Results overview: Found 41 records in 0.03 seconds.
Articles, 1 records found
Research literature, 2 records found
Course materials, 38 records found
Articles 1 records found  
1.
22 p, 1.3 MB A multi-level study of recombinant Pichia pastoris in different oxygen conditions / Baumann, Kristin (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Albiol i Sala, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Carnicer, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Dragosits, Martin (University of Natural Resources and Applied Life Sciences (Viena, Àustria)) ; Graf, Alexandra B. (University of Natural Resources and Applied Life Sciences (Viena, Àustria)) ; Stadlmann, Johannes (University of Natural Resources and Applied Life Sciences (Viena, Àustria)) ; Jouhten, Paula (VTT Technical Research Centre of Finland (Espoo, Finlàndia)) ; Maaheimo, Hannu (VTT Technical Research Centre of Finland (Espoo, Finlàndia)) ; Gasser, Brigitte (University of Natural Resources and Applied Life Sciences (Viena, Àustria)) ; Mattanovich, Diethard (University of Natural Resources and Applied Life Sciences (Viena, Àustria)) ; Ferrer Alegre, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química)
Background: Yeasts are attractive expression platforms for many recombinant proteins, and there is evidence for an important interrelation between the protein secretion machinery and environmental stresses. [...]
2010 - 10.1186/1752-0509-4-141
BMC systems biology, Vol. 4, N. 141 (October 2010) , p. 1-22
7 documents

Research literature 2 records found  
1.
182 p, 3.7 MB Overcoming the secretory limitations in Pichia pastoris for recombinant protein production / Barrero Peña, Juan José ; Valero Barranco, Francisco, dir. ; Ferrer Alegre, Pau, dir.
El llevat metilotròfic Pichia pastoris (genere Komagataella) s'ha convertit en una de les plataformes cel·lulars més populars per produir proteïnes d'interès industrial, la majoria de les quals es secreten extracel·lularment per facilitar el posterior procés de purificació. [...]
La levadura metilotrófica Pichia pastoris (genero Komagataella) se ha convertido en una de las plataformas celulares más populares para producir proteínas de interés industrial, la mayoría de las que se secretan extracelularmente para facilitar el posterior proceso de purificación. [...]
The methylotrophic yeast Pichia pastoris (Komagataella spp. ) has become one of the most popular cellular platforms to produce industrially relevant proteins, most of which are secreted in the extracellular media to facilitate subsequent downstream processing. [...]

2020  
2.
339 p, 6.7 MB Producción de aldolasas recombinantes : : de la biología molecular al desarrollo de procesos / Vidal Conde, Luis ; Caminal i Saperas, Glòria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Ferrer Alegre, Pau, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
La utilización de aldolasas como biocatalizadores para la formación de enlaces C-C con estereoquímica definida depende esencialmente del descubrimiento de nuevas aldolasas y de la capacidad de disponerlas en el mercado para demostrar su poder en la síntesis de sintones quirales. [...]
Enzymes are increasingly recognized as valuable tools for organic synthesis. One of the main assets of enzymes is their ability to perform reactions in a stereoselective way, which is difficult to achieve employing protective group chemistry methods. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  

Course materials 38 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 125.3 KB Enginyeria de Bioprocessos [43322] / Gabriel Buguña, David ; Ferrer Alegre, Pau ; Suarez Ojeda, María Eugenia ; Gea Leiva, Teresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal del mòdul és que l'alumne assimili la importància dels processos biotecnològics en la situació actual i la seva potencialitat en el futur de la nostra societat. L'alumne haurà d'entendre el paper crucial de l'enginyeria de bioprocessos a la industria del segle XXI, així com saber valorar els avantatges, inconvenients,debilitats i oportunitats que suposa l'alternativa biològica tant en processos industrials de bioproductes o biorefineries com en els processos de tractament d'efluents i residus contaminants.
The main objective of the module is that the student assimilates the importance of the biotechnological processes in the current situation and its potential in the future of our society. The student will have to understand the crucial role of the engineering of bioprocesses in the industry of the 21st century as well as to know how to value the advantages, disadvantages, weaknesses and opportunities that the biological alternative supposes both in industrial processes of bioproducts or biorefineries as in the processes of treatment of waste effluents.
El objetivo principal del módulo es que el alumno asimile la importancia de los procesos biotecnológicos en la situación actual y su potencialidad en el futuro de nuestra sociedad. El alumno deberá comprender las ventajas, inconvenientes, debilidades y oportunidades que supone la alternativa biológica tanto en procesos industriales de bioproductos o biorefinerias como en los procesos de tratamiento de efluentes y residuos contaminados.

