La Nova classe treballadora de serveis : una anàlisi longitudinal 1999-2008
García Nogueroles, Juan Miguel
Miguélez, Fausto, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia

Publicació: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014
Descripció: 288 p.
Resum: El present treball tracta de demostrar, almenys pel cas espanyol si bé es preveu que els resultats obtinguts siguen raonablement generalitzables a altres països desenvolupats, l'existència d'una nova classe treballadora de serveis que substitueix a nivel quantitatiu -pel nombre d'efectius- i a nivell qualitatiu -per la importància quant al seu paper en l'estructura social de les societats desenvolupades- a la clàssica classe obrera industrial. Al llarg del treball es plantegen també les dificultats que aquesta nova classe treballadora de serveis tindrà per iniciar un procés de demanda col·lectiva que la duga a millorar les seves condicions de treball i vida. La nova classe treballadora de serveis es definirà per la seva posició precària en el mercat de treball i estarà conformada per col·lectius de treballadors molt determinats, aquells més febles en el mercat de treball: els joves, les dones, els immigrants, els treballadors amb poca formació, etc. En tot cas podria estar produint-se una extensió d'aquestes posicions de feblesa a altres col·lectius de treballadors que fins fa uns anys estaven protegits de les situacions de precarietat laboral. Aquests treballadors s'ocuparan en una determinada tipologia de serveis que hem anomenat serveis manuals: aquells serveis molt intensius en mà d'obra, subalterns a altres activitats amb major valor afegit i on no és fàcil introduir tecnologies que milloren la productivitat del treball; per exemple l'hostaleria, la neteja, els serveis d'atenció a les persones o el comerç. Es tracta, per tant, d'un treball d'anàlisi del mercat de treball però també d'un treball d'anàlisi de l'estructura social a partir d'aquest mercat de treball. Aquestes anàlisis s'estructuren en varis esglaons. Per un costat es treballa -a banda de fer-ho amb distintes fonts estadístiques secundàries- amb l'ECVT (Enquesta de Qualitat de Vida en el Treball) en les seves edicions de 1999 i 2008, per tal d'efectuar una anàlisi longitudinal que tracte d'esbrinar quins han estat els canvis en les condicions de treball entre aquests dos moments. S'utilitzaran les tècniques CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detector) i two-step cluster per tal d'obtindre els distints grups de treballadors d'acord a les condicions de treball de les que gaudeixen. És també important el treball de camp que s'ha realitzat -a partir d'entrevistes en profunditat i d'una anàlisi documental dels convenis col·lectius- en el sector d'hostaleria de la ciutat de Barcelona, que s'ha considerat que era un sector econòmic susceptible d'ocupar a aquesta nova classe treballadora de serveis. Els resultats d'aquest treball de camp han servit per il·lustrar les tendències que han estat assenyalades en les anàlisis estadístiques. Cal tindre en compte que aquest període ha estat fortament expansiu des del punt de vista econòmic, de tal forma que allò esperable seria una millora general de les condicions de treball. Els resultats de les anàlisis, tanmateix, mostren que hi ha un creixement i una complexització del que s'ha anomenat al llarg del text segments secundaris dels mercats de treball. Aquests segments secundaris es presenten com una realitat separada dins els mercats de treball. La tesi tracta de demostrar que aquesta realitat separada no té únicament importància a nivell de mercat de treball sinó que també la té a nivell de significació social: es conforma una nova classe social amb totes les seves potencialitats i dificultats. De fet, la identificació dels treballadors entre ells és complicada donades les diferències quant a col·lectiu de procedència, feina desenvolupada, condicions concretes de treball, grandària de les empreses on treballen, etc. el que implica que aquesta nova classe treballadora de serveis és actualment una classe en si però no, encara, una classe per a si seguint la terminologia clàssica.
Resum: This paper attempts to demonstrate, at least in the Spanish case although it is anticipated that the results are generalizable to other developed countries, the existence of a new working-class of services that replaces, in quantitative and qualitative terms, the classic industrial working-class. Throughout the paper we consider the difficulties that this new working-class of services will have to initiate a process of collective bargaining in order to improve their working and living conditions. The new working class of services will be defined by their precarious position in the labour market. It is composed by some type of workers which have a weak position in the labour market: young people, women, immigrants, workers with no or little qualifications, etc. Anyway, we consider that there is an extension of these positions of weakness in other groups of workers. These workers will be occupied in certain types of services that we call manual services: activities that are subordinated to other activities with higher added value, activities where it is not easy to introduce technologies that improve the productivity of labour: food & accommodation, cleaning, care services, trade. . . Therefore, my paper is an analysis about the labour market but also a research about the social structure in developed countries. These analyses are divided into several steps in order to find out what changes have been made in working conditions between 1999 and 2008. I will see this, on one hand, working with different statistical sources; and, on the other hand, working with the ECVT (Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo) in its editions of 1999 and 2008 in order to conduct a longitudinal analysis. Some techniques used to obtain the different groups of workers according to the working conditions they enjoy are CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detector) and two-step clustering. It is also important the fieldwork. This fieldwork was based on in-depth interviews and documentary analysis of collective agreements in the food & accommodation services in the city of Barcelona. This sector has been considered one of the industries where the new working-class of services is mostly occupied. The results of this fieldwork served to illustrate the trends that have been identified in statistical analyzes. It must be taken into account that this period has been an expansive period from the economic point of view, so it would be expected a general improvement of working conditions. The research results, however, show that there is growth of the secondary segments of the labour market. There is also an increase of the complexity within these segments. These secondary segments are presented as a separate reality in labour markets. My research attempts to demonstrate that this is not only important in terms of labour market but also has social significance: it is appearing a new class with all their strengths and difficulties. In fact, the identification of workers between them is difficult given the differences in the group of origin, job developed, specific conditions of work, size of the companies where they are working, etc. Therefore, this new working-class of services is nowadays a class in itself but not yet a class for itself, using classical terminology.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia, 2013
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral
Matèria: Classe treballadora ; Treball precari ; Aspectes socials
ISBN: 9788449037580

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/129902


288 p, 5.4 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Documents dels grups de recerca de la UAB > Centres i grups de recerca (producció científica) > Ciències socials i jurídiques > Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2014-06-11, darrera modificació el 2022-05-07   Favorit i Compartir