Procés de disseny d'escenaris didàctics per a l'ambientalització curricular en l'educació obligatòria / autora: Queralt Francàs Forcada; direcció de tesi: Dra. Genina Calafell Subirà, Dra. Mercè Junyent Pubill.
Francàs Forcada, Queralt, autor.
Calafell, Genina, supervisor acadèmic.
Junyent i Pubill, Mercè, supervisor acadèmic.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.

Imprint: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
Description: 1 recurs en línia (383 pàgines) : gràfics.
Abstract: La tesi doctoral "Procés de disseny d'escenaris didàctics per a l'ambientalització curricular en l'educació obligatòria" pretén contribuir a la incorporació de l'educació pel desenvolupament sostenible en el context educatiu català. Atenent aquesta finalitat es defineixen dos objectius de recerca: elaborar un instrument d'anàlisi dels escenaris didàctics per a l'ambientalització curricular i analitzar el procés de disseny d'escenaris didàctics per a l'ambientalització curricular en el professorat. Per tal d'assolir aquests objectius es desenvolupa una recerca emmarcada en el paradigma interpretatiu i amb un enfocament d'anàlisi qualitativa. En relació al primer objectiu, la recerca proposa un instrument que permet analitzar el procés de disseny dels escenaris didàctics per a l'AC així com la seva implementació. L'instrument s'organitza de nivell més global a més específic en categories, subcategories i descriptors. El resultat és un instrument compost per cinc categories, deu subcategories i trenta descriptors, que permet analitzar el procés de disseny i avaluar en termes generals els escenaris didàctics per a l'AC. Pel que fa a l'anàlisi del procés de disseny d'escenaris didàctics per a l'ambientalització curricular, referent al segon objectiu, es detecta una mobilització de certes característiques en els diferents moments del procés de disseny i en la posada en pràctica. Aquests resultats, conjuntament amb els diferents patrons que es detecten, ens permeten definir un seguit d'orientacions per afavorir el disseny d'escenaris didàctics per a l'AC. D'acord amb els resultats es pot afirmar que els escenaris didàctics per a l'AC definits esdevenen un enfocament didàctic que qualsevol professor, independentment de la realitat educativa, el nivell educatiu o la matèria, pot aplicar a l'aula. Es creu doncs que en la realitat que estem vivint és important introduir a les aules enfocaments com els que plantegen els escenaris didàctics per a l'AC. Aquests poden esdevenir una bona eina per a transformar l'educació i afavorir accions que permetin canviar la societat actual. Com a principals aportacions es destaca, a nivell teòric, el desenvolupament d'una proposta d'enfocament didàctic basada en els principis de la complexitat que incorpora l'ambientalització curricular. A nivell metodològic es destaca el desenvolupament d'un instrument d'anàlisi i un model de representació que permet tant als investigadors com els propis docents analitzar i avaluar els escenaris didàctics per a l'AC dissenyats. I per últim, a nivell didàctic la recerca aporta un seguit d'orientacions per tal d'avançar en la incorporació de l'ambientalització curricular en l'àmbit escolar.
Abstract: The doctoral thesis "Design process of teaching and learning scenarios to develop curriculum greening processes in compulsory education" aims to contribute in the incorporation of education for sustainable development in the Catalan educational context. Given this purpose two research goals are defined: create a scenario analysis tool for teaching curriculum greening design process and analyze scenarios for teaching faculty in curriculum greening. To achieve these objectives the research is develop framed within the interpretative paradigm and a qualitative analysis approach. Regarding the first objective, the research proposes a tool to analyze the design process of teaching scenarios for the curriculum greening processes and its implementation. The instrument is organized from a global level into more specific categories, subcategories and descriptors. The result is an instrument composed by five categories, ten subcategories and thirty descriptors, to analyze and evaluate the design process in general educational scenarios for to curriculum greening processes. Focusing on the analysis of the process design scenarios for teaching curriculum greening, referring to the second objective, detects a mobilization of certain characteristics at different stages of the process design and implementation. These results, together with the different detected patterns, allow us to define a set of guidelines to encourage the design of educational scenarios for the curriculum greening processes. According to the results we can affirm that teaching scenarios for the curriculum greening are a didactic approach that any teacher can apply in the classroom, regardless of the educational reality, educational level or subject. Consequently, it is believed that in the reality we are living is important to introduce in the classroom the approaches for the curriculum greening processes as the proposed teaching scenarios. These can become a good tool to transform education and foster actions that allow a change in the society. As main contributions to the field we can highlight, at a theoretical level, the development of a proposed learning approach based on the principles of complexity incorporating curriculum greening. From a methodological point of view we can highlight the development of an analytical instrument and a representation model that allows both researchers and teachers analyze and evaluate their own teaching scenarios designed for the curriculum greening processes. Finally, concerning educational research this work provides a series of guidelines to advance in the incorporation of curriculum greening in schools.
Note: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. 2017.
Note: A la portada de la tesi: Complex Research Group.
Note: Departament responsable de la tesi: Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques. ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Desenvolupament sostenible ; Ensenyament. ; Educació ambiental ; Currículums.
ISBN: 9788449073755

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/456213


384 p, 10.6 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2018-02-21, last modified 2019-02-02   Favorit i Compartir