Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)

El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) va començar les seves activitats l’any 1989 i es va constituir formalment com a grup de recerca a l’any 1991. El QUIT orienta la seva activitat a promoure, dur a terme i difondre recerca en l’àmbit del treball i la vida quotidiana. En aquesta tasca investigadora s’interessa per considerar i introduir en la recerca la dimensió de gènere, contemplant el treball més enllà de la seva accepció exclusivament mercantil.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-05-26
13:21
2 p, 169.2 KB En contra del reduccionisme de la creativitat / Muntanyola-Saura, Dafne (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Dins del paradigma naturalista, la Sociologia de la Cultura veu la creativitat com un fenomen amb diferents definicions estructurat per factors com el gènere, la classe social i el marc nacional. Sociològicament, la creativitat és una activitat que té lloc al mon social, allunyada dels processos psicològics, no obstant això, la seva legitimació social és desigual, sobretot en l'àmbit professional. [...]
Dentro del paradigma naturalista, la Sociología de la Cultura ve la creatividad como un fenómeno con diferentes definiciones estructurado por factores como el género, la clase social y el marco nacional. [...]
Within the naturalistic paradigm, the Sociology of Culture sees creativity as a phenomenon with different definitions structured by factors such as gender, social class, and the national framework. Sociologically, creativity is an activity that takes place in the social world, far from psychological processes, however, its social legitimation is uneven, especially in the professional sphere. [...]

2023
UAB divulga, Maig 2023, p. 1-2
3 documents
2023-05-13
19:53
21 p, 192.8 KB La homofilia/heterofilia en el marco de la teoría y análisis de redes sociales. Orientación metodológica, medición y aplicaciones / Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Lozares, Carlos ; Cruz Gómez, Irene (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Barranco Font, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
La homofilia social se refiere al hecho por el que las personas tienen tendencia a relacionarse más con quienes tienen características sociales similares, más allá de lo esperado en condiciones de aleatoriedad. [...]
Social homophily describes the tendency to have social relationships with people who are socially similar, over and above the expected by randomness. This represents a matter of great interest for sociology. [...]

2014
Metodología de encuestas, Vol. 16 (2014) , p. 5-25  
2023-05-02
15:44
81 p, 1.7 MB Residus, treball informal i persones (in)visibles : anàlisi exploratòria de la recollida informal de residus a l'àrea de Granollers / Espluga, Josep, 1964- ; Rendon, Michael ; Porras Bulla, Julián ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
La recollida informal de residus és una activitat que comporta uns impactes importants en termes ambientals, econòmics i socials, i que cada cop més present en moltes ciutats catalanes, fins el punt que ja s'ha normalitzat com a part del paisatge urbà quotidià. [...]
2020 (QUIT working papers series ; 28)  
2023-05-02
15:21
191 p, 4.2 MB Avaluació del disseny, la implementació i l'impacte del programa Reempresa-SOC / Verd Pericàs, Joan Miquel ; Fernández Junquera, Álvaro ; Molero Borràs, Caterina
Reempresa-SOC és un subprograma de col·laboració públic-privada formulat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (en endavant, SOC) i la Fundació Cecot Innovació (en endavant, FCECOT). Desenvolupat entorn d'un mercat de compravenda d'empreses econòmicament viables, FCECOT proveeix serveis de formació, orientació i publicitat per a fomentar les transaccions dins d'aquest mercat. [...]
2022  
2023-03-30
05:07
21 p, 1.6 MB Informal social capital building in local employment services : its role in the labour market integration of disadvantaged young people / Rodríguez, Joan (Rodríguez Soler) (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
This article focuses on the role that local employment services (LES) play in informal social capital building for young people with a disadvantaged social background. The personal networks of these young people usually embed few useful resources for labour market integration, and LES actions may be an opportunity to informally build a network of contacts with better resources. [...]
Wiley-Blackwell, 2023 - 10.1111/spol.12900
Social Policy and Administration, (2023) , p.1-21  
2023-03-28
12:35
15 p, 327.2 KB Developments in Algorithmic Management from an IR-perspective : EU-leve / Holtgrewe, Ursula (Zentrum für Soziale Innovation) ; Junte, Sander (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Glinsner, Barbara (Zentrum für Soziale Innovation) ; INCODING Project - Democracy at Work through Transparent and Inclusive Algorithmic
The INCODING project studies dynamics in the (co)governance of Algorithmic Management and Artificial Intelligence-techniques from a Comparative Industrial Relations-perspective. By identifying the main challenges for workers and their representatives, it aims to explore how to contribute to Inclusive and Transparent Algorithmic Management.
2022 (INCODING Stock-Taking Reports)  
2023-03-28
10:21
17 p, 177.2 KB A matter of fragmentation?: challenges for collective bargaining and employment conditions in the Spanish long-term care sector / Sánchez Mira, Núria (University of Lausanne) ; Serrano Olivares, Raquel (Universitat de Barcelona) ; Carrasquer, Pilar 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
The long-term care system in Spain has been characterised by decentralisation, marketisation, fiscal austerity and its reliance on informal family care and cheap migrant labour. Focusing on homehelp services, this article addresses the extent to which the sector's multi-level system of collective bargaining can be characterised as fragmented and whether this has had a negative effect on employment conditions. [...]
2021 - 10.1177/10242589211028098
Transfer, Vol. 27 Núm. 3 (2021) , p. 319-335  
2023-03-27
15:03
11 p, 94.5 KB Condicions de vida i hàbits de la població de Barcelona: una aproximació des de la perspectiva de gènere / Moreno Colom, Sara 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
L'article presenta una aproximació a les condicions de vida de les barcelonines i els barcelonins elaborada des de la perspectiva de gènere amb les dades corresponents a la cinquena edició de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP 2006). [...]
2009
Barcelona Societat, Núm. 17 (2009) , p. 5-15  
2023-03-27
14:46
17 p, 53.0 KB El Tiempo de trabajo y las relaciones de género : las dificultades de un cambio ineludible / Torns, Teresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Desde hace algo más de una década la dimensión de "tiempo" se ha convertido en un de las dimensiones clave para el estudio, análisis y comprensión de las relaciones de género. El enfoque más tradicional de estudio de las relaciones de género a partir de la división del trabajo y de la distribución de actividades entre hombres y mujeres se ve ahora re-pensado desde la compleja y conflictiva "arquitectura temporal" en la que se apoyan. [...]
2005
Tiempos, Actividades, Sujetos. Una Mirada desde la Perspectiva de Género. Madrid, : 2005  
2023-03-27
14:37
18 p, 133.6 KB Trabajo de cuidado, género y clase social : remedios desiguales a un problema común / Castelló Santamaría, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Este artículo presenta las principales "estrategias de cuidado" de los hogares españoles -con las mujeres españolas como protagonistas-, en su gestión cotidiana del trabajo doméstico y de cuidado. [...]
The aim of this paper is to present the different care strategies of Spanish households -with women as main protagonists-, which are the result of the «work-life balance» opportunities and privations of each household. [...]

2011
Sociología del trabajo, Núm. 73 (2011) , p. 24-41