Argument structure : relational construal at the syntax-semantics interface
Mateu Fontanals, Jaume
Rigau, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
Resum: Aquesta tesi tracta de les propietats relacionals de la sintaxi i la semàntica de l'estructura argumental. En especial, estudio la relació entre l'estructura argumental i la descomposició lèxica: defenso que una descomposició mínima dels elements lèxics (e. g. , ensellar o trencar) és necessària si es vol donar compte de les seves estructures relacionals complexes. Al capítol primer s'hi proposa la hipòtesi teòrica principal segons la qual hi ha un homomorfisme important entre la sintaxi i la semàntica relacionals de l'estructura argumental. Demostro que a aquesta hipòtesi se li pot donar una base teòrica si i només si es fa la distinció langackeriana següent: el significat és una funció del contingut conceptual i de la construalitat semàntica. En introduir aquesta distinció en el paradigma generativista, argumento que només la construalitat semàntica es codifica de manera transparent a la sintaxi. Poso també especial èmfasi a fer veure que la meva aproximació a l'estudi de l'estructura argumental participa tant de la teoria sintàctica de Hale i Keyser (1998, 1999a) com de la teoria semàntica de Mateu (1999). Al capítol segon s'hi analitzen les propietats relacionals de la sintaxi i la semàntica dels verbs inacusatius i inergatius. Exemplifico la meva anàlisi de la 'inacusativitat' amb l'estudi de dos casos diferents: en primer lloc, faig una explicació formal dels aspectes semàntics relacionals que determinen la selecció d'auxiliar en llengües com l'italià i el francès; en segon lloc, defenso que l'anàlisi de la construcció progressiva implica una estructura inacusativa locativa que domina l'estructura argumental que està lèxicament associada al predicat verbal. Al capítol tercer s'hi estudien les propietats relacionals de la sintaxi i la semàntica de l'anomenada 'elasticitat del significat verbal' (Rappaport Hovav i Levin 1998). Es demostra que la variació lingüística que afecta aquest fenomen està relacionada amb la distinció tipològica de Talmy (1985, 1991, 2000) entre llengües d'emmarcament en el satèl·lit com l'anglès, l'alemany o el neerlandès, i llengües d'emmarcament en el verb com el català, l'espanyol o el francès. S'hi analitzen de manera detallada la sintaxi i la semàntica relacionals de dues construccions que són típiques de les llengües d'emmarcament en el satèl·lit: les construccions de moviment que inclouen un verb de manera de moviment i un trajecte fitat, i les construccions resultatives complexes. Poso especial èmfasi a demostrar per què en català no existeixen aquestes construccions. Faig veure també per què en català no existeixen determinats verbs denominals complexos ni certs casos d'alternances locatives, que són més aviat típics de llengües germàniques com l'alemany o el neerlandès. Al capítol quart s'hi estudia l'anomenada 'restricció d'objecte directe' en les construccions resultatives de l'anglès. Tot i que s'ha posat en dubte aquesta restricció (e. g. , vegeu Rappaport Hovav i Levin 2001), faig veure les raons per les quals cal recuperar la validesa d'aquesta restricció. En aquest capítol s'hi analitza també la sintaxi i la semàntica relacionals d'una construcció idiomàtica de l'anglès que té un correlat molt directe amb les construccions resultatives: i. e. , la "way-construction". Demostro també per què aquesta construcció no transgredeix la 'restricció d'objecte directe', tot i que ho pugui semblar a primer cop d'ull. Al capítol cinquè s'hi fa un resum força extens de les tesis més rellevants que un hom pot extreure d'aquest treball. Aquestes tesis les exemplifico a partir de l'anàlisi de la sintaxi i la semàntica relacionals d'un dels meus casos d'estudi preferits: el verb climb. Cal advertir que aquest capítol està pensat per a aquell lector (cada vegada més freqüent!) que vol saber amb un cert detall de què tracta la tesi, però que no té temps per a llegir-se-la tota.
Resum: This thesis deals with the relational syntax and semantics of argument structure. Special attention is paid to the relation between argument structure and lexical decomposition: a minimal decomposition of lexical items like to saddle or to break is argued to be necessary in order to elucidate their complex relational structures. In chapter 1 I put forward the hypothesis that there is a strong homomorphism between the relational syntax and semantics of argument structure. This hypothesis is shown to gain theoretical support iff a fundamental distinction is drawn: meaning is a function of both non-syntactically transparent conceptual content and syntactically transparent semantic construal. Accordingly, a syntactically transparent approach to semantic composition is adopted in the present framework, which partakes in both Hale & Keyser's (1998, 1999a) syntactic theory of the basic argument structure types and Mateu's (1999) semantic theory of argument structure, which assumes that certain meanings are associated to certain structures. In chapter 2 I analyze the relational syntax and semantics of unaccusative and unergative verbs. The present analysis of unaccusativity is exemplified with two different case studies: Firstly, I provide a formal account of the relational semantic determinants of 'aux-selection' in languages like Italian and French. Secondly, I argue that the progressive construction can be analyzed as involving a locative unaccusative structure over that argument structure lexically associated to the verbal predicate. In chapter 3 I put forward a relational syntactic and semantic account of the crosslinguistic variation involved in the so-called 'elasticity of verb meaning' (Rappaport Hovav & Levin 1998). Such a variation is argued to be related to Talmy's (1985, 1991, 2000) typological distinction between 'satellite-framed languages' and 'verb-framed languages'. In particular, I analyze two constructions that are typical of satellite-framed languages like English, Dutch or German: complex telic path of motion constructions and complex resultative constructions. I also show why these constructions are impossible in verb-framed languages like Catalan or Spanish. Moreover, I provide an explanation of why certain classes of complex denominal verbs and some cases of locative alternation are more productive in satellite-framed languages rather than in verb-framed ones. In chapter 4 I argue my way to the conclusion that the so-called 'Direct Object Restriction' (DOR) on resultative constructions, which has been recently called into question by Rappaport Hovav & Levin (2001), must be regained. In this chapter I also put forward a relational syntactic and semantic analysis of the so-called way-construction, showing that, despite appearances, such an idiomatic construction does not violate the DOR either. Chapter 5 provides an extensive recapitulation of some relevant theses worth being drawn from the present work. I exemplify them by providing a relational syntactic and semantic analysis of one of my favorite case studies: i. e. , the verb climb. CAVEAT: Chapter 5 is mainly intended for that reader who does not want to spend time reading a 300-pages work on lexical decomposition issues, but nonetheless wants a very detailed summary of it.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral -- Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Filologia Catalana, 2002
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Anglès
Document: Tesi doctoral
Matèria: Gramàtica comparada i general
ISBN: 8468816663

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/4828


333 p, 1.3 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Documents dels grups de recerca de la UAB > Centres i grups de recerca (producció científica) > Arts i humanitats > Centre de Lingüística Teòrica (CLT)
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-05-08   Favorit i Compartir