Polynomial inverse integrating factors of quadratic differential systems and other results
Ferragut Amengual, Antoni Manel
Llibre, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Coll, Bartomeu, dir. (Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques

Publicación: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
Resumen: Aquesta tesi està dividida en dues parts diferents. En la primera, estudiam els sistemes quadràtics (sistemes polinomials de grau dos) que tenen un invers de factor integrant polinomial. En la segona, estudiam tres problemes diferents referits als sistemes diferencials polinomials. La primera part En l'estudi dels sistemes diferencials plans el coneixement d'una integral primera és molt important. Els seus conjunts de nivell estan formats per òrbites i ens permeten dibuixar el retrat de fase del sistema, objectiu principal de la teoria qualitativa de les equacions diferencials al pla. Com ja se sap, existeix una bijecció entre l'estudi de les integrals primeres i l'estudi dels inversos de factor integrant. De fet, és més senzill l'estudi dels inversos de factor integrant que el de les integrals primeres. Una classe és dels sistemes quadràtics àmpliament estudiada dins els sistemes diferencials al pla és la dels sistemes quadràtics. Hi ha més d'un miler d'articles publicats sobre aquest tipus de sistemes, però encara som lluny de conèixer quins d'aquests sistemes són integrables, és a dir, si tenen una integral primera. En aquest treball, estudiam els sistemes quadràtics que tenen un invers de factor integrant polinomial V = V(x, y), i per tant també tenen una integral primera, definida allà on no s'anul·la. Aquesta classe de sistemes diferencials és important per diferents motius: 1. La integral primera és sempre Darboux. 2. Conté la classe dels sistemes quàdratics homogenis, àmpliament estudiada (Date, Sibirskii, Vulpe. . . ). 3. Conté la classe dels sistemes quàdratics amb un centre, també estudiada (Dulac, Kapteyn, Bautin,. . . ). 4. Conté la classe dels sistemes quàdratics Hamiltonians (Artés, Llibre, Vulpe). 5. Conté la classe dels sistemes quàdratics amb una integral primera polinomial (Chavarriga, García, Llibre, Pérez de Rio, Rodríguez). 6. Conté la classe dels sistemes quàdratics amb una integral primera racional de grau dos (Cairó, Llibre). La segona part Presentam els següents tres articles: 1. A. Ferragut, J. Llibre and A. Mahdi, Polynomial inverse integrating factors for polynomial vector ?elds, to appear in Discrete and Continuous Dynamical Systems. 2. A. Ferragut, J. Llibre and M. A. Teixeira, Periodic orbits for a class of C(1) three-dimensional systems, submitted. 3. A. Ferragut, J. Llibre and M. A. Teixeira, Hyperbolic periodic orbits coming from the bifurcation of a 4-dimensional non-linear center, to appear in Int. J. Of Bifurcation and Chaos. En el primer article donam tres resultats principals. Primer provam que un camp vectorial polinomial que té una integral primera polinomial té un invers de factor integrant polinomial. El segon resultat és un exemple d'un camp vectorial polinomial que té una integral primera racional i no té ni una integral primera polinomial ni un invers de factor integrant polinomial. Era un problema obert el fet de sebre si existien camps vectorials polinomials veri?cant aquestes condicions. El tercer resultat és un exemple d'un camp vectorial polinomial que té un centre i no té invers de factor integrant polinomial. Un exemple d'aquest tipus era esperat però desconegut en la literatura. En el segon article estudiam camps vectorials polinomials reversibles de grau quatre en R(3) que tenen, sota certes condicions genèriques, un nombre arbitrari d''orbitesperi'odiques hiperb'oliques. Sense aquestes condicions, tenen un nombre arbitrari d'òrbites periòdiques hiperbòliques. Sense aquestes condicions, tenen un nombre arbitrari d'òrbites periòdiques. Finalment, en el tercer article, estudiam la pertorbació d'un centre de R(4) que prove d'un problema de la física. Mitjançant la teoria dels termes mitjans de primer ordre dins els camps vectorials polinomials de grau quatre, el sistema pertorbat pot tenir fins a setze òrbites periòdiques hiperbòliques bifurcant de les òrbites peròdiques del centre.
