Estudi de la viabilitat econòmica de la implantació d'una planta de piròlisi per a la producció de biochar en un context local i comarcal
Saborit Creus, Marc
Puy i Marimón, Neus
Bartrolí i Molins, Jordi
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Data: 2013
Descripció: 135 p.
Resum: En aquest document es pretén estudiar de la viabilitat econòmica de la implantació d'una planta de piròlisi per a la producció de biochar o char en un context local i comarcal. La biomassa és una font d'energia que genera uns rendiments energètics prou interesants i d'una manera respectuosa amb el medi ambient. Així doncs, la teòrica planta utilitzarà biomassa que, a traves del tractament termoquímic de la piròlisi, ens generarà uns productes que són d'utilitat per l'obtenció d'energia d'una manera respectuosa amb el medi ambient. Abans de fer l'anàlisi econòmic, hi ha una explicació extensa dels processos termoquímics, com són la piròlisi, la gasificació i la torrefacció. Posteriorment, es du a terme una revisió de l'estat actual de les tecnologies de conversió de biomassa a Catalunya i finalment es realitza un inventari i anàlisi dels usos de la biomassa a Catalunya, en el qual es parla principalment de l'estella el pèl·let, així com també de la seva producció, consum i exportació. El nostre anàlisi econòmic de la planta de processament de biomassa es durà a terme a nivell local, és a dir en un municipi, i també a nivell comarcal a Catalunya. A partir del processament de biomassa per mitja de la piròlisi, obtindrem uns productes, entre els quals el biochar, que serà un dels productes finals per poder vendre. L'altre producte serà el pèl·let de biochar, que l'obtindrem a través del procés de pel·letització. Aquest procés ens permetrà densificar el mateix biochar i obtenir-ne pèl·lets amb un poder calorífic superior, com també el seu possible preu de venda final. En aquest anàlisi econòmic plantejarem diferents escenaris tant a nivell local com comarcal, és a dir, farem variar diferents paràmetres de la planta, com poden ser els dies, les hores de treball, el sou dels treballadors, l'existència de procés de pel·letització. . . per veure la viabilitat del nostre projecte. Aquesta viabilitat la mesurarem amb diferents Índexs, entre els quals hi ha l'Índex de Rendibilitat, que ens determinarà si el projecte és possible si el seu valor és més gran a 1.
Resum: En este documento se pretende estudiar la viabilidad económica de la implantación de una planta de pirólisis para la producción de biochar o char en un contexto local y comarcal. La biomasa es una fuente de energía que genera unos rendimientos energéticos interesantes y de una manera respetuosa con el medio ambiente. Así pues, la teórica planta utilizará biomasa que, a través del tratamiento termoquímico de la pirólisis, nos generará unos productos que son de utilidad para la obtención de energía de una manera respetuosa con el medio ambiente. Antes de hacer el análisis económico, hay una explicación extensa de los procesos termoquímicos, como son la pirólisis, la gasificación y la torrefacción. Posteriormente, se lleva a cabo una revisión del estado actual de las tecnologías de conversión de biomasa en Cataluña y finalmente se realiza un inventario y análisis de los usos de la biomasa en Cataluña, en el que se habla principalmente de la astilla y el pellet, así como también de su producción, consumo y exportación. Nuestro análisis económico de la planta de procesamiento de biomasa se llevará a cabo a nivel local, es decir en un municipio, y también a nivel comarcal en Cataluña. A partir del procesamiento de biomasa por medio de la pirólisis, obtendremos unos productos, entre los cuales el biochar, que será uno de los productos finales para vender. El otro producto será el pellet de biochar, que lo vamos a obtener a través del proceso de peletización. Este proceso nos permitirá densificar el mismo biochar y conseguir pellets con un poder calorífico superior, así como su posible precio de venta. También se plantearan diferentes escenarios tanto a nivel local como comarcal, es decir, haremos variar diferentes parámetros de la planta, como pueden ser los días y las horas de trabajo, el sueldo de los trabajadores, la existencia de proceso de peletización. . . para ver la viabilidad de nuestro proyecto. Esta viabilidad la mediremos con diferentes Índices, entre ellos el Índice de Rentabilidad, que nos determinará si el proyecto es posible si su valor es mayor a 1.
Resum: This paper aims to study the economic feasibility of the implementation of a pyrolysis plant for the production of biochar and char on a local and regional context. Biomass is an energy source that generates interesting energy yields in a way that respects the environment. So, the theoretical biomass plant use through the thermochemical treatment of pyrolysis, generate products that are useful for energy production. Before the economic analysis, there is a full explanation of thermochemical processes such as pyrolysis, gasification and roasting. Subsequently conducted a review of the current status of biomass conversion technologies in Catalonia and finally an inventory and analysis of the uses of biomass in Catalonia, which is mainly spoken in woodchips and pellet, as well as its production, consumption and export. Our economic analysis of biomass processing plant will be carried out locally, and in a regional level in Catalonia. From the processing of biomass by pyrolysis, get some products, including biochar, which is an end product to sell. The other product is the pellet of biochar, which will get it through the process of "pel·letització". This process will allow us to densify the same biochar and obtain pellets with higher calorific value as well as its possible final sale price. This economic analysis will consider various scenarios both local and regional, in which there is a variation in different parameters of the plant, such as days, hours of work, salary worker. . . to see the feasibility of our project. This viability is going to be measured with different indices, among which is the Rate of Return, that determine if the project is possible if the value is greater than 1.
Drets: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Ciències Ambientals [2501915]
Col·lecció: Facultat de Ciències. Projectes i treballs de final de carrera. Ciències ambientals
Document: bachelorThesis
Matèria: Energia de la biomassa ; Aspectes econòmics ; Catalunya

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/2072/223713


Resum
12 p, 565.6 KB

Projecte
135 p, 2.7 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Treballs de recerca i projectes de final de carrera > Ciències. TFM

 Registre creat el 2014-02-14, darrera modificació el 2021-07-10



   Favorit i Compartir