientals plantejades per part de la Unió Europea i administracions públiques catalanes amb competències en matèria ambiental (Generalitat de Catalunya, diputacions, consells comarcals, ajuntaments. . . ). El model de creixement característic del capitalisme ha configurat una mentalitat antropocèntrica respecte la natura que ha provocat un sistema econòmic, polític i social insostenible en termes ambientals que ha ocasionat, en el cas de Catalunya, greus problemes de contaminació i fortes desigualtats socials i territorials. Des del moviment ecologista s'han plantejat diverses propostes alternatives a aquest model de creixement que recullen reflexions que, des de l'àmbit científic, aprofundeixen en la necessitat de desenvolupar accions integrals contra les crisis ecològiques globals al voltant dels conceptes de Biosfera, Paisatge geogràfic, Ecosistema, Geosistema, Gaia i Bioregionalisme. Aquest tipus de reflexions també s'han fet des dels moviments socials, els qualsa porten un model alternatiu de societat basat en els principis d'una economia ecològica, un nou model de consum, canvis estructurals en el model d'ocupació, nous mecanismes de repartiment del treball i de redistribució de la renda, potenciació de la democràcia participativa, l'educació ambiental, un sistema energètic alternatiu, l'agricultura ecològica. . . La formació del moviment ecologista a Catalunya és fruit de les aportacions que des de l'anarquisme, el moviment per la pau, el feminisme, el pensament científic i geogràfic i dels moviments socials, han aconseguit mobilitzar a la societat catalana per solucionar aquests greus problemes ambientals als que s'enfronta i plantejar un canvi de model econòmic, social i polític basat en els valors de la cooperació i de l'ajuda mútua. El moviment ecologista a Catalunya ha tingut una influència clau en el desenvolupament de les polítiques públiques ambientals mitjançant la incorporació d'alguns dels seus principis: la necessitat d'un enfocament global dels problemes ambientals, a través de la integració de les polítiques que en matèria de medi ambient s'han desenvolupat des de la Unió Europea, així com de les directrius de les principals cimeres i acords internacionals; la incorporació de mecanismes de participació ciutadana en la presa de decisions ambientals; l'aplicació de mesures correctores de les disfuncions provocades en el medi; i la integració de factors socials, polítics i econòmics en les polítiques sobre medi ambient. No obstant, les polítiques públiques desenvolupades a Catalunya no han incorporat de forma efectiva un dels principals aspectes que des del moviment ecologista s'ha plantejat per aconseguir un canvi de model econòmic, social i polític: la introducció de mesures orientades a afavorir una reestructuració en profunditat dels sistemes de producció i consum actuals, causants de la degradació irreversible del medi.
Resum: This thesis analyses the configuration of the ecological movement in Catalonia, its claiming and mobilizing activity and its importance as a critical school of thought maker of the capitalist economic development, source of serious environmental problems. It has been taken into account the main scientific and philosophical theories that raise the need for a global view of nature, as well as the contribution of social movements, ecological organizations, the agreements emerged from the main summits and international agreements on the environment, as well as environmental policies posed by the European Union and Catalan public administrations with responsibilities in the environmental field (Generalitat de Catalunya, county councils, district councils, city councils. . . ). The model of growth characteristic of capitalism has formed an anthropocentric mentality in relation with nature, which has led to an unsustainable economic, political and social system in terms of environment having caused in Catalonia serious problems of pollution and great social and territorial inequalities. From the ecological movement several alternative proposals have been raised to this model of growth, collecting reflections that, from the scientific field, deepen the need to develop comprehensive actions against the global ecological crisis in relation to the concepts of Biosphere, geographical landscape, Ecosystem, Geographic environment, Gaia and Biological regionalism. These reflections have also been made from social movements, which provide an alternative model of society based on the principles of an ecological economy, a new model of consumption, structural changes to the model of occupation, new mechanisms of sharing out work and wealth redistribution, promotion of participatory democracy, environmental education, an alternative energy system, ecological agriculture, etc. . The formation of the ecological movement in Catalonia is the result of contributions from anarchism, movement for peace, feminism, scientific and geographical thinking and social movements which have been able to mobilize the Catalan society to solve these serious environmental problems it faces, raising a change of economic, social and political model, based on the values of cooperation and mutual aid. The ecological movement in Catalonia has had a key influence in the development of environmental public policies by incorporating some of its principles: the need for a global approach of environmental problems through the integration of policies developed by the European Union in the field of environment, as well as the guidelines of the major summits and international agreements; the incorporation of citizen participation mechanisms in environmental decision-making; the application of corrective measures for the dysfunctions caused in the environment; and the integration of social, political and economic factors on environment policies. However, the public policies developed in Catalonia have not incorporated effectively one of the main issues arisen from the ecological movement to achieve an economic, social and political change: the introduction of measures aimed to favour an in-depth restructuring of current production and consumption systems, which causes the irreversible degradation of the environment.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia, 2012
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis
Matèria: Ecologisme ; Catalunya
ISBN: 9788449034541

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/10803/107903


687 p, 3.3 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2013-07-22, darrera modificació el 2017-10-15   Favorit i Compartir