Projectes col·laboratius per a la millora de la seguretat: Avaluació de la seva aplicació en la prevenció de caigudes i la reducció de la infecció de l'espai quirúrgic en cirurgia colorectal
Orrego Villagrán, Carola
Suñol Sala, Rosa, dir.
Bonfill, X. (Xavier)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
Descripció: 1 recurs electrònic (205 p.)
Resum: Introducció: Els sistemes de salut, en un esforç per millorar la qualitat d'atenció, s'han centrat durant els últims anys en reduir la bretxa existent entre la evidència científica i la pràctica assistencial. Una estratègia àmpliament utilitzada per aconseguir aquesta reducció és el model de projectes col·laboratius de millora de la qualitat (PCMQ), tot i que la evidència sobre la seva efectivitat és encara limitada. Objectiu: Contribuir a la millora del coneixement sobre la implementació dels PCMQ en àrees en el que existeix poca evidència de la seva utilització i efectivitat (Prevenció de caigudes i reducció de la Infecció de l'espai quirúrgic (IEQ) en cirurgia colorectal) i explorar l'impacte d'algunes variables estructurals, de pràctica assistencial i de pacients en el comportament dels resultats i de les mesures de procés. Disseny: Estudis quasi-experimentals en series temporals. PCMQ de prevenció de caigudes amb seguiment quinzenal entre novembre del 2007 i abril del 2008. PCMQ de reducció d'IEQ colorectal amb seguiment mensual entre maig del 2009 i febrer del 2010. Intervenció: Implementació dels PCMQ, intervenció de múltiples components adreçada al canvi de pràctica dels professionals mitjançant la creació de xarxes d'aprenentatge entre centres i 'avaluació periòdica d'indicadors de procés i resultats. Entorn: Hospitals i Centres sociosanitaris (CSS) de Catalunya Resultats: En el PCMQ de prevenció de caigudes van participar 48 centres, 36 hospitals i 12 CSS i en el de prevenció de IEQ colorectal, 24 hospitals. En el cas de la prevenció de caigudes, la implementació del PCMQ ha estat associada a la millora de l'acompliment de mesures preventives en un 9,6% i a la reducció del risc relatiu de la taxa de caigudes en un 23%. S'ha establert una relació inversa entre l'aplicació de mesures preventives i la taxa de caigudes (l'aplicació de mesures redueix el risc de caigudes en un 25%). L'existència prèvia d'un programa de prevenció de les caigudes als centres, no ha demostrat estar associat a una menor freqüència de caigudes. Les mesures basals de cada hospital influeixen en el grau de pendent de millora de l'aplicació de mesures preventives de caigudes; a menor nivell de inici dels resultats, major pendent. Al PCMQ de prevenció d'IEQ colorectal, la implementació del PCMQ ha estat associada a la millora de l'acompliment de les mesures preventives d'infecció en 5,6 vegades més que a l'inici del projecte i a la reducció del risc d'infecció d'espai quirúrgic incisional (53%) i organo-cavitària (73%) en cirurgia de colon. No s'ha observat reducció del risc d'infecció en cirurgia de recte. S'han identificat variables relacionades amb les característiques dels pacients i la pràctica professional que influeixen en la taxa d'IEQ i que poden tenir un efecte atenuador (o anul·lador) del pes protector de les mesures preventives. La situació basal dels centres influeix en la pendent de millora. Els hospitals que tenen percentatges basals extrems (menors de 20 i majors de 80) presenten una corba menys inclinada. Conclusió: Una intervenció multi-components basada en la metodologia col·laborativa de qualitat s'ha associat a millores en l'aplicació de mesures preventives i d'alguns dels indicadors de resultats de dos esdeveniments adversos d'alt impacte en pacients ingressats. Els nostres resultats suggereixen que el model de PCMQ pot ser aplicat exitosament amb un grup nombrós de diferents centres tenint el potencial d'impulsar millora de resultats en l'àmbit de la seguretat dels pacients a gran escala. Es necessita més investigació per aconseguir refinar la metodologia i tenir major capacitat de control dels factors que poden afavorir un major impacte dels PCMQ, en especial els que es relacionen amb el vincle estructura-procés i resultat.
Resum: Introduction: Health systems, in an effort to improve quality of care, have focused in the last years in reducing the gap between scientific evidence and practice. A widely used strategy to achieve this reduction is the model of the quality improvement collaborative projects (PCMQ, Projectes col·laboratius de millora de la qualitat), even though the evidence on their effectiveness is still limited. Objectives: To contribute to increase knowledge on the implementation of PCMQ in areas in which there is little evidence on their use and effectiveness: preventing falls and reducing surgical site infections (IEQ, Infecció de l'espai quirúrgic) in colorectal surgery, and explore the impact of some variables of care practice and of patients in the results and process measures. Design: Quasi-experimental studies in temporal series. PCMQ on fall prevention with fortnightly follow-up between November of 2007 and April of 2008. PCMQ on reduction of colorectal surgery IEQ with monthly follow-up between May 2009 and February 2010. Intervention: PCMQ implementation, multiple-component intervention addressed to the change of the professionals' practice through the creation of learning networks between centres and periodic evaluation of process and results indicators. Context: Hospitals and long-term care centres (CSS, Centres sociosanitaris) in Catalonia. Results: 48 centres, 36 hospitals and 12 CSS, participated in the PCMQ of fall prevention and 24 hospitals participated in the PCMQ of IEQ colorectal prevention. In fall prevention, the implementation of the PCMQ has been associated to the improvement of the compliance with preventive measures in 9. 6% and the reduction of the relative risk of falls in 23%. An inverse relation between the application of preventive measures and the falls rate has been observed (the implementation of measures reduces the risk of falls in a 25%). Previous existence of a program of fall prevention in the centres has been proven to not be associated to a lower frequency of falls. The baseline measures of each hospital influence the slope of improvement of the implementation of fall preventive measures; the lower the baseline levels the greater the slope For the PCMQ of colorectal IEQ prevention the implementation of the PCMQ has been associated to the improvement of the compliance with the infection preventive measures by 5. 6 fold compared to the start of the project and the reduction of the risk of incisional infections (53%) and organ space infections (73%) in colon surgery. No reduction of the risk of surgical site infection in rectal surgery was observed. The project has identified variables related to patient characteristics and professional practice that influence the rate of IEQ and can have an attenuating (or cancelling) effect of the protective effect of the preventive measures. The basal situation of the centre influences the slope of improvement. The hospitals that have extreme baseline percentages (lower than 20 and higher than 80) are those that have the least sloped curve. Conclusions: A multi-component intervention based in the collaborative methodology of quality has been associated to improvement in the implementation of preventive measures and some of the results related to two adverse events with high impact on inpatients. Our results suggest that the PCMQ model can be successfully implemented with a numerous group of different centres and that it has the potential to drive large-scale improvement of results on patient safety. More research is needed to refine the methodology and to have a greater capacity to control the factors that might facilitate a greater impact of the PCMQ, especially in those that are related with the linkage structure-process and results.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva, 2016
Drets: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Llengua: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Matèria: Seguretat del pacient
ISBN: 9788449028182

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/384481


206 p, 3.0 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2016-10-25, darrera modificació el 2020-08-15   Favorit i Compartir