2021-22
Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental [1268]
3 documents
2.
4 p, 118.8 KB Pràctiques Professionals i de Recerca [42906] / Ferrer Alegre, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu del mòdul de pràctiques professionals i d'investigació és la integració de l'estudiant en un entorn d'investigació i/o professional per tal que apliqui les seves competències específiques i desenvolupar-ne i/o adquirir-ne de transversals en grups de recerca propis de la UAB o d'altres institucions i/o en diferents empreses del sector biotecnològic. [...]
The objective of the module of professional and research practicals is that the student integrates in a research and/or professional environment where she/he can apply her/his specific competences and develop and/or acquire transversal ones in research groups of the UAB or other institutions, and/or in different companies from the biotechnology sector. [...]
El objetivo del módulo de prácticas profesionales y de investigación es que el estudiante se integre en un entorno de investigación y/o profesional para aplicar sus competencias específicas y desarrollar y/o adquirir competencias transversales en grupos de investigación propios de la UAB o de otras instituciones y/o en diferentes empresas del sector biotecnológico. [...]

2021-22
Màster Universitari en Biotecnologia Avançada [1154]
3 documents
3.
6 p, 125.8 KB Biologia Sintètica, de Sistemes i Enginyeria Metabòlica [42904] / Albiol Sala, Joan ; Ferrer Alegre, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'alumne explori, assoleixi un elevat grau de comprensió i pugui avaluar les diferents metodologies emergents en els camps de la Biologia Sintètica, la Biologia de sistemes i l'Enginyeria Metabòlica. [...]
The main objective of this module is to explore, acquire a high level of comprehension and be able to evaluate the different emerging methodologies in the fields of Synthetic Biology, Systems Biology and Metabolic Engineering. [...]
El objetivo principal de éste módulo es que el alumno explore, adquiera un elevado grado de comprensión y pueda evaluar las distintas metodologías emergentes en los campos de la Biologia Sintética, la Biologia de sistemas i la Ingeniería Metabólica. [...]

2021-22
Màster Universitari en Biotecnologia Avançada [1154]
3 documents
4.
9 p, 128.7 KB Química en la Indústria [42426] / Peral Pérez, José ; Bayón Rueda, Joan Carles ; Marquet Cortés, Jordi ; Pleixats Rovira, Roser ; Valiente Malmagro, Manuel ; del Valle Zafra, Manel ; Bayón Rueda, Joan Pau ; Ferrer Alegre, Pau ; Baeza Labat, Juan Antonio ; Guirado López, Gonzalo ; Guisasola Canudas, Albert ; Ponsa Salas, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura es tracten aspectes ben diferenciats de l química industrial: per una part temàtiques comunes en una industria basada en tecnologia química o Biotecnología i, d'altra banda, monografies especialitzades de especial importància. [...]
The student will acquire the knowledge of the main important aspects that are at play in a General Chemistry Industry. That will involve the main topics related to the creation and expansion of a Chemical Company, the description of a selection of the main types of chemical activities that are currently developed in the world of the industrial chemistry, and some complementary issues that, although they are not directly related to the chemical aspects of the production process itself, are needed to efficiently run a chemical facility. [...]
En esta asignatura se tratan aspectos bien diferenciados de la química industrial: por una parte temáticas comunes en una industria basada en tecnologia química o Biotecnología y, por otro lado, monografías especializadas de particular importancia. [...]

2021-22
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
5.
6 p, 125.7 KB Biologia Sintètica i Enginyeria Metabòlica [43330] / Albiol Sala, Joan ; Ferrer Alegre, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'alumne explori, assoleixi un elevat grau de comprensió i pugui avaluar les diferents metodologies emergents en els camps de la Biologia Sintètica, la Biologia de sistemes i l'Enginyeria Metabòlica. [...]
The main objective of this module is to explore, acquire a high level of comprehension and be able to evaluate the different emerging methodologies in the fields of Synthetic Biology, Systems Biology and Metabolic Engineering. [...]
El objetivo principal de éste módulo es que el alumno explore, adquiera un elevado grado de comprensión y pueda evaluar las distintas metodologías emergentes en los campos de la Biologia Sintética, la Biologia de sistemas i la Ingeniería Metabólica. [...]

