Mejora de la calidad de la gestión de datos clínicos a través de sistemas computerizados : : aplicación a la informatización de la entrevista diagnóstica estructurada DICA-IV / Rosario Granero Pérez ; [direcció del Dr. Josep M. Domènech i Massons i la Dra. Lourdes Ezpeleta Ascaso]
Granero, Roser
Doménech Massons, José M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
Ezpeleta, Lourdes, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
Resum: S'aborden aspectes metodològics relacionats amb l'avaluació psicològica informatitzada: la medició de les conductes, la gestió de les dades i la definició de constructes psicopatològics. Primerament, després d'una exhaustiva revisió dels sistemes de classificació diagnòstica més habituals en psicopatologia, s'han avaluat les millores que es deriven de la incorporació d'aplicacions informàtiques al diagnòstic, adoptant un enfocament orientat al problema de l'avaluació i la millora de la gestió de dades. Seguidament, davant el gran volum de software aparegut per a l'avaluació psicològica, la inexistència de normes adequades que facilitin l'auditoria dels programes para poder garantir els diagnòstics i la falta d'algorismes que expressin en llenguatge formal els criteris que contenen les principals taxonomies, hem elaborat definicions que expressen formalment tots els diagnòstics DSM-IV mitjançant macros en sintaxis SPSS i SAS. Aquestes definicions formals poden ser aplicades en qualsevol entrevista que diagnostiqui en base a aquesta nosologia. En relació a aquest treball, també s'ha creat una base de dades de tests per tal que els investigadors comprovin la validesa dels seus propis algorismes de definició de diagnòstic DSM-IV. A continuació hem realitzat un experiment (sense antecedents al nostre país) per constatar les dificultats de l'avaluació psicopatològica quan no es tenen eines informatitzades aplicables a totes les fases del procés de dades, des de la captura fina a la interpretació en termes psicològics. Donat que el disseny d'aquest estudi representa en gran mesura la forma en que se duen a terme moltes investigacions en la nostra disciplina, les mesures obtingudes en relació als error de gravació, la seva distribució i tipologia, són indicadors sobre la qualitat de les dades aportades en aquest tipus de treballs. A més, a l'experiment s'han comparat dues estratègies de control de la captura de dades: la doble entrada front a la verificació aleatòria. Els resultats obtinguts posen de manifest que: (1) la verificació aleatòria obté un rendiment semblant a la doble entrada amb operadors diferents, i (2) l'entrada simple i la doble entrada amb una sola interpretació de la informació continguda a les fonts documentals originals s'haurien de descartar. Finalment, es presenta una consistent alternativa: una entrevista estructurada informatitzada (la DICA-IV, implementada en un sistema de gestió de bases de dades relacionals) per al diagnòstic en l'àmbit de la psicopatologia infantil i juvenil, destacant els aspectes procedimentals i funcionals del procés d'elaboració d'aquesta eina. Es tracta de l'únic instrument informatitzat existent en castellà per valorar sistemàticament (amb nosologia DSM-IV) problemes psicològics en població jove.
Resum: Se abordan aspectos metodológicos relacionados con la evaluación psicológica informatizada: la medición de las conductas, la gestión de los datos y la definición de constructos psicopatológicos. En primer lugar, tras una exhaustiva revisión de los sistemas de clasificación diagnóstica más habituales en psicopatología, se han valorado las mejoras que se derivan de la incorporación de aplicaciones informáticas en el diagnóstico, adoptando un enfoque orientado al problema de la evaluación y la mejora de la gestión de datos. En segundo lugar, frente al ingente volumen de software aparecido para la evaluación psicológica, la inexistencia de normas apropiadas que faciliten la auditoría de estos programas para poder garantizar los diagnósticos y la falta de algoritmos que expresen en lenguaje formal los criterios que contienen las principales taxonomías, hemos construidos definiciones que expresen formalmente todos los diagnósticos DSM-IV a través de macros en sintaxis SPSS y SAS. Estas definiciones formales pueden ser aplicadas en cualquier entrevista que diagnostique de acuerdo a esta nosología. En relación a este trabajo, también se ha creado una base de datos de tests para que los investigadores comprueben la validez de sus propios algoritmos de definición de diagnósticos DSM-IV. En tercer lugar, hemos realizado un experimento (sin antecedentes en nuestro país) para constatar qué dificultades conlleva la evaluación psicopatológica cuando no se dispone de herramientas informáticas aplicables a todas las fases del proceso de datos, desde la captura hasta la interpretación en términos psicológicos. Puesto que el diseño de este estudio representa en gran medida la forma en que se llevan a cabo muchas investigaciones en nuestra disciplina, las medidas que se obtienen en relación a los errores de grabación, su distribución y tipología, constituyen indicadores sobre la calidad de los datos aportados en dichos trabajos. Asimismo, en el experimento se han comparado dos estrategias de control de la captura de datos: la doble entrada frente a la verificación aleatoria. