Working papers
Recull de documents que sintetitzen una recerca original sobre un tema concret dins d’una matèria o camp d’estudi, amb el propòsit d’informar sobre l’estat de la recerca. Ajuden a descobrir noves idees i conceptes i a perfilar línies de recerca especialmente als àmbits de les ciències socials i les humanitats. Destaquen els del Departament d'Economia i d'Història Econòmica, l’Institut de Ciències Polítiques i Socials o els del Centre d’Estudis Olímpics de la UAB.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2018-10-09
15:49
108 p, 2.8 MB Programa pel curs "Mètodes i tècniques per a l'estudi de la població" / Centre d'Estudis Demogràfics
Centre d'Estudis Demogràfics 1992 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 71)  
2018-10-03
16:08
40 p, 4.1 MB Indian Diaspora : National register, UN Global Migration Database and "Big Data" / Garha, Nachatter Singh
In 2017, the Indian Diaspora was one of the biggest in the world. But until the last decade of the twentieth century, owing to the limited interest of the successive Indian governments, no regular register was maintained for the diaspora population. [...]
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2018 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 462)  
2018-09-20
14:33
32 p, 1.0 MB Cocooning and Precariousness among Indian Immigrants in Spain : a demo-spatial analysis / Garha, Nachatter Singh ; Bayona, Jordi ; Centre d'Estudis Demogràfics
At the turn of the new millennium, when Spain was passing through immigration boom period, the size of its Indian community also increased rapidly and reached to 40,580 individuals listed in the municipal register in 2015. [...]
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2018 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 460)  
2018-09-17
16:31
36 p, 480.9 KB Windows of opportunity for status attainment in Southern Europe: family impact and industrialization on the individual career in Catalonia (nineteenth and twentieth centuries) / Pujadas-Mora, Joana-Maria ; Brea-Martínez, Gabriel ; Valls-Fígols, Miquel ; Cabré, Anna ; Centre d'Estudis Demogràfics
The role of the family in both individual social status attainment and labor careers during industrialization was questioned by the Modernization theory. Accordingly, familial nuclearization was argued to be one of the causes. [...]
La teoria de la Modernització, ja clàssica, pressuposa la pèrdua d'influència de la família en l'estatus social i en les trajectòries ocupacionals dels seus descendents, en part, com a conseqüència de la industrialització. [...]
La teoría de la Modernización, ya clásica, presupone la pérdida de la influencia de la familia en el estatus social y en las trayectorias ocupacionales de sus descendientes, en parte, como consecuencia de la industrialización. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2018 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics); 461)  
2018-09-14
17:39
29 p, 1.4 MB El Problema de la baja fecundidad en los países desarrollados : estatus de las mujeres japonesas desde la perspectiva de género / Nishioka, Hachiro ; Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1997 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 125)  
2018-09-13
17:41
37 p, 1.9 MB Les Types d'instabilité des populations du passé / Devolder, Daniel ; Centre d'Estudis Demogràfics
Centre d'Estudis Demogràfics 1997 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 124)  
2018-09-13
16:59
104 p, 4.8 MB Familia, mujer y salud reproductiva : implicaciones en el uso de los servicios de salud reproductiva en Tijuana, B.C., México / Ojeda de la Peña, Norma ; Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1997 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 123)  
2018-09-12
18:24
50 p, 3.4 MB Població i vellesa a Terrassa, 1996 / Pérez Díaz, Julio ; Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1997 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 122)  
2018-09-10
17:33
27 p, 272.0 KB Migraciones y coyuntura económica en las regiones españolas : períodos 1988-90 y 1992-94 / Cabré, Anna, 1943 ; Recaño Valverde, Joaquín ; Centre d'Estudis Demogràfics
Aquest treball analitza la relació entre la conjuntura econòmica i la dinàmica recent de les migracions entre les regions espanyoles en el període (1988-1994), a partir de dos cicles de creixement econòmic, una fase d’expansió (1988-1990) i una de recessió (1992-1994) mitjançant les dades de l’Estadística de Variacions Residencials (EVR). [...]
El presente trabajo analiza la relación entre la coyuntura económica y la dinámica reciente de las migraciones interregionales en España en el período (1988-1994), a través de dos ciclos de crecimiento económico, una fase expansiva en el período (1988-1990) y una fase recesiva (1992-1994), a partir de los datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR). [...]
This work analyses the relation between economic phases and the recent migration dynamics among Spanish regions for the period 1988-1994. We distinguish two economic phases, an expension phase (1988-1990) and a recession phase (1992-1994), and the data from the Residencial Variations Statistics (EVR) are used. [...]
Ce travail analyse la relation entre la conjonture économique et la dynamique récente des migrations entre les régions espagnoles pour la période 1988-1994. L'analyse distingue deux cycles de croissance économique, une phase d'expension (1988-1990) et une phase de récession (1992-1994). [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1997 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 121)  
2018-09-07
21:08
44 p, 2.1 MB Población inmigrada extranjera en España : borrosidad estadística y visibilidad social / Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Osácar, Raquel ; Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1997 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 126)