2021-22
Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental [1268]
3 documents
6.
7 p, 114.5 KB Biotecnologia alimentària [100968] / Ferrer Alegre, Pau ; Vigues Frantzen, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Proporcionar a l'alumne/a el coneixement dels processos de producció d'aliments i les metodologies associades al control de la seva qualitat. Aquest objectiu s'ha d'assolir a partir de l'estudi dels productes i catalitzadors biològics (microorganismes o enzims), i els processos on aquests intervenen. [...]
To provide the student with knowledge of food production processes and the methodologies associated with controlling their quality. This objective must be achieved from the study of biological products and catalysts (microorganisms or enzymes) and the production processes. [...]
Proporcionar al alumno / a el conocimiento de los procesos de producción de alimentos y las metodologías asociadas al control de su calidad. Este objetivo debe alcanzarse a partir del estudio de los productos y catalizadores biológicos (microorganismos o enzimas), y los procesos donde estos intervienen. [...]

2021-22
Grau en Biotecnologia [815]
3 documents
7.
4 p, 101.9 KB Anàlisi i síntesi de bioprocessos [100962] / Ferrer Alegre, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Introduir a l'estudiant els conceptes i pràctica de la síntesi integrada de bioprocessos, és a dir, en la selecció i encaix d'un conjunt d'operacions unitàries (etapes del procés) per a la producció d'un producte, servei o bé desitjat a un cost i qualitat acceptables. [...]
Introduce to the student the concepts and practice of the integrated synthesis of bioprocesses, that is, in the selection and matching of a set of unit operations (stages of the process) for the production of a product, service at an acceptable cost and quality. [...]
Introducir al estudiante los conceptos y práctica de la síntesis integrada de bioprocesos, es decir, en la selección y encaje de un conjunto de operaciones unitarias (etapas del proceso) para la producción de un producto, servicio o bien deseado a un coste y calidad aceptables. [...]

2021-22
Grau en Biotecnologia [815]
3 documents
8.
7 p, 114.0 KB Laboratori integrat 5 [100924] / Piñol Ribas, Jaume ; Ferrer Alegre, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
En aquesta assignatura es porta a terme una experimentació de laboratori en la qual s'utilitzen de forma integrada conceptes i tècniques de diferents camps que intervenen en la Biotecnologia. Concretament, es contempla la combinació de la Tecnologia del DNA recombinant, la Química de proteïnes i la Bioenginyeria (incloent els processos de cultiu d'organismes en bioreactors, recuperació i purificació de proteïnes) en el desenvolupament de processos biotecnològics. [...]
This practical course integrates key concepts and techniques from different fields of biotechnology. In particular, this practical course combines topics from the recombinant DNA technology, protein chemistry and bioengineering (including the growth of microorganisms in bioreactors, and recovery and purification of proteins) in the designing and development of a biotechnological process. [...]
En esta asignatura se lleva a cabo una experimentación de laboratorio en la que se utilizan de forma integrada conceptos y técnicas de diferentes campos que intervienen en la Biotecnología. Concretamente, se contempla la combinación de la Tecnología del DNA recombinante, la Química de proteínas y la Bioingeniería (incluyendo los procesos de cultivo de organismos en biorreactores, recuperación y purificación de proteínas) en el desarrollo de procesos biotecnológicos. [...]

2021-22
Grau en Biotecnologia [815]
3 documents
9.
9 p, 113.1 KB Química en la Indústria [42426] / Peral Pérez, José ; Bayón Rueda, Joan Carles ; Marquet Cortés, Jordi ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Valiente Malmagro, Manuel ; del Valle Zafra, Manel ; Bayón Rueda, Joan Pau ; Ferrer Alegre, Pau ; Sangüesa, Juan ; Baeza Labat, Juan Antonio ; Guirado López, Gonzalo ; Guisasola Canudas, Albert ; Ponsa Salas, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura es tracten aspectes ben diferenciats de l química industrial: per una part temàtiques comunes en una industria basada en tecnologia química o Biotecnología i, d'altra banda, monografies especialitzades de especial importància. [...]
En esta asignatura se tratan aspectos bien diferenciados de la química industrial: por una parte temáticas comunes en una industria basada en tecnologia química o Biotecnología y, por otro lado, monografías especializadas de particular importancia. [...]

2020-21
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
10.
5 p, 108.3 KB Biologia Sintètica i Enginyeria Metabòlica [43330] / Albiol i Sala, Joan ; Ferrer Alegre, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'alumne explori, assoleixi un elevat grau de comprensió i pugui avaluar les diferents metodologies emergents en els camps de la Biologia Sintètica, la Biologia de sistemes i l'Enginyeria Metabòlica. [...]
El objetivo principal de éste módulo es que el alumno explore, adquiera un elevado grado de comprensión y pueda evaluar las distintas metodologías emergentes en los campos de la Biologia Sintética, la Biologia de sistemas i la Ingeniería Metabólica. [...]

2020-21
Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental [1268]
3 documents

Course materials : 38 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.