Centre de Lingüística Teòrica (CLT)

El Centre de Lingüística Teòrica, grup de recerca consolidat i finançat per la Generalitat de Catalunya des de l’any 1993, té com a objectiu entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans. La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i les seves línies d’investigació centrals inclouen la fonologia i la morfologia, la sintaxi (que incorpora la sintaxi lèxica) i la semàntica, sempre des d’un enfocament teòric. Pel que fa a les línies de recerca transversals, el grup compta amb especialistes en biolingüística, adquisició i patologies del llenguatge. Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2021-02-07
18:11
24 p, 558.0 KB Complementantes preposicionales en las relativas de infinitivo / Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana.) ; Planas-Morales, Sílvia (Universitat Rovira i Virgili)
En este artículo proponemos analizar los elementos que encabezan las relativas preposicionales de infinitivo (libros por/para leer) como complementantes preposicionales que se generan en el núcleo de SFinitud. [...]
In this article we propose analyzing the elements heading prepositional infinitival relatives (libros por/para leer 'books to read') as prepositional complementizers generated in the head of FiniteP. [...]

2020 - 10.31810/RSEL.50.2.4
Revista española de lingüística, Vol. 50, núm. 2, p. 83-106  
2021-02-07
18:11
36 p, 409.8 KB Bridging strength, monotonicity, and word order choices in Catalan / Brunetti, Lisa (Université de Paris) ; Mayol, Laia (Universitat Pompeu Fabra) ; Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Three experimental studies are presented testing the choice of a left or a right dislocation in Catalan, depending on the bridging relation between the dislocate and its antecedent. We make the hypothesis that the stronger the anaphoric link between the dislocate and its antecedent, the more appropriate a right dislocation is, whereas the opposite is true for left dislocation. [...]
2020 - 10.1080/0163853X.2020.1768623
Discourse processes, Vol. 57, núm. 8 (2020) , p. 703-724  
2020-09-22
09:52
157 p, 4.4 MB Manual de transcripció fonètica / Bonet i Alsina, M. Eulàlia ; Lloret, Maria-Rosa ; Mascaró, Joan, 1949-
La transcripció fonètica permet reproduir gràficament els sons de la llengua parlada. Per aquesta raó, constitueix un auxiliar importantíssim per als professionals de moltes disciplines, no només lingüístiques, relacionades amb el llenguatge. [...]
Bellaterra : Servei de Publicacions de la UAB, 1997 (Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona, 20)
4 documents
2019-11-20
13:13
3.1 KB Child relativised minimality dataset / Gavarró Algueró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Dades recollides el maig del 2019 per a l'experiment d'adquisició de la sintaxi.
2019 - 10.5565/ddd.uab.cat/215041
2 documents
2019-09-25
22:43
20 p, 650.6 KB Learning Prosody in a Video Game-Based Learning Approach / Aguilar, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
With the growth in popularity of video games in our society many teachers have worked to incorporate gaming into their classroom. It is generally agreed that by adding something fun to the learning process students become more engaged and, consequently, retain more knowledge. [...]
2019 - 10.3390/mti3030051
Multimodal technologies and interaction, Vol. 3, núm. 3 (2019) , p. 51  
2019-09-02
22:43
19 p, 322.0 KB The Focus-background articulation in Spanish qualitative binominal NPs / Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
The goal of this article is to show that, unlike recent analyses of the qualitative binominal NP construction (QBNP) that idiot of a doctor/el idiota del médico, Spanish QBNPs require an analysis with the following features: (i) the definite article preceding the subject nominal is a fully-fledged determiner, (ii) the predicate-subject final word order is the consequence of predicate focus fronting, (iii) the subject receives background interpretation, and (iv) as a consequence of its interpretation as background, the subject of the construction must be specific, which explains the apparently syntactic restrictions on the size of the nominals occurring in this position. [...]
2008 - 10.5334/jpl.131
Journal of Portuguese Linguistics, Vol. 7, núm. 2 (2008) , p. 131-149  
2019-07-04
17:31
1 p, 1.6 MB Grup de Lingüística Teòrica / Centre de Lingüística Teòrica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2019
Setmana de la Recerca a Lletres. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 3a : 2019  
2019-03-06
22:47
17 p, 4.1 MB Patterns of prominence, phrasing and tonal events in Spanish news reading : an illustrative case study / Aguilar, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gutiérrez González, Yurena María (Universitat Autònoma de Barcelona)
The present study examines the patterns in stress, phrasing and intonation found in a Spanish corpus of news read by broadcasters to describe the prosodic strategies that can be considered as genre-distinguishing features. [...]
El presente estudio examina los patrones más comunes en la estructura acentual, la organización prosódica y la entonación en un corpus de noticias leído por profesionales de la radio con el fin de describir las estrategias prosódicas que pueden considerarse como rasgos diferenciadores de un estilo propio. [...]

2018 - 10.3989/loquens.2018.048
Loquens, Vol. 5, núm. 1 (2018)  
2019-03-06
22:42
5 p, 144.9 KB Applying a fuzzy classifier to generate Sp ToBI annotation : preliminar results / Escudero, David (Universidad de Valladolid. Departamento de Informática) ; Aguilar, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; González Ferreras, César (Universidad de Valladolid. Departamento de Informática) ; Cardeñoso Payo, Valentín (Universidad de Valladolid. Departamento de Informática) ; Gutiérrez González, Yurena María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
One of the goals of the Glissando research project1 is to enrich a radio news corpus [1] with Sp ToBI labels. In this paper we present the application of the automatic predictions of a fuzzy classifier to speed up the labeling process. [...]
2014 - 10.21437/speechprosody.2014-78
Social and Linguistic Speech Prosody. Proceedings of the 7th International Conference on Speech Prosody, Vol. 7 (2014) , p. 457-461  
2018-12-18
22:40
18 p, 629.5 KB La partición foco-trasfondo en las oraciones interrogativas del catalán y del español : estudio de corpus / Planas-Morales, Sílvia (Universitat Rovira i Virgili) ; Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana.)
El catalán y el español expresan la partición foco-trasfondo (FR) de forma muy diferente (Villalba, 2007, 2011, Leonetti 2011, Planas-Morales y Villalba, 2015), especialmente en las oraciones interrogativas, en las cuales el catalán permite la dislocación a la derecha (DD) del trasfondo, en lugar de la omisión (recuperable por el clítico o la concordancia). [...]
Catalan and Spanish express the focus-background (FB) partition of sentence in a very different way (Villalba, 2007, 2011, Leonetti, 2011, Planas-Morales y Villalba, 2015), particularly in interrogative sentences, where Catalan allows expresing the background as a right-dislocate, instead of resorting to deletion (recoverable by means of the resumptive clitic or the verbal agreement). [...]

2018 - 10.7203/Normas.v8i1.13325
Normas. Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos, Vol. 8, núm. 1 (2018)