Centre de Lingüística Teòrica (CLT)

El Centre de Lingüística Teòrica, grup de recerca consolidat i finançat per la Generalitat de Catalunya des de l’any 1993, té com a objectiu entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans. La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i les seves línies d’investigació centrals inclouen la fonologia i la morfologia, la sintaxi (que incorpora la sintaxi lèxica) i la semàntica, sempre des d’un enfocament teòric. Pel que fa a les línies de recerca transversals, el grup compta amb especialistes en biolingüística, adquisició i patologies del llenguatge. Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-06-30
19:47
1 p, 110.8 KB ¡Una lanza por Lamarck!. El retorno de los caracteres adquiridos / Balari, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona)
OBRA RESSENYADA: Jean-Baptiste Lamarck, Investigaciones sobre la organización de los cuerpos vivos. KRK Ediciones, 2016.
2016
Investigación y Ciencia, Núm. 482 (Noviembre 2016) , p. 93  
 Accés restringit a la UAB
2023-06-28
19:22
19 p, 207.7 KB De l'experiència viscuda a l'anàlisi gramatical / Pérez Saldanya, Manuel (Universitat de València) ; Rigau, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Institut d'Estudis Catalans
La manera de treballar d'en Joan Solà a la Comissió de Gramàtica no era pas diferent de la que mostrava en Solà professor, en Solà investigador o en Solà divulgador. Sabem que les conclusions de la seva recerca anaven a parar als seus alumnes, i les preguntes que es feia o li fèieu els alumnes a classe i que el neguitejaven ens arribaven a nosaltres, als membres de la Comissió de Gramàtica. [...]
Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018 (Lingüística UB)
Joan Solà‚ una memòria viva, 2017, p. 97-115  
2022-10-27
08:00
27 p, 422.8 KB La concordança del participi en el català de Mallorca / Puig, Sebastià Salvà i (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica)
Aquest article pretén descriure el comportament de la concordança del participi (CP) en el català de Mallorca, molt especialment quan l'objecte roman in situ (en la seva posició canònica postverbal), tot comparant-lo amb el d'altres parlars romànics i posant èmfasi en un fet no destacat fins ara, i és que la CP amb l'objecte in situ no sempre és reeixida: l'accepten els esdeveniments dinàmics tèlics, però la rebutgen les situacions estatives -a excepció feta de certes construccions dinàmiques tèliques fetes a partir d'alguns verbs estatius- i també la rebutgen algunes construccions dinàmiques atèliques; però, crucialment, no totes. [...]
This article aims to describe the behaviour of past participle agreement (PPA) in Majorcan Catalan, especially when the object is left in situ (in its canonical post-verbal position), in comparison with other Romance dialects. [...]

Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2018 - 10.2436/20.2502.01.84
Llengua & literatura, Vol. 28 (2018) , p. 53-79  
2022-10-06
20:16
19 p, 4.9 MB Missing inflectional features and missing exponents in DP-internal agreement asymmetries / Bonet, Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica)
This paper focuses on different types of agreement asymmetries within the DP in which postnominal modifiers exhibit full agreement while in prenominal modifiers agreement can fail in different ways. The main lines of the optimality-theoretic proposal in Bonet, Lloret & Mascaró (2015) are followed, but it is shown, through a comparison of two Northern Italian varieties, that their constraint set cannot account for varieties of Friulian, where the plural exponent fails to surface in plural contexts. [...]
2018 - 10.5334/gjgl.579
Glossa: a journal of general linguistics, Vol. 3 Núm. 1 (2018)  
2022-10-06
19:37
26 p, 584.4 KB The definite article in Romance expletives and long weak definites / Espinal, M. Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Cyrino, Sonia (University of Campinas. Department of Linguistics)
This paper focuses on some issues involving expletive articles and long weak definites in Romance (mainly Spanish, Brazilian Portuguese and Catalan), in comparison to DPs that elicit a strong reading. [...]
2017 - 10.5334/gjgl.160
Glossa: a journal of general linguistics, Vol. 2 Núm. 1 (2017)  
2022-10-06
19:24
10 p, 339.5 KB Sincretismo : un término para un concepto, no dos / Bonet, Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica)
El objetivo de esta nota es mostrar la inadecuación del significado atribuido al término sincretismo en trabajos influyentes de la tradición hispana. Se propone reservar el término para las relaciones paradigmáticas, como se hace comúnmente en otras tradiciones lingüísticas, y utilizar términos como exponencia simultánea para las relaciones sintagmáticas.
The goal of this note is to show the inadequacy of the meaning that has been attributed to the term syncretism in influential work in the Hispanic tradition. It is proposed that the term be restricted to paradigmatic relations, as it is usually done in other linguistic traditions, and to use.
terms like simultaneous exponence for syntagmatic relations.

2016
Verba: Anuario galego de filoloxia, Vol. 43 (2016) , p. 405-414  
2022-10-06
17:58
9 p, 431.7 KB Interacció sintàctica i entonativa a les interrogatives catalanes amb dislocació a la dreta / Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Planas-Morales, Sílvia (Universitat Rovira i Virgili)
Barcelona : Universitat de Barcelona. Laboratori de Fonètica, 2016
53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y otros temas de lingüística, 2016  
2022-10-06
16:33
30 p, 6.8 MB Russian definitional generic sentences / Seres Guillen, Daria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Espinal, M. Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
In this article we analyse Russian definitional sentences, which are a type of generic sentence. We focus on the structure and meaning of canonical definitions, which express an identity/identification relation between two nominal concepts. [...]
Ubiquity Press, 2019 - 10.5334/gjgl.760
Glossa: a journal of general linguistics, Vol. 4 Núm. 1 (2019)  
2022-10-05
14:06
1 p, 282.2 KB Word fluency and object naming in aphasia and cognitive impairment / Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Muntané Sánchez, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gavarró Algueró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Word fluency (WF) and picture naming tasks have been shown to be sensitive to different neuropathologies. Both rest on lexical retrieval, but WF is also a measure of executive function (and attention). [...]
2022
Academy of Aphasia (Philadelphia, 23 October 2022), : 2022  
2022-10-04
19:10
25 p, 339.9 KB La inacusativitat i la seleccióde l'auxiliar en català antic / Mateu Fontanals, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica)
2016
Clàssics d'ahir i d'avui en la gramàtica del català, 2016, p. 127-152