Circulació i consum de mercaderies a la prehistòria balear : : el cas de Son Fornés (Mallorca) a partir de la materialitat amfòrica / Lara Gelabert Batllori ; dirigida per: Roberto Risch
Gelabert Batllori, Lara
Risch, Robert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Prehistòria

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013
Descripció: 1 recurs electrònic (533 p.)
Resum: L'objectiu principal de la nostra tesi és exposar la dinàmica de consum de vi de les comunitats posttalaiòtiques i clàssiques mallorquines i menorquines, analitzant les raons de la seva introducció, com es tracta i què significa aquesta producció forana a partir de les àmfores com a principal testimoni material. Com a punt de partida hem plantejat el panorama històric del nostre àmbit d'estudi, veient la dinàmica en la qual s'engloben les Illes Balears a l'antiguitat. Abans d'abordar la problemàtica de la materialitat amfòrica, ens hem vist obligades a repensar quin és l'objecte en el qual basem el nostre estudi, tractant d'entendre què vol dir una àmfora i de què ens informa en cada moment de la seva trajectòria vital. Després de veure què són i què signifiquen, hem atès a com són els contenidors amfòrics que documentem en l'àmbit Mallorquí i Menorquí entre segles VI ANE - I ANE/I NE. Per abordar-ho, en primer lloc ens hem referit a les àmfores dels diferents centres productius documentats i a les seves característiques, permetent-nos copsar l'esfera productiva de la dinàmica econòmica en la qual s'emmarquen. Seguidament, i a partir del material procedent de Son Fornés, n'hem analitzat les característiques compositives a partir de la realització de làmines primes que ens permetran afinar la definició dels seus trets a nivell tècnic així com ubicar la procedència dels diferents contenidors a partir de la seva matriu petrogràfica. Un dels punts claus del nostre treball és l'estudi del panorama que ofereixen des dels contextos de consum els contenidors amfòrics a partir d'anàlisi estadístics i de criteris probabilístics; és a dir, com funcionen i com es comporten entre sí, ubicantlos en l'espai però sobretot en el temps, creuant-los amb la vaixella ceràmica associada. La nostra intenció en un inici era la de fer una història econòmica vers el món dels objectes amfòrics però la indefinició crono-tipològica ens ha obligat a dedicar més temps a l'anàlisi dels contextos i a la seva dimensió temporal. Amb aquesta eina de treball hem abordat el jaciment de Son Fornés (Montuïri, Mallorca) veient quina és la materialitat amfòrica que ofereix i què vol dir en termes de consum de vi per part de la comunitat que habitava el poblat en època posttalaiòtica i clàssica. D'aquesta realitat particular hem ampliat l'òptica per tal d'entendre com funciona Son Fornés, primer vers les comunitats contemporànies de la resta de Mallorca i Menorca fent-la extensiva després a l'arc mediterrani occidental en el qual s'emmarquen, copsant així el context històrico-econòmic general.
Resum: The main goal of our Phd is to explain the dynamics of the wine consumption in the posttalaiotic and classic communities of Majorca and Minorca, analysing the reasons of his introduction and what this foreign production means, which amphorae are the main material evidence. As a starting point, we have considered the historical scope of our study by seeing the dynamic in which the Balearic Islands are encompassed in antiquity. After that, addressing the issue of amphoric materiality, we have been forced to rethink what is our object of study, trying to understand what an amphora means and what it tells us in every moment of his live. Then, we have looked at the amphoric containers that are documented in the Majorca and Minorca since VI BC to I AC/ I BC. To address this, firstly, we have referred to the different production centres' amphorae documented and their characteristics, allowing us to understand the productive sphere of the economic cycle. Secondly, using material from Son Fornés, we have analysed the fabric petrological characteristics of different amphoric productions, trying to define their techniques and their original geographic location. One of the key points of our work is to study the panorama offered from consumption contexts with amphora containers by statistical analysis and probabilistic criteria; that is how they work and how they behave with each other, placing them in the space and also in the time, crossing them with majolica associate productions. Our intention, initially, was to make an economic history toward the world of objects but amphora chrono-typological uncertainty has forced us to spend more time analysing the contexts and the temporal dimension. With this tool we have approached the archaeological site of Son Fornés (Montuïri, Majorca) looking at the amphoric materiality, seeing what it offers and what it means in terms of the wine consumption of the community that habited the town in posttalaiotic and classic period. Then, from this particular situation, we have extended the perspective to understand how Son Fornés works, firstly towards contemporary communities from the rest of Majorca and Minorca, and finally towards the western Mediterranean, where they are framed.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i de Prehistòria, 2013
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; Tesi doctoral
Matèria: Prehistòria ; Balears ; Son Fornés (Montuïri, Balears : Jaciment arqueològic) ; Arqueologia
ISBN: 9788449036958

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/116200


532 p, 3.4 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2013-09-05, darrera modificació el 2021-08-21   Favorit i Compartir