Construint identitats flexibles : : joves adults d'origen extracomunitari entre processos d'inclusió i exclusió social / Núria Roca i Caparà ; dirigida per Sílvia Carrasco i Pons
Roca i Caparà, Núria
Carrasco, Sílvia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Prehistòria)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Prehistòria

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
Resum: L'augment dels flux migratoris dels darrers anys ha generat canvis demogràfics, culturals i socials. Les migracions internacionals modifiquen les identitats globals i les personals. Un dels col·lectius que viu més processos de transformació són els fills i filles de famílies immigrades extracomunitàries. Aquesta tesi fa un apropament als contextos i condicionants que influeixen en els processos identitaris dels fills i filles de famílies que han realitzat trajectòries i experiències de migració a la ciutat de Barcelona. Líinterès en examinar les seves identitats respon al fet que es tracta díun col·lectiu de població recent, encara prou desconegut, que requereix díestudis i anàlisi perquè tenen i tindran un paper protagonista en la societat del futur que sorgirà díaquesta societat del present, i de líaquí. Líestudi dóna veu a nois i noies, perquè ens expliquin les seves vivències, emocions, percepcions, expectatives i experiències de vida a través del procés migratori familiar i/o personal, amb líobjectiu de comprendre el procés identitari que van construint com persones i a les situacions de discriminació que, històricament, operen per raó díorigen. Líobjectiu de la recerca és conèixer i descriure quin és el procés de construcció de la identitat dels joves, fills i filles de famílies immigrades, i de quina manera influeixen els contextos díinclusió i exclusió en les seves trajectòries de vida. Els relats biogràfics dels joves entrevistats mostren que construeixen identitats culturals flexibles, malgrat viure contextos i circumstàncies de discriminació, que els hi atorga capital cultural i humà, i els posiciona amb avantatge en la construcció díuna societat multicultural justa i integradora. Es tracta de joves amb identitats obertes i positives, amb enculturació i aculturació additiva i implicativa, que cerquen legitimitat a base de resistències i projectes. Són navegadors culturals que poden actuar de pont entre diversitat de col·lectius perquè sumen cultura díorigen i de dest. Es detecta una influència favorable a les identitats flexibles en els nois i noies sorgits de la migració quan el reagrupament familiar es realitza en líedat infantil, la relació familiar no viu conflictes culturals greus, la família realitza una bona adaptació i integració social, síobté el permís de treball i la nacionalitat sense problemes jurídics, es mantenen relacions socials i hi ha bones xarxes socials, i, finalment, quan no es viuen trajectòries de marginació social. Líestructura díoportunitats, les connexions socials i líassegurança de drets socials (educatius i laborals, principalment), polítics i jurídics asseguren capital social als joves i són arguments per a la inclusió social i per a la consecució díidentitats flexibles, obertes i positives.
Resum: The increase in migratory flows in recent years has led to demographic, cultural and social changes. International migrations modify global and personal identities. One of the groups that experiences most transformation processes is that of the children of immigrant families from non-EU member countries. This thesis makes an approximation to the contexts and conditioners that influence the identity processes of the children of families that have carried out migratory trajectories and experiences in the city of Barcelona. The interest in examining their identities responds to the fact that it is a recently arrived group of the population, still fairly unknown, which requires studies and analyses because they play and will play a significant role in tomorrows society which will grow out of todays society, here and now. The study aims to give a voice to the young people so that they can tell us about their emotions, perceptions, expectations and life experiences through their family and/or personal migratory process with the aim of understanding the identity process they construct as people and the discrimination to which, historically, they are subjected due to their origin. The objective of the research is to get to know and to describe the process of identity construction of young people who are the children of immigrants and how the contexts of inclusion and exclusion affect their life trajectories. The biographical stories of the young people interviewed show that they construct flexible cultural identities, despite experiencing contexts and circumstances of discrimination, which gives them a cultural and human capital and provides them with an advantage in the construction of a fair, integrating multicultural society. They are young people with open, positive identities, with enculturation and additive and implicated acculturation, who look for legitimacy based on resistance and projects. They are cultural navigators who can act as a bridge between a diversity of groups because they benefit from the culture of their origin and of their destination. A favourable influence on the flexible identities is detected in young people from immigrant families when the family reunification occurs while they are still infants, the family relations do not experience serious cultural conflicts, the family adapts correctly and integrates socially, work permits and nationality are obtained without legal problems, social relationships are maintained and there are good social networks and, finally, when they are not subjected to trajectories of social marginalisation. The structure of opportunities, the social connections and the securing of social rights (mainly educational and work ones) and political and legal rights ensure social capital for these young people and are arguments for their social integration and for obtaining flexible, open, positive identities.
Nota: Descripció del recurs: el 07-01-2011
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament d'Antropologia Social i Cultural, 2010
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; Tesi doctoral
Matèria: Identitat ètnica ; Infants d'immigrants ; Identitat col·lectiva
ISBN: 9788469303955

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/5533


452 p, 2.6 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2011-02-23, darrera modificació el 2021-08-22   Favorit i Compartir