Ocupació i càncer de bufeta urinària al Vallès Occidental
Serra Pujadas, Consol
Bonfill, X. (Xavier), (Xavier) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública)
Sunyer Deu, Jordi, dir. (Institut Municipal d'Investigació Mèdica (Barcelona, Catalunya))

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
Resum: Antecedents: El càncer de bufeta urinària és molt freqüent en els homes als països occidentals. El consum de tabac i determinades exposicions laborals són els principals factors de risc. Per a la indústria tèxtil l'evidència existent és limitada, es coneix molt poc la seva associació amb l'ocupació en dones i la relació amb el nivell socioeconòmic és controvertida. Articles: Aquesta tesi es compon de 4 articles que corresponen a dos estudis: 1) Estudi del Vallès Occidental (VO), amb l'objectiu d'avaluar el risc de càncer de bufeta a la indústria tèxtil; s'inclouen dos articles que tracten sobre aquesta associació i la classe social determinada amb l'ocupació; 2) Anàlisi combinada europea, que inclou l'estudi anterior, amb l'objectiu d'avaluar l'impacte de l'ocupació sobre el càncer de bufeta a Europa; s'inclouen dos articles, un sobre ocupació en dones i l'altre sobre tabac en homes. Mètode: 1) Estudi VO: disseny de casos i controls amb 218 casos incidents de càncer de bufeta diagnosticats entre 1993-1995 en els residents del VO, i 344 controls seleccionats dels padrons municipals; s'obtingué de tots la història laboral i de consum de tabac completes; 2) Anàlisi combinada europea: dades primàries d'onze estudis recents de casos i controls realitzats a Europa, amb informació detallada sobre ocupació i tabac. Resultats: La taxa d'incidència ajustada per als homes del VO va ser de les més altes d'Europa; per les dones va ser 10 vegades inferior i ocupà un lloc intermedi-baix. No s'observà un risc associat globalment a la indústria tèxtil ni cap dels seus sectors. S'observà un risc elevat pels filadors durant més de 20 anys (OR 3,28; IC95% 1,08-9,97) i pels ajustadors de maquinària entre 1960 i 1974 (OR 4,26; IC95% 1,09-16,7). La classe social s'associà feblement al càncer de bufeta, amb major risc per les classes socials més elevades. En l'anàlisi combinada europea, l'anàlisi de 700 casos en dones i 2. 425 controls (dones) mostrà un risc elevat per a alguna ocupació prèviament identificada de risc de càncer de bufeta, així com per a certes treballadores del metall (OR 2,0; IC95% 1,1-3,6), del tabac (OR 3,1; IC95% 1,1-9,3), agricultores (OR 1,8; IC95% 1,0-3,1) i modistes (OR 1,4; IC95% 1,0-2,1). Al voltant del 8% (IC95% 3,1-19,9) dels tumors de bufeta en dones poden ser atribuïts a l'ocupació. S'analitzà el consum de cigarretes en homes europeus, per 2. 600 casos i 5. 524 controls, mostrant un increment lineal del risc de càncer de bufeta amb la durada del consum de cigarretes, així com una relació dosi-resposta amb el nombre de cigarretes per dia, però fins a un dintell (15-20 cigarretes/dia) després del qual el risc no augmenta. S'observà una disminució immediata del risc després d'abandonar l'hàbit, fins al 60% després de 25 anys (OR 0,37; IC95% 0,30-0,45), però el risc no s' equipara mai al dels no fumadors. La proporció de casos atribuïbles a haver fumat va ser de 0,66% (IC95% 0,66-0,79). Al estudi del VO s'obtingueren resultats similars respecte al tabac. Conclusions: La incidència del càncer de bufeta en els homes del VO es troba entre les més elevades d'Europa, està associada al tabac i determinades ocupacions i circumstàncies del tèxtil, però es desconeixen altres factors de risc. El risc associat amb ocupacions prèviament associades al càncer de bufeta és més baix que el descrit amb anterioritat. En les dones europees, el 1-2 de cada 20 casos són atribuïts a l'ocupació. En els homes europeus, el tabac explica el 65% dels casos, el risc està sobretot associat a la durada de l'hàbit i es redueix molt al deixar de fumar. Calen més estudis que utilitzin metodologies més acurades i incloguin altres possible factors de risc.
Resum: Background: Urinary bladder cancer is very frequent in western countries. Its main risk factors are smoking and certain occupational exposures. The evidence of its association with the textile industry is limited, the link with occupational factors in women has received little recognition and its relationship with social class is controversial. Articles: This thesis comprises 4 articles corresponding to two studies: 1) Study of Vallès Occidental (VO), with the objective to evaluate the risk of bladder cancer in the textile industry; two articles are included, on this association and on social class on the basis of occupation; 2) European pooled analysis, including the previous study, with the objective to evaluate the impact of occupation on bladder cancer in Europe; two articles are included, one on occupation in women and the other on smoking in men. Methods: 1) Study VO: case control design, with 218 incident cases of bladder cancer diagnosed between 1993-1995 in the population living in VO, and 344 controls selected through the municipal lists; lifetime occupational and smoking history was obtained for all; 2) European pooled analysis: primary data from eleven recent case control studies conducted in Europe, with detailed information on occupation and smoking. Results: The adjusted incidence rate for men in VO was among the highest in Europe, whereas for women it was intermediate-low and 10 times lower. No overall excess risk was found associated neither with the textile industry nor for its specific sectors. An elevated risk was found for spinners for more than 20 years (OR 3. 28; 95%CI 1. 08-9. 97) and machine setters between 1960 and 1974 (OR 4. 26; 95%CI 1. 09-16. 7). The association with social class was weak, with the highest risk for highest social classes. Pooling the European data of 700 female cases and 2,425 female controls showed an elevated risk for a few previously identified risk occupations, and for certain for metal workers (OR=2. 0, 95%CI 1. 1-3. 6), tobacco workers (OR=3. 1, 95%CI 1. 1-9. 3), field crop and vegetable farm workers (OR=1. 8, 95%CI 1. 0-3. 1) and dressmakers (OR=1. 4, 95%CI 1. 0-2. 1). About 8% (95%CI 3. 1-19. 9) of all bladder cancers in women could be attributed to occupation. Cigarette smoking was analysed in European men, including 2,600 cases and 5,524 controls. There was a linear increasing risk with increasing duration of smoking, and a dose-response relationship with number of cigarettes smoked per day up to threshold limit of 15-20 cigarettes/day after which no increased risk was observed. An immediate decrease in risk of bladder cancer was observed for those who gave up smoking, which was over 60% after 25 years (OR=0. 37, 95%CI 0. 30-0. 45), but the risk did not reach the level of never-smokers. The proportion of cases attributable to ever smoking was 0,66 (95%CI 0. 66-0. 79). Similar results for smoking were obtained in VO study. Conclusions: The incidence of bladder cancer in men of VO is among the highest in Europe, is associated with smoking and certain occupations in the textile industry with highest exposures, but other risk factors remain unknown. The risk associated with previously identified high-risk occupations is now lower. In European women, 1-2 cases among each 20 cases can be attributed to occupation. In European men, smoking can explain a 65% of cases, the risk is mainly associated with duration and an important reduction is observed with cessation. More studies are needed using more accurate methodologies which include other potential risk factors for bladder cancer.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Medicina, Departament de Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i Medicina Preventiva, 2002
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral
Matèria: Bufeta ; Càncer ; Vallès Occidental (Catalunya) ; Factors de risc ; Malalties professionals ; Tabac ; Efectes fisiològics
ISBN: 8468825271

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/4587


136 p, 736.5 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-10-19   Favorit i Compartir