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que: (1) la verificación aleatoria tiene un rendimiento próximo al de la doble entrada con operadores diferentes, y (2) la entrada simple y la doble entrada con una sola interpretación de la información contenida en las fuentes documentales originales deberían descartarse. Finalmente, se ha presentado una consistente alternativa: una entrevista estructurada informatizada (la DICA-IV, implementada en un sistema de gestión de bases de datos relacionales) para el diagnóstico en el ámbito de la psicopatología infantil y juvenil, destacando los aspectos procedimentales y funcionales del proceso de elaboración de esta herramienta. Se trata del único instrumento informatizado que existe en castellano para valorar sistemáticamente (con nosología DSM-IV) problemas psicológicos en población joven.
Resum: We review methodological problems related to the computerized psychological assessment: the measurement of behaviours, the data management and the definition of psychopathological constructs. First, after an exhaustive review of the literature that consider diagnostic classification systems in psychopathology, we have valued the improvements of using computerized systems for the diagnosis process, considering specifically the problems of the assessment and the improvement of the data management. Second, attending to the enormous volume of software available for the psychological assessment, the lack of appropriate guides for the auditing of these programs with the aim to guarantee the diagnoses and the lack of algorithms that express in formal language the criteria contained in the main taxonomies, we have elaborated definitions that express formally all the DSM-IV diagnostic criteria through macros in SPSS and SAS syntax. These formal definitions can be applied with any interview that diagnose according to this nosology. In this phase, we have also created a check data base to allow other researchers to prove the validity of their own DSM-IV algorithms. Third, we have carried out an experiment (without antecedents in our country) to value what difficulties are associated with the psychopathological assessment when computerized tools are not available for all the phases of data management, from the assessment-recording of patient's reports to the interpretation of results in psychological terms. Since the design of this study represents to a large extent the procedures of many researches in our discipline, the measures obtained related to the recording mistakes, their distribution and types constitute indicators of the data quality provided in those studies. In this experiment we have also compared two strategies to control the data recording: the double entry and the random checking. The results obtained indicated that: (1) the random checking is very similar the double entry with different operators, and (2) the simple entry and the double entry with a unique interpretation of the data contained in the original documental sources must be discarded. Finally, a consistent alternative has been presented: a computerized structured interview (the DICA-IV, implemented through a relational data base system) for the diagnosis of psychopathology of children and adolescents, emphasizing the procedural and functional issues of the creation process. This is the only computerized instrument available in Spanish language to value systematically (with DSM-IV nosology) psychological problems in young population.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Psicologia, Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut, 1998
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Castellà
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; Tesi doctoral
Matèria: Psicologia ; Processament de dades
ISBN: 9788469202425

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/5462


76 p, 7.6 MB

77 p, 6.6 MB

86 p, 8.7 MB

13 p, 8.8 MB

16 p, 9.5 MB

14 p, 9.9 MB

31 p, 9.4 MB

6 p, 1.2 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2010-04-22, darrera modificació el 2021-08-22   Favorit i Compartir