Les competències transversals a l’escola de ciències de la salut de Manresa
Ubiergo Perramon, Imma (Fundació Universitària del Bages. Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa)
Lorza Blasco, Gonzalo (Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa. Estudis de Fisioteràpia)
Pérez Quirós, Manel (Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa. Estudis de Podologia)
Torralba Roselló, Mireia (Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa. Estudis de Logopèdia)
Valiente Ballesteros, Carme (Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa. Estudis d’Infermeria)

Data: 2008
Resum: Un dels pilars del nou marc d’ensenyament superior és l’aprenentatge basat en competències. Yáriz i Villardón defineixen una competència com el conjunt de coneixements, habilitats i actituds necessaris per a desenvolupar una ocupació donada i la capacitat de mobilitzar i aplicar aquests recursos en un entorn determinat, per a produir un resultat definit. En el projecte Tuning, treball de consens europeu sobre competències a la universitat, es distingeix entre dos tipus de competències: les genèriques anomenades també transversals i les específiques. Les competències específiques són pròpies de cada perfil de titulat determinat i s’expressen generalment a través de coneixements relacionats amb les disciplines o habilitats específiques de les pràctiques professionals més comunes en el perfil definit. Les competències genèriques o transversals són aquelles que constitueixen una part fonamental del perfil professional i del perfil formatiu de totes o la majoria de les titulacions. Inclouen un conjunt d’habilitats cognitives i metacognitives, coneixements instrumentals i actituds valuoses en la societat del coneixement. Alhora es poden classificar en tres grups: instrumentals, interpersonals i sistèmiques. A l’Escola de Ciències de la Salut de Manresa, on s’imparteixen les titulacions d’Infermeria, Fisioteràpia, Podologia i Logopèdia, es va portar a terme l’any 2007 un treball de definició de les competències transversals per a les quatre titulacions del centre. De cada competència seleccionada se’n va donar una definició i els indicadors de nivell bàsic i avançat. En aquest treball hi van participar una trentena de professors/es de l’Escola i va ser tutoritzat per l’IDES de la UAB i el professor Jesús Berruezo. La present comunicació exposa el procés portat a terme per l’equip de professorat que va participar en aquest projecte, els objectius del treball, la metodologia emprada i el resultat.
Resum: One of the pillars of the new framework for higher education is learning based on competences. Yáriz and Villardon define one competence as knowledge, skills and attitudes, all of them needed to develop an activity, and the capacity to apply these resources on a specific environment, to produce a defined result. In the Tuning’s project, work of European consensus of the university competences, there are two different types of them: the generic ones called transversals and the specific ones. The specific competences are own of every profile of certain graduate and they are generally expressed across knowledge related to the disciplines or specific skills of the most common professional practices in the defined profile. The generic or transverse competences are those that constitute a fundamental part of the professional profile and of the training profile of all or the majority of the degrees. They include a set of cognitive and metacognitive skills, instrumental knowledge and valuable attitudes in the society of knowledge. In turn, they can be classified in three groups: instrumental, interpersonal and systemic. In the School of Health Sciences of Manresa, there are given the degrees of Nursing, Physical therapy, Chiropody and Speech therapy. A work definition of the transverse competence was realized in 2007 for four degrees of our School. Of every selected competence was given a definition and the indicators of basic and advanced level. A group of thirty teachers of the School participated on this project and it was overseeing for the IDES of the UAB and the teacher Jesus Berruezo. The present communication exposes the process carried out by the team of teachers that participated in this project, the aims of the work, the used methodology and the result.
Drets: Tots els drets reservats
Llengua: Català.
Document: conferenceObject ; recerca
Matèria: Competències ; Transversalitat ; Ciències de la salut ; Matriu de competències
Publicat a: Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 20088 p, 344.1 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Contribucions a jornades i congressos > Jornades d’Innovació Docent de la UAB
Contribucions a jornades i congressos > Ponències i comunicacions

 Registre creat el 2011-02-04, darrera modificació el 2017-10-21   Favorit i Compartir