Estimación de calendarios migratorios mediante la simulación de los valores iniciales en las optimizaciones de parámetros de los modelos de migración multi-exponenciales : una aplicación a la migración internacional intra-latinoamericana
Ruiz-Santacruz, Javier Sebastián (Centre d'Estudis Demogràfics)

Publicació: Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2019
Descripció: 77 pag.
Resum: La decisió d'establir un valor inicial fix en les optimitzacions dels models de migració multi-exponencial (Rogers i Castro, 1981) ha estat durant molt temps la que s'ha imposat. Malgrat això, plantejar matemàticament el desconeixement dels paràmetres mitjançant una distribució uniforme ens ofereix l'oportunitat de simular els valors inicials i veure què passa si obrim aquesta caixa negra. Aquest document de treball, investiga l'optimització dels paràmetres dels models quan s'apliquen a un cas de migració internacional, canviant els valors inicials fixos pels simulats de distribucions uniformes. Es pretén així abstreure el desconeixement total de la distribució de cadascun d'ells. Les fonts d'informació es resumeixen en aquelles que ofereixen els censos de dotze països d'Amèrica Llatina, sobre el lloc de residència de fa 5 anys. Els resultats s'han dividit en dues parts, la primera en què s'han vist les limitacions per a l'aplicació de l'optimització amb la incorporació del canvi dels valors inicials. D'aquesta manera es mostra com els paràmetres d'ubicació μ2 i μ3 no són significatius en l'estimació de l'Error Quadràtic Mitjà (ECM), el que significa que és possible que no se segueixin els supòsits teòrics. A la segona part de l'anàlisi, s'utilitza l'eina creada per parlar sobre el conjunt de migracions llatinoamericanes, ressaltant l'alta dependència infantil i els patrons caracteritzats majoritàriament per la presència de població en edat laboral. A més, es planteja l'existència d'una corba de migració infantil endarrerida, present en alguns casos dels escollits. Aquest treball contribueix teòricament als supòsits dels models de Rogers i Castro (1981), i esdevé una eina per replicar en programari lliure.
Resum: La decisión de establecer un valor inicial fijo en las optimizaciones de los modelos de migración multi-exponencial (Rogers y Castro, 1981) ha sido durante mucho tiempo la que se ha impuesto. Sin embargo, plantear matemáticamente el desconocimiento de los parámetros mediante una distribución uniforme nos ofrece la oportunidad de simular los valores iniciales y ver qué sucede si abrimos esta caja negra. Este documento de trabajo, investiga la optimización de los parámetros de los modelos cuando se aplican a un caso de migración internacional, cambiando los valores iniciales fijos por los simulados de distribuciones uniformes. Se pretende así abstraer el desconocimiento total de la distribución de cada uno de ellos. Las fuentes de información se resumen en las que proveen los censos de doce países de América Latina sobre el lugar de residencia hace 5 años. Los resultados se han dividido en dos partes, la primera en la que se ha visto las limitaciones para la aplicación de la optimización con la incorporación del cambio de los valores iniciales. De este modo se muestra como los parámetros de ubicación μ2 y μ3 no son significativos en la estimación del Error Cuadrático Medio (ECM), lo que significa que es posible que no se sigan los supuestos teóricos. En la segunda parte del análisis, se usa la herramienta creada para hablar sobre el conjunto de migraciones latinoamericanas resaltando la alta dependencia infantil y los patrones caracterizados, en su mayoría, por la presencia de población en edad laboral. Además, se plantea la existencia de una curva de migración infantil retrasada, presente en algunos casos de los escogidos. Este trabajo contribuye teóricamente a los supuestos, al usar los modelos de Rogers y Castro (1981), así como una herramienta para la replicación en software libre.
Resum: The decision to establish a fixed initial value in the optimizations of multi-exponential migration models (Rogers and Castro, 1981) has long been the one that has been imposed. However, to pose mathematically the ignorance of the parameters by means of a uniform distribution offers us the opportunity to simulate the initial values and see what happens if we open this black box. This working paper investigates the optimization of model parameters when they are applied to an international migration case, changing the fixed initial values for the simulations of uniform distributions. The aim is to abstract the total ignorance of the distribution of each one of them. The sources of information are summarized in those provided by the censuses of twelve countries in Latin America on the place of residence 5 years ago. The results have been divided into two parts, the first in which it has been seen in the limitations for the application of the optimization with the incorporation of the change of the initial values. This shows how the location parameters μ2 and μ3 are not significant in the estimation of the Mean Square Error (ECM), which means that the theoretical assumptions may not be followed. The second part of the analysis, the tool created to talk about the set of Latin American migrations is used highlighting the high child dependency and patterns characterized mostly by the presence of working age population. In addition, the existence of a delayed child migration curve is presented in some cases of the chosen ones. This work theoretically contributes to the assumptions when using the models of Rogers and Castro (1981), as well as a tool for replication in free software.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Llengua: Castellà.
Col·lecció: Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 463
Document: workingPaper
Matèria: Models de migració multiexponencial ; Patrons de migració per edat ; Optimització ; Migració intra-llatinoamericana ; Modelos de migración multi-exponenciales ; Patrones de migración por edad ; Optimización ; Migración intra-latinoamericana ; Multiexponential migration models ; Migration patterns by age ; Optimization ; Intra-Latin American migration77 p, 7.6 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Documents dels grups de recerca de la UAB > Centres i grups de recerca (producció científica) > Ciències socials i jurídiques > Centre d’Estudis Demogràfics (CED)
Documents de recerca > Working papers

 Registre creat el 2019-09-12, darrera modificació el 2019-09-13   Favorit i Compartir