Working papers
Compilation of documents that synthesize an original research about a concret topic in a study area with the aim of report on the state of the research. They help to discover new idees and concepts and to shape research lines specially in the social sciences and humanities areas. For example: the working papers of the Department of Economic History and Economy, Social and Political Sciences Institute or the UAB Olimpic Studies Center.
Latest additions:
2018-06-22
18:42
33 p, 1.6 MB Separation et divorce en Espagne / Solsona, Montserrat ; Centre d'Estudis Demogràfics ; Houle, René ; Simó i Noguera, Carles
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1997 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 129)  
2018-06-22
17:47
Comparative analysis of demographic development of Russia and Ukraine / Pirozhkov, Sergie ; Centre d'Estudis Demogràfics ; Safarova, Gaiané
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1997 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 128)
   
2018-06-21
17:53
19 p, 18.6 MB Dinàmiques demogràfiques recents a la regió metropolitana de Barcelona / Cabré, Anna, 1943 ; Módenes Cabrerizo, Juan Antonio ; Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1997 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 127)  
2018-06-20
18:01
28 p, 70.4 KB Marriage strategies in Catalonia from the seventeenth century : a case study / Torrents, Àngels, 1940-2004 ; Centre d'Estudis Demogràfics
This article focuses on some marriage strategies, together with inheritance and social customs, performed by a stem family household in Catalonia over three hundred years. The family reconstitution of the village, from 1608 to 1935, together with the rich archives of the family itself, were used. [...]
Aquest article examina algunes estratègies matrimonials, així com costums socials hereditaris realitzats per una família troncal catalana al llarg de tres segles. S'ha utilitzat la reconstrucció de famílies de la població, des de 1608 a 1935 conjuntament amb el ric arxiu d'aquesta família. [...]
Este artículo examina algunas estrategias matrimoniales, así como costumbres hereditarias y sociales realizadas por un hogar troncal catalán a lo largo de tres siglos. Se ha utilizado la reconstrucción de familias de la población, desde 1608 hasta 1935 conjuntamente con la documentación que guarda el rico archivo familiar. [...]
Cet article examine quelques stratégies de mariage, ainsi que les coutumes sociales et d'héritage, adoptées par un ménage de famille souche en Catalogne pendant plus de 300 ans. La reconstitution des familles du village, de 1608 à 1935, ainsi que les riches archives de la famille elle-même, ont été utilisés. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1997 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 130)  
2018-06-19
18:43
81 p, 9.6 MB Inmigración española y transición de la fecundidad en Cuba / González Quiñones, Fernando R. ; Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 119)  
2018-06-19
18:14
33 p, 86.6 KB Las Migraciones interiores en el área mediterránea : 1860-1960 / Recaño Valverde, Joaquín ; Centre d'Estudis Demogràfics
El objetivo de este trabajo es realizar una descripción general de la evolución de las migraciones interiores que afectan a la región mediterránea entre 1860 y 1960, enumerando los principales elementos que intervienen en dichas migraciones: la urbanización y el éxodo rural, las características sociodemográficas de los migrantes y el modelo espacial dominante en dichos intercambios, descritos a partir de la naturaleza de la población. [...]
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 120)  
2018-06-18
17:11
33 p, 1.6 MB The Second demographic transition from a gender perspective : the case of Catalonia / Solsona, Montserrat ; Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 117)  
2018-06-18
16:54
62 p, 3.3 MB Aspectes demogràfics de la immigració estrangera a les comarques barcelonines / Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Brancós Coll, Inés ; Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 116)  
2018-06-14
20:22
25 p, 1.0 MB Descripció d'un comportament reproductor particular : reflexions metodològiques al voltant de l'estudi de la burgesia de Nova-França / Simó i Noguera, Carles ; Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 115)  
2018-06-12
16:46
29 p, 76.5 KB Sobreviure a Barcelona : comparacions de la mortalitat en l'espai català al segle XX / Torrents, Àngels, 1940-2004 ; Ros,Carme ; Gonzalvo,Margarita ; Centre d'Estudis Demogràfics
En la segona meitat del segle XIX, quan es parla dels principis en que es fonamenta la salut d'una ciutat, entre d'altres, es diu que s'atorga el "honroso título de sanas a las ciudades cuyo número de defunciones es menor de veinte por mil habitantes". [...]
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 114)