Working papers
Recull de documents que sintetitzen una recerca original sobre un tema concret dins d’una matèria o camp d’estudi, amb el propòsit d’informar sobre l’estat de la recerca. Ajuden a descobrir noves idees i conceptes i a perfilar línies de recerca especialmente als àmbits de les ciències socials i les humanitats. Destaquen els del Departament d'Economia i d'Història Econòmica, l’Institut de Ciències Polítiques i Socials o els del Centre d’Estudis Olímpics de la UAB.
Darreres entrades:
2018-06-21
17:53
19 p, 18.6 MB Dinàmiques demogràfiques recents a la regió metropolitana de Barcelona / Cabré, Anna, 1943 ; Centre d'Estudis Demogràfics ; Módenes Cabrerizo, Juan Antonio
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1997 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 127)  
2018-06-20
18:01
28 p, 70.4 KB Marriage strategies in Catalonia from the seventeenth century : a case study / Torrents, Àngels, 1940-2004 ; Centre d'Estudis Demogràfics
This article focuses on some marriage strategies, together with inheritance and social customs, performed by a stem family household in Catalonia over three hundred years. The family reconstitution of the village, from 1608 to 1935, together with the rich archives of the family itself, were used. [...]
Aquest article examina algunes estratègies matrimonials, així com costums socials hereditaris realitzats per una família troncal catalana al llarg de tres segles. S'ha utilitzat la reconstrucció de famílies de la població, des de 1608 a 1935 conjuntament amb el ric arxiu d'aquesta família. [...]
Este artículo examina algunas estrategias matrimoniales, así como costumbres hereditarias y sociales realizadas por un hogar troncal catalán a lo largo de tres siglos. Se ha utilizado la reconstrucción de familias de la población, desde 1608 hasta 1935 conjuntamente con la documentación que guarda el rico archivo familiar. [...]
Cet article examine quelques stratégies de mariage, ainsi que les coutumes sociales et d'héritage, adoptées par un ménage de famille souche en Catalogne pendant plus de 300 ans. La reconstitution des familles du village, de 1608 à 1935, ainsi que les riches archives de la famille elle-même, ont été utilisés. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1997 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 130)  
2018-06-19
18:43
81 p, 9.6 MB Inmigración española y transición de la fecundidad en Cuba / González Quiñones, Fernando R. ; Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 119)  
2018-06-19
18:14
33 p, 86.6 KB Las Migraciones interiores en el área mediterránea : 1860-1960 / Recaño Valverde, Joaquín ; Centre d'Estudis Demogràfics
El objetivo de este trabajo es realizar una descripción general de la evolución de las migraciones interiores que afectan a la región mediterránea entre 1860 y 1960, enumerando los principales elementos que intervienen en dichas migraciones: la urbanización y el éxodo rural, las características sociodemográficas de los migrantes y el modelo espacial dominante en dichos intercambios, descritos a partir de la naturaleza de la población. [...]
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 120)  
2018-06-18
17:11
33 p, 1.6 MB The Second demographic transition from a gender perspective : the case of Catalonia / Solsona, Montserrat ; Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 117)  
2018-06-18
16:54
62 p, 3.3 MB Aspectes demogràfics de la immigració estrangera a les comarques barcelonines / Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Centre d'Estudis Demogràfics ; Brancós Coll, Inés
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 116)  
2018-06-14
20:22
25 p, 1.0 MB Descripció d'un comportament reproductor particular : reflexions metodològiques al voltant de l'estudi de la burgesia de Nova-França / Simó i Noguera, Carles ; Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 115)  
2018-06-12
16:46
29 p, 76.5 KB Sobreviure a Barcelona : comparacions de la mortalitat en l'espai català al segle XX / Torrents, Àngels, 1940-2004 ; Ros,Carme ; Gonzalvo,Margarita ; Centre d'Estudis Demogràfics
En la segona meitat del segle XIX, quan es parla dels principis en que es fonamenta la salut d'una ciutat, entre d'altres, es diu que s'atorga el "honroso título de sanas a las ciudades cuyo número de defunciones es menor de veinte por mil habitantes". [...]
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 114)  
2018-06-07
18:04
43 p, 1.9 MB Russes et non-russes dans la direction des institutions politiques et economiques en URSS : un étude des recensements, 1926-1979 / Houle, René ; Centre d'Estudis Demogràfics
En este texto examinamos la distribución del personal de dirección de las instituciones políticas y económicas, según la nacionalidad en la URSS y sus regiones. Gracias a la depuración de los archivos en Moscú, donde se conservan los censos de población no publicados, ha sido posible la reconstrucción de las series estadísticas comparables entre sí y que permiten esclarecer el tiempo y la localización de todo el personal de dirección según las principales nacionalidades. [...]
This text examines the distribution of political and economic institutions personel according to the nationalities in the USSR and its regions. Using the Soviet unpublished censuses available in Moscow, it was possible to reconstitute statistical series that are comparable, thus permitting to throw more light on the tempo and localization of this personel of direction for the main Soviet nationalities. [...]
La distribution du personel de direction des institutions politiques et économiques selon la nationalité en URSS et dans ses régions est examinée dans ce texte. Grâce au dépouillement des archives à Moscou où sont conservés les recensements non publiés, il a été possible de reconstituer des séries statistiques comparables entre elles qui permettent d'éclairer le tempo et la localisation de ce personel de direction selon les principales nationalités. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 113)  
2018-06-07
17:45
28 p, 1.5 MB Men and women : fatherhood and motherhood in Spain ; church, state and family / Miret, Pau, 1964- ; Centre d'Estudis Demogràfics
En aquesta ponencia analitzem els canvis produïts en el cicle familiar a Espanya. Històricament, podem observar durant el segle XX tres períodes clarament diferenciats: 1) fins a finals dels cinquanta el matrimoni seguí una tendència de retard en el calendari; 2) des d'aleshores fins a finals dels setanta la pauta de matrimoni per edat ha anat rejovenint, amb un mercat matrimonial més equilibrat i amb una alta intensitat; i 3) durant els vuitanta s'ha produït un clar retard en el calendari de la nupcialitat. [...]
En esta ponencia analizamos los cambios en el ciclo familiar en España. Históricamente, podemos observar durante el siglo XX tres períodos claramente diferenciados: 1) hasta finales de los cincuenta el matrimonio tuvo una tendencia a retraso en el calendario; 2) desde entonces hasta finales de los setenta la pauta de matrimonio por edad fue rejuveneciendo, con un mercado matrimonial más equilibrado y con alta intensidad; y 3) durante los ochenta se ha producido un claro retraso del calendario de la nupcialidad. [...]
In this paper, changes in the family life cycle in Spain have been analysed. We can observe three contrasting periods regarding to family formation during 20th century: 1) Until the late 1950s, marriage was constantly delayed; 2) From then up until late 1970s marriage was constantly brought forward, with a more balanced marriage market and marriage had a high cohort prevalence; and 3) During 1980s a clearly delay in the timing arose. [...]
Nous analysons dans ce texte les changements dans le cycle de vie des familles en Espagne. On peut observer, pendant le XXième siècle, trois périodes très clairement différenciées: 1) Jusqu'au la fin des années 50 les mariages tendirent à se retarder sur le calendrier; 2) Après les années 50 et jusqu'au la fin des 70 les mariages rajeunirent avec un marché matrimonial plus équilibré; 3) Pendant les années 80, le calendrier de la nuptialité a eu un très claire retard. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 112)