Resumen: This thesis is divided into two different parts. In the first one, we study the quadratic systems (polynomial systems of degree two) having a polynomial inverse integrating factor. In the second one, we study three different problems related to polynomial differential systems. The ?rst part. It is very important, for planar differential systems, the knowledge of a ?rst integral. Its level sets are formed by orbits and they let us draw the phase portrait of the system, which is the main objective of the qualitative theory of planar differential equations. As it is known, there is a bijection between the study of the ?rst integrals and the study of inverse integrating factors. In fact, it is easier to study the inverse integrating factors than the ?rst integrals. A widely studied class of planar differential systems is the quadratic one. There are more than a thousand published articles about this subject of differential systems, but we are far away of knowing which quadratic systems are integrable, that is, if they have a ?rst integral. In this work, we study the quadratic systems having a polynomial inverse integrating factor V = V (x, y), so they also have a ?rst integral, de?ned where V does not vanish. This class of quadratic systems is important for several reasons: 1. The ?rst integral is always Darboux. 2. It contains the class of homogeneous quadratic system, widely studied (Date, Sibirskii, Vulpe,. . . ). 3. It contains the class of quadratic systems having a center, also studied (Dulac, Kapteyn, Bautin,. . . ). 4. It contains the class of Hamiltonian quadratic systems (Artés, Llibre, Vulpe). 5. It contains the class of quadratic systems having a polynomial ?rst integral (Chavarriga, García, Llibre, Pérez de Rio, Rodríguez). 6. It contains the class of quadratic systems having a rational ?rst integral of de gree two (Cairó, Llibre). The classi?cation of the quadratic systems having a polynomial inverse integrating factor is not completely ?nished. There remain near a 5% of the cases to study. We leave their study for an immediate future. The second part. We present the following three articles: 1. A. Ferragut, J. Llibre and A. Mahdi, Polynomial inverse integrating factors for polynomial vector ?elds, to appear in Discrete and Continuous Dynamical Systems. 2. A. Ferragut, J. Llibre and M. A. Teixeira, Periodic orbits for a class of C(1) three-dimensional systems, submitted. 3. A. Ferragut, J. Llibre and M. A. Teixeira, Hyperbolic periodic orbits coming from the bifurcation of a 4-dimensional non-linear center, to appear in Int. J. Of Bifurcation and Chaos. In the first article we give three main results. First we prove that a polynomial vector field having a polynomial must have a polynomial inverse integrating factor. The second one is an example of a polynomial vector ?eld having a rational ?rst integral and having neither polynomial ?rst integral nor polynomial inverse integrating factor. It was an open problem to know if there exist polynomial vector ?elds verifying these conditions. The third one is an example of a polynomial vector ?eld having a center and not having a polynomial inverse integrating factor. An example of this type was expected but unknown in the literature. In the second article we study reversible polynomial vector ?elds of degree four in R(3) which have, under certain generic conditions, an arbitrary number of hyperbolic periodic orbits. Without these conditions, they have an arbitrary number of periodic orbits. Finally, in the third article, we study the perturbation of a center in R(4) which comes from a problem of physics. By the ?rst order averaging theory and perturbing inside the polynomial vector ?elds of degree four, the perturbed system may have at most sixteen hyperbolic periodic orbits bifurcating from the periodic orbits of the center.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències, Departament de Matemàtiques, 2006
Nota: Bibliografia
Derechos: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Lengua: Anglès
Documento: Tesi doctoral
Materia: Darboux, Transformacions de ; Diferencials quadràtics
ISBN: 8469016962

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/3093


242 p, 3.7 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Tesis doctorales

 Registro creado el 2009-05-07, última modificación el 2023-11-21   Favorit i Compartir