Experiència en l’aplicació d’un sistema d’aprenentatge cooperatiu en un grup nombrós d’alumnes
Lorza Blasco, Gonzalo (Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Estudis de Fisioteràpia)
Astarloa Askasibar, Idoia (Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Estudis de Fisioteràpia)

Data: 2007
Resum: Durant el curs 2006-2007 s’ha portat a terme la implementació d’un sistema d’aprenentatge cooperatiu a l’assignatura Kinessiteràpia II , que té un total de 4,5 crèdits teòrics. Els objectius inicials han estat la millora del nivell d’aprenentatge dels alumnes, la millora en el rendiment acadèmic, ja que era una assignatura amb un nivell de suspesos del 35% i 25% de no presentats. El tercer objectiu estava en comprovar la viabilitat de la metodologia en un grup de 100 alumnes a l’aula i la càrrega que podria suposar per estudiants i professor, sobretot en aspectes com la gestió de l’avaluació. L’assignatura es va dividir en 6 unitats didàctiques i cadascuna d’elles té una, dues o tres activitats d’aprenentatge i avaluació, en funció dels seus objectius d’aprenentatge, amb càrregues percentuals sobre la nota total entre el 5% la més baixa i el 15% la més alta. Per cada activitat l’estudiant disposa d’un material de treball (articles, llibres, documents elaborats pel professor, etc. ) i d’un document on es detallen: Títol de l’activitat, duració de l’activitat (hores presencials i no presencials), objectius formatius, mida del grup de treball, materials que s’han d’utilitzar, desenvolupament de la/les sessions (tasques a realitzar per part dels estudiants i del professor, sistema de formació dels grups . . . etc), l’estratègia i els rols del grup, els criteris d’èxit, la interdependència positiva, l’exigibilitat i responsabilitat de cada membre del grup, les habilitats socials en joc i l’avaluació de l’activitat per part dels estudiants, així com el sistema d’avaluació dels productes dels alumnes, incloent-hi avaluació del professor i autoavaluacions i/o avaluació entre companys. D’altra banda, s’inclou l’activitat de promoció que els estudiants que no superin l’activitat han de realitzar. Es fa una valoració dels resultats, les dificultats trobades en el desenvolupament de l’assignatura i els aspectes que s’haurien de millorar en els pròxims cursos.
Resum: Along the course 2006-2007 we have been working in the stablisment of a new cooperative learning method in the kinessiterapia II subject, that is 4,5 theoretical credits. The main objectives have been the improving of the level of learning of our students, the improving of the academic preformance because of the hight percentage of failed exams (35%) and not presented (25%). Another objective was studing the possibility of using this method with 100 students and the troubles arised to teachers and students, basically in the evaluation. The subject was divided in 6 thematics units, and all of them have one, two or three learning activities and evaluation, depending on the learning objectives. The percentage of the value of these activities is betwen 5% and 15% of the final mark. The student receives the learning material, books, articles, etc. . . and a document with the bases of all activities: titol, duration of the activity ( presencial and non presencial time), objectives, number of members of the group, useful documents, lessons development (students and teachers tasks, creation groups system. . . etc), the group rules and the succes criteria. The positive interdependence and responsability of each member of the group, the social skills and activities evaluation(teacher evaluation, autoevaluation and students evaluating their own companions). On the other hand, there is another chance to pass the subject if the student could not pass the activities. We do an evaluation of the results, the troubles found in the subject development and things we have to improve in the futur courses.
Drets: Tots els drets reservats
Llengua: Català.
Document: conferenceObject ; recerca
Matèria: Aprenentatge cooperatiu ; Grups-aula grans
Publicat a: Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 20077 p, 49.6 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Contribucions a jornades i congressos > Jornades d’Innovació Docent de la UAB
Contribucions a jornades i congressos > Ponències i comunicacions

 Registre creat el 2011-01-31, darrera modificació el 2017-10-21   Favorit i Compartir