Estequiometria i metabolòmica d'Alopecurus pratensis i Holcus lanatus en condicions de sequera
Bosquet Muncunill, Anna
Peñuelas, Josep, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Sardans i Galobart, Jordi, tut. (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Títol variant: Estequiometria i metabolòmica en condicions de sequera
Data: 2013
Descripció: 213 p.
Resum: La variabilitat de l'estequiometria elemental dels organismes a causa de l'ontogènia i dels canvis en les condicions ambientals està relacionada amb la variabilitat metabolòmica. Això és degut a que els elements operen majoritàriament com a parts de compostos moleculars. Així doncs, la hipòtesi realitzada per Rivas-Ubach et al. , (2012), la qual postula que els estudis estequiomètrics i metabolòmics d'un conjunt d'espècies vegetals exposades a condicions ambientals diferents han de mostrar la flexibilitat que posseeix un organisme a l'hora de modular la seva estequiometria i el seu metaboloma per tal de mantenir la forma òptima sota condicions variants, esdevé la base que sustenta l'experiment EVENT II. A partir de l'estudi de les relacions estequiomètriques, -principalment C:N:P- i del metabolisme d'Alopecurus pratensis i Holcus lanatus en situacions simulades de sequera, s'han obtingut resultats que evidencien una clara diferenciació a nivell d'espècie, de part de la planta i de tractament. El metabolisme i l'estequiometria diferencial que presenten ambdues gramínies dóna suport a la hipòtesi del nínxol biogeoquímic. A nivell de parts de la planta, s'observa un clar augment de la relació C:nutrients a la part aèria, mentre que a les arrels, aquesta relació disminueix. La part aèria doncs, necessita més C per invertir en funcions estructurals, mentre que l'elevada concentració de nutrients i metabòlits a les arrels donen indicis de la presència de mecanismes osmòtics per a facilitar l'entrada d'aigua, i de creixement, per a la recerca de noves fonts d'aigua, observant-se una disminució de la relació part aèria:arrels. Un altre factor que demostra aquest creixement radicular són les baixes relacions N:P trobades, fet que dóna suport a la hipòtesi de la velocitat de creixement.
Resum: La variabilidad de la estequiometria elemental de los organismos debida a la ontogenia y a los cambios en las condiciones ambientales está relacionada con la variabilidad metabolómica. Esto se debe a que los elementos operan mayoritariamente como partes de compuestos moleculares. De esta forma, la hipótesis realizada por Rivas-Ubach et al. , (2012), la cual postula que los estudios estequiométricos y metabolómicos de un conjunto de especies vegetales expuestas a condiciones ambientales diferentes han de mostrar la flexibilidad que posee un organismo a la hora de modular su estequiometria i su metaboloma para poder mantener la forma óptima en condiciones variantes, es la base que sustenta el experimento EVENT II. A través del estudio de las relaciones estequiométricas, -principalmente C:N:P- y del metabolismo de Alopecurus pratensis y Holcus lanatus en situaciones simuladas de sequía, se han obtenido resultados que evidencian una clara diferenciación a nivel de especie, de parte de la planta y de tratamiento. El metabolismo y la estequiometria diferencial que presentan ambas gramíneas da suporte a la hipótesis del nicho biogeoquímico. A nivel de partes de la planta, se observa un claro aumento de la relació C:nutrientes a la parte aérea, mientras que en las raíces, esta relación disminuye. La parte aérea, pues, necesita más C para invertir en funciones estructurales, mientras que la elevada concentración de nutrientes i metabólitos en las raíces da indicios de la presencia de mecanismos osmóticos para facilitar la entrada de agua en la planta, y de crecimiento, para la búsqueda de nuevas fuentes de agua, observándose una disminución de la relación parte aérea: raíz. Otro factor que demuestra este crecimiento radicular son las bajas relaciones N:P encontradas, hecho que da suporte a la hipótesis de la velocidad de crecimiento.
Resum: The elemental stoichiometry variability of organisms caused for ontogeny and the changes in environmental conditions is linked with metabonomics variability. This is due that elements operate as a piece of molecular components. Thus, the hypothesis realized by Rivas-Ubach et al. , (2012), wihich posits that the stoichiometrics and metabonomics studies of a set of vegetal species exposed to different environmental conditions show the flexibility that organism has when have to modulate his stoichiometry and his metabonomic for to maintain the optimal form in variables conditions, is the base of EVENT II experiment. Through to study of stoichiometrics relations - mainly C:N:P- and metabolism of Alopecurus pratensis and Holcus lanatus in drought simulated situations, the results obtained show a clear differenciation at specie level, part of plant level and treatment level. The differential metabolism and stoichiometry that present both grasses supports the biogeochemical niche hypothesis. At level of part of plant, there is a clear increase of C: nutrients relation in aerial part, whereas in the roots, this relation decreases. The aerial part, thereby, needs more C to invest in structural functions, whereas the high concentration of nutrients and metabolites in the roots is due to presence of osmotic mechanisms for improve water uptake, and growth for the research of new sources of water, showing a decrease of the relation aerial part: roots. Another factor that demonstrates this root growth are the low N:P relations observed. This result allows apply the growth rate hypothesis.
Drets: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Ciències Ambientals [2501915]
Col·lecció: Facultat de Ciències. Projectes i treballs de final de carrera. Ciències ambientals
Document: bachelorThesis
Matèria: Gramínies ; Creixement

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/2072/222749


Resum
10 p, 567.8 KB

Projecte
213 p, 8.0 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Documents dels grups de recerca de la UAB > Centres i grups de recerca (producció científica) > Ciències > CREAF (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Documents de recerca > Treballs de recerca i projectes de final de carrera > Ciències. TFM

 Registre creat el 2014-02-04, darrera modificació el 2021-07-10   Favorit i Compartir