Institucions polítiques de Catalunya : creació de materials docents en suport digital que fomentin la interacció amb l'estudiant a partir de la visualització de conceptes (2006mqd00005)
Pérez Francesch, Joan Lluís, 1959- (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Vilaseca, Marcel Mateu (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)

Data: 2007
Resum: A partir de la constatació de la conveniència de dotar els estudis de dret d'una forta càrrega conceptual, la qual cosa es veu facilitada per la utilització de recursos virtuals, elaborem uns materials, amb una plantilla, en la que hi ha l'explicació de cada lliçó, però també d'altres elements, com ara esquemes, gràfics, quadres sinòptics, recursos bibliogràfics, legislació i jurisprudència, textos reproduïts o esmentats, qüestionaris, temes de debat, tests, materials audiovisuals o enllaços de la xarxa. L'objecte d'estudi és l’Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, des d'una perspectiva jurídica, que correspon fonamentalment a l’assignatura “Institucions Polítiques de Catalunya” de 4rt. curs de la llicenciatura de Dret de la UAB. Aquests materials es van penjant en una web (en el seu cas, en un segon moment, s'estudiarà l’elaboració d'un DVD), amb la voluntat que siguin interactius, fomentin la creativitat i el treball cooperatiu de l’estudiant, permetin un rol més actiu del professorat, i es faciliti una adaptació docent a l’espai europeu d’educació superior. L’experiència gira entorn de l’elaboració i aplicació dels materials, i vol ésser teòrica i pràctica. A part de la feina a desenvolupar a l’aula, propicia que una part important de la tasca docent es pugui fer a fora, amb el conseqüent estudi previ de materials de manera reflexiva, l’augment de la participació i de la iniciativa de l’estudiant, el foment del treball cooperatiu abans i després de les sessions presencials, i un contacte més intens i permanent amb el professorat. L’experiència aspira a trobar les màximes potencialitats al mètode bimodal (en connexió amb el campus virtual de la UAB). A més, permet realitzar la part més pràctica de la docència amb visites a institucions públiques (Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, Síndic de Greuges, Ajuntaments) o amb l’assistència periòdica com a públic assistent a programes de televisió de contingut relacionat amb la matèria objecte d’estudi, la qual cosa s’ha fet amb els programes “Contrapunt” i “Espai Públic” de Barcelona TV. En la mateixa línia, s’ha participat durant la segona setmana de juliol (del 9 al 13) a l'activitat «El Parlament universitari». Aquesta activitat és una simulació de la feina que habitualment fan els parlamentaris i és una manera molt bona de conèixer en profunditat la tasca del Parlament.
Resum: After realizing the benefits of a conceptual approach to the study of law, facilitated by the use of internet resources, we have provided resources that include not only an explanation of each lesson but also other resources such as : diagrams, charts, bibliographic resources, legislation and jurisprudence, reproduced or quoted texts, questionnaires, debates, self tests, audio-visual materials and internet links. Study is focused on the Estatuto de Autonomía de Catalunya 2006, from a legal perspective in the subject “Institucions Politiques de Catalunya” for the fourth year UAB law programme. The above materials will be posted to a website (if necessary a DVD is also planned). They are aimed to be interactive, to promote creativity and cooperative work among the students as well as to promote a higher level of lecturer involvement, whilst facilitating transition to the European Higher Education Area. Teaching is focused on the creation and application of these materials, aiming to be theoretical and practical at the same time. Following on from classroom work, the aim is that such work can be developed outside of the classroom, involving preparatory study of materials, higher student involvement and initiative, promotion of group work before and after lessons, and a closer and more constant relationship betweent the lecturer and students. This experience aims to make the most of the bimodal method advantages (in connection with the UAB virtual campus). Additionally, this method encourages the most practical teaching to be done through visits to public institutions (Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, Síndic de Greuges, Ajuntaments) or participating as audience in TV programms whose content is related to the subjects studied, as it is with “Contrapunt” and “Espai Públic” of Barcelona TV. In the same line, on the second week of July (from the 9th to the 13th) the activity “El Parlament universitari” was attended, which is a simulation of the work of the members of Parliament and a good way to know deeply the Parliament’s role.
Resum: A partir de la constatación de la conveniencia de dotar los estudios de derecho de una fuerte carga conceptual, lo cual se ve facilitado por la utilización de recursos virtuales, elaboramos unos materiales, con una plantilla en la que hay la explicación de cada lección, pero también otros elementos como esquemas, gráficos, cuadros sinópticos, recursos bibliográficos, legislación y jurisprudencia, textos reproducidos o citados, cuestionarios, temas de debate, test de autocomprobación, materiales audiovisuales o enlaces a la red. El objeto de estudio es el Estatuto de Autonomía de Catalunya de 2006, desde una perspectiva jurídica, que se corresponde con la asignatura “Instituciones Políticas de Catalunya” de 4º curso de la licenciatura de Derecho de la UAB. Dichos materiales se van colgando en una página web (en su caso, en un segundo momento se estudiará la elaboración de un DVD), con la idea que sean interactivos, fomenten la creatividad y el trabajo cooperativo del estudiante, permitan un rol más activo del profesorado, y se facilite la adaptación al espacio europeo de educación superior. La experiencia docente gira en torno a la elaboración y aplicación de los materiales, y pretende ser teórica y práctica al mismo tiempo. A partir del trabajo a desarrollar en el aula, se quiere propiciar que una parte importante se pueda desarrollar fuera de la misma, con el consiguiente estudio previo de los materiales de manera reflexiva, el aumento de la participación y de la iniciativa del estudiante, el fomento del trabajo cooperativo antes y después de las sesiones presenciales y un contacto más intenso y permanente con el profesor. La experiencia aspira a explotar al máximo las potencialidades del método bimodal(en conexión con el campus virtual de la UAB). Además, permite realizar la parte más práctica de la docencia por medio de visitas a instituciones públicas (Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, Síndic de Greuges, Ayuntamientos) o la asistencia periódica como público a programas de televisión de contenido relacionado con la materia objeto de estudio, como se ha hecho con los programas “Contrapunt” y “Espai Públic” de Barcelona TV. En la misma línea, se ha participado durante la segunda semana de julio (del 9 al 13) de 2007 en la activitat «El Parlament universitari». Esta actividad es una simulación del trabajo que habitualmente llevan a cabo los parlamentarios y es una buena manera de conocer en profundidad la labor del Parlamento.
Drets: Tots els drets reservats
Llengua: Català.
Document: conferenceObject ; recerca
Matèria: Estatut d’Autonomia de Catalunya ; Adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior ; Canvi de rol en les relacions entre professorat i alumnat ; Visualització de conceptes ; Aprenentatge cooperatiu
Publicat a: Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 200710 p, 46.0 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Contribucions a jornades i congressos > Jornades d’Innovació Docent de la UAB
Contribucions a jornades i congressos > Ponències i comunicacions

 Registre creat el 2011-01-31, darrera modificació el 2017-10-21   Favorit i Compartir