Mercat, classe y persona en les relacions laborals : entre la individualitat i l'acció col·lectiva
Alós, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Miguélez, Fausto, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007
Resum: L'objectiu de la tesi és mostrar com certs esquemes habituals en els estudis sociològics de les relacions laborals perden capacitat d'interpretació. A partir de l'explotació bàsicament de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT) de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i d'entrevistes en profunditat a dirigents d'organitzacions empresarials i sindicals, l'estudi destaca com els mercats de treball avui a Espanya presenten una estructura segmentada plural i complexa, la qual cosa obliga a anar més enllà de les tradicionals visions dualistes en l'estudi de les relacions laborals (insiders i ousiders, centre i perifèria, etc. ), així com a entendre que aquestes relacions laborals no sempre són només relacions bilaterals entre qui contracta i el treballador. Les dades analitzades permeten constatar la importància que adquireixen les estratègies empresarials en els processos identificats de segmentació dels mercats de treball; unes estratègies empresarials que persegueixen guanyar majors espais de decisió i alhora externalització del risc. Les dades de la ECVT permeten constatar com la segmentació laboral repercuteix al seu torn en una fragmentació d'interessos, valors, expectatives, actituds i comportaments entre treballadors. D'aquí que es faci difícil, en relacions laborals, referir-se a treballador (o empresa en el seu cas) sense introduir-hi distincions. És més, la segmentació laboral i la diversitat d'interessos, valors, expectatives, actituds i comportaments entre treballadors mostra la importància d'incloure gènere, origen ètnic, classe social i biografia, en l'estudi de les relacions laborals, així com el coneixement de com interactuen les relacions socials dels treballadors fora de l'empresa amb les que tenen lloc en el seu interior. La tesi constata també com la segmentació laboral afavoreix i dóna espai a actituds individualistes entre treballadors, alguns pel seu baix poder de negociació, la qual cosa porta a parlar de submissió a la decisió empresarial, altres per la seva dèbil identificació amb el col·lectiu, i encara altres pel seu alt poder de negociació. Aquestes diverses tendències cap a la individualització venen ajudades quan els actors col·lectius tradicionals no deixen espai a particularitats personals en les relacions col·lectives. D'altra banda, la pluralitat i complexitat de la segmentació laboral dóna peu, des de bases objectives i subjectives que es reforcen mútuament, al sorgiment també de comportaments de tipus corporatiu o microcorporatiu, especialment per part de treballadors que comparteixen una situació distintiva de mercat. Però no només, els comportaments corporatius apareixen, així mateix, en les organitzacions sindicals que es pretenen universals o inclusives, la qual cosa s'explica pels seus biaixos afiliatius i organitzatius, estratègies i pràctiques quotidianes. La pluralitat i complexitat de la segmentació laboral comporta 'nous' problemes de governabilitat per a les organitzacions, en allò que es sol definir com la gestió de i des de la diversitat: en definitiva, com acordar objectius comuns, definir estratègies compartides, actuacions diàries per portar-les a terme i funcionament cohesionat de l'organització, en la que s'identifiquin grups i les persones puguin projectar les seves aspiracions. En definitiva, com va escriure Wright Mills, es planteja la qüestió de com es tradueix la diversitat de problemes personals en col·lectius i com adquireixen significació humana individual aquests problemes col·lectius. Finalment, la tesi posa de relleu la necessitat de l'aproximació pluridisciplinar en l'estudi de les relacions laborals, d'altres subdisciplines de la sociologia i d'altres ciències socials.
Resum: The objective of the thesis is to show that certain patterns that are habitual in sociological studies of industrial relations are losing their validity as interpretative models. Drawing mainly on the analysis of the Survey of the Quality of Life at Work (Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, ECVT) of 2004 of the Spanish Ministry of Labour and Social Affairs and on in-depth interviews with leaders of employers' associations and trade unions, the study shows how present-day labour markets in Spain have a segmented structure that is complex and pluralistic. This makes it necessary to go beyond the traditional dualist visions in industrial relations (between insiders and outsiders, core and periphery, etc. ), and to understand that industrial relations are not always merely bilateral relations between employers and employees. In the identified processes of segmentation of labour markets, the results show the importance of business strategies aimed at gaining greater decision-making capacity and at outsourcing risk. The figures of the ECVT indicate that the current labour segmentation is leading to a fragmentation of interests, values, expectations, attitudes and behaviours among workers, which makes it difficult in industrial relations to consider workers (or companies) as a whole. Furthermore, labour segmentation and the diversity of interests, values, expectations, attitudes and behaviours among workers shows the importance of including gender, ethnic origin, social class and personal background in the study of industrial relations, and also of considering how the social relations of workers outside the company interact with those that take place inside it. The thesis finds that labour segmentation fosters and creates suitable situations for individualistic attitudes among workers, some due to their low bargaining power and submission to the decisions of the employers, others due to their weak identification with the group, and yet others due to their high bargaining power. These diverse tendencies towards individualisation are aided when the traditional collective actors leave no room for personal particularities in collective relations. Furthermore the plurality and complexity of labour segmentation lead, from objective and subjective bases that reinforce each other, to the emergence of corporate and micro¬corporate behaviours, especially by workers who share a distinctive market situation. Though trade unions claim to be universal and inclusive, they also show corporate behaviours due to biases in their membership and organisation, their strategies and their daily practices. The plurality and complexity of labour segmentation leads to 'new' problems of governability for organisations, in what tends to be defined as management of and through diversity: reaching agreements on common objectives and defining shared strategies in such a way that groups and persons can project their aspirations on them, and carrying out daily actions aimed at implementing these strategies and achieving the cohesive functioning of the organisation. Indeed, as stated by Wright Mills, the question arises of how one translates the diversity of personal problems into collective ones and how these collective problems take on individual human meaning. Finally, the thesis points out the need for a multidisciplinary approach to the study of industrial relations, of other sub-disciplines of sociology and other social sciences.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, Departament de Sociologia, 2007
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Text en català; resum també en anglès
Document: Tesi doctoral
Matèria: Relacions laborals ; Espanya ; Treball ; Aspectes socials ; Treball, Mercat de ; Aspectes sociològics
ISBN: 9788469074022

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/5130


627 p, 2.8 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-09-28   Favorit i Compartir