La Cançó amb text improvisat : disseny i experimentació d'una proposta interdisciplinària per a Primària
Casals Ibañez, Albert
Vilar, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
Ayats Abeyà, Jaume, 1960-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
Resum: La tesi es centra en l'anàlisi d'un producte cultural d'interès etnomusicològic -la cançó amb text improvisat- i en els usos que pot tenir a nivell d'educació primària. La recerca es circumscriu en el context català i té una clara orientació en el camp de la didàctica de la música. El seu enfocament és multidisciplinar (didàctica de la música, etnomusicologia, pedagogia) i posa l'accent en el contrast entre la teoria i la praxis (investigació aplicada). El Marc Teòric documenta i argumenta la confrontació entre les característiques del repertori objecte d'anàlisi (la cançó improvisada) i la situació i les necessitats actuals del sistema educatiu, de la didàctica de la llengua oral i de la poesia, i de la didàctica de la cançó. De forma explícita també es fa èmfasi en l'ús i en la conceptualització de la cançó tradicional a Catalunya. La fonamentació teòrica aborda de forma concreta els arguments que sustenten l'interès per portar a terme experiències escolars centrades en la cançó amb versos improvisats. De fet, la recerca constata que aquest tipus de proposta són inèdites dins del sistema educatiu català, mentre, en canvi, n'existeixen des de fa temps en altres societats com el País Basc. Així mateix, el Marc Teòric aporta elements que han contribuït a la concreció de la metodologia, tant a nivell d'instruments per a la recollida de dades com a nivell del treball de camp. El Marc Aplicatiu consta de dues fases. Durant la primera fase es dissenya, s'aplica i s'analitza una prova pilot a un curs de 5è de Primària (10-11 anys). La metodologia utilitzada en aquest estadi inicial és la investigació-acció col·laborativa: l'investigador pren el rol docent i comparteix les tasques de planificació i anàlisi amb una mestra de música i una mestra generalista, les quals assumeixen un paper actiu en el desenvolupament de la recerca. Un dels elements fonamentals per comprendre el projecte és l'aproximació interdisciplinària (música-llengua) que implica. Durant la segona fase -o fase extensiva- l'investigador es centra en un grup de treball promogut i coordinat per ell mateix. El grup està format per 8 mestres (de música i de llengua) de quatre escoles diferents. A través del grup es guien i s'analitzen experiències similars a l'efectuada durant la prova pilot, però diversificant l'experimentació en relació amb tres aspectes: el nivell educatiu al qual va destinat (de 3r a 6è), la llengua materna predominant al centre (català-castellà) i el context escolar (dimensió de la població on està l'escola i context sociocultural). Les conclusions destaquen les enormes possibilitats de la cançó amb text improvisat a Primària com a treball integrat de múltiples aprenentatges: participació i vivència a l'entorn del cant, expressió oral i treball poètic, desenvolupament de la personalitat i de les habilitats escèniques, cohesió del grup i integració social. De forma més concreta, situen un model i les condicions més adequades de cara a futures aplicacions, des de la planificació del projecte fins al rol dels mestres implicats. En connexió amb aquest últim aspecte, se subratlla la importància de la col·laboració interdisciplinària. Estrictament des de la perspectiva didàctico-musical, les conclusions suggereixen repensar alguns dels enfocaments actuals en didàctica de la cançó i incideixen en la necessitat de realitzar investigacions aplicades en el marc de la Didàctica de la Música. En definitiva, s'accentua la necessitat d'establir o de consolidar els ponts entre universitat i escola, de forma que es faciliti el diàleg entre teoria i pràctica.
Resum: The thesis focuses on the analysis of a cultural product of ethnomusical interest - song with improvised lyrics - and its possible uses in primary education. The research is restricted to the Catalan context and is clearly orientated towards the field of music didactics. It uses a multidisciplinary approach (music didactics, ethnomusicology, pedagogy) and lays stress on the contrast between theory and praxis (applied research). The Theoretical Framework documents and discusses the confrontation between the characteristics of the repertoire under analysis (improvised song) and the current situation and needs of the education system and of the didactics of oral language, poetry and song. There is explicit emphasis on the use and the conceptualisation of traditional song from Catalonia. The theoretical base looks specifically at the arguments that support the interest in implementing programmes at schools focused on song with improvised verses. In fact, research shows that while this type of proposal is a novelty in the Catalan education system it is nothing new in other regions such as the Basque Country. In this respect, the Theoretical Framework provides elements that have helped to shape the methodology, both as regards the instruments for collecting data and the fieldwork. The Practical Framework comprises two phases. In the first phase a pilot project is designed for a primary school group of 10-11 year olds, and implemented and analysed. The methodology employed in this initial phase is collaborative action research: the researcher takes on the teaching role and shares planning tasks and analysis with a music teacher and a non-specialised teacher, who play an active part in research development. One of the basis factors for understanding the project is the interdisciplinary (music-language) approach it entails. During the second phase - the extensive phase - the researcher focuses on a working group that he or she has set up and coordinated. The group consists of eight teachers (music and language) from four different schools. Through this group, similar programmes to the one implemented in the pilot project are guided and analysed, but diversifying the experimentation in relation to three aspects: the target educational age-group (from 8-9 year olds to 11-12 year olds), the predominant mother tongue in the school (Catalan or Spanish), and the school context (population sectors in the school and sociocultural context). The conclusions highlight the enormous potential of song with improvised lyrics at a primary school level as an integrated tool covering multiple areas of learning: participation and experience in the world of song, oral expression and poetry, development of the personality and performance skills, group cohesion and social integration. More specifically, they specify a model and the most suitable conditions with regard to future use, from the planning of the project to the role of the teachers involved. In relation to this last aspect, the importance of interdisciplinary collaboration is underscored. Strictly from the standpoint of music didactics, the conclusions suggest that some of the current approaches to the didactics of song require a reappraisal and insist on the need to carry out applied research within the framework of music didactics. All said and done, stress is laid on the need to establish and consolidate links between schools and universities, in order to facilitate the dialogue between theory and practice.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l'Educació, Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal, 2009
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral
Matèria: Cançons folklòriques catalanes ; Música ; Ensenyament primari
ISBN: 9788469348161

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/4659


331 p, 2.2 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2011-02-01, darrera modificació el 2022-08-17   Favorit i Compartir