Course programs (Study plans)
It gathers information related to the purposes, programme and recommended bibliography of some subjects corresponding to different studies offered by the UAB. It’s about material provided voluntarily by teachers.
Latest additions:
2014-09-18
05:41

2 p, 94.5 KB
Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació A (castell?) [103961] / Romero Ramos, Maria Guadalupe ; Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és dotar l'estudiant dels coneixements fonamentals de la cultura de l'idioma A necessaris per a traduir i interpretar. En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de: Demostrar que posseeix coneixements sobre els diferents aspectes culturals de l'idioma A. [...]
2014-15
Traducció i interpretació [2500249]  
2014-09-18
05:41

3 p, 98.1 KB
Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació A (catal?) [103960] / Cid Leal, María Pilar ; Facultat de Traducció i d'Interpretació
Ajudar a la integració de l'estudiant internacional en la societat catalana, a través de la comprensió de la realitat actual del nostre país: geografia, historia, societat, institucions, art, literatura i cultura. [...]
2014-15
Traducció i interpretació [2500249]  
2014-09-18
05:41

6 p, 111.8 KB
Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Francès-Català) [103562] / Perramon Llado, Teresa ; Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és posar a l'abast de l'estudiant els coneixements teòrics i metodològics propis de la interpretació consecutiva així com introduir l'estudiant en les tècniques bàsiques d'aquesta modalitat perquè pugui posar-les a la pràctica en situacions professionals simulades de poca dificultat. [...]
2014-15
Traducció i interpretació [2500249]  
2014-09-18
05:41

6 p, 112.1 KB
Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Francès-Castellà) [103561] / Perramon Llado, Teresa ; Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és posar a l'abast de l'estudiant els coneixements teòrics i metodològics propis de la interpretació consecutiva així com introduir l'estudiant en les tècniques bàsiques d'aquesta modalitat perquè pugui posar-les a la pràctica en situacions professionals simulades de poca dificultat. [...]
2014-15
Traducció i interpretació [2500249]  
2014-09-18
05:41

6 p, 112.1 KB
Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Anglès-Català) [103560] / Guardiola Criach, Susagna ; Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és posar a l'abast de l'estudiant els coneixements teòrics i metodològics propis de la interpretació consecutiva així com introduir l'estudiant en les tècniques bàsiques d'aquesta modalitat perquè pugui posar-les a la pràctica en situacions professionals simulades de poca dificultat. [...]
2014-15
Traducció i interpretació [2500249]  
2014-09-18
05:41

6 p, 112.6 KB
Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Anglès-Castellà) [103559] / Minett Wilkinson, Jacqueline ; Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és posar a l'abast de l'estudiant els coneixements teòrics i metodològics propis de la interpretació consecutiva així com introduir l'estudiant en les tècniques bàsiques d'aquesta modalitat perquè pugui posar-les a la pràctica en situacions professionals simulades de poca dificultat. [...]
2014-15
Traducció i interpretació [2500249]  
2014-09-18
05:41

6 p, 112.8 KB
Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Alemany-Català) [103558] / Arumi Ribas, Marta ; Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és posar a l'abast de l'estudiant els coneixements teòrics i metodològics propis de la interpretació consecutiva així com introduir l'estudiant en les tècniques bàsiques d'aquesta modalitat perquè pugui posar-les a la pràctica en situacions professionals simulades de poca dificultat. [...]
2014-15
Traducció i interpretació [2500249]  
2014-09-18
05:41

6 p, 112.9 KB
Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Alemany-Castellà) [103557] / Arumi Ribas, Marta ; Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és posar a l'abast de l'estudiant els coneixements teòrics i metodològics propis de la interpretació consecutiva així com introduir l'estudiant en les tècniques bàsiques d'aquesta modalitat perquè pugui posar-les a la pràctica en situacions professionals simulades de poca dificultat. [...]
2014-15
Traducció i interpretació [2500249]  
2014-09-18
05:40

5 p, 103.8 KB
Introducció a l'economia [101577] / Colom Jaén, Artur ; Facultat de Traducció i d'Interpretació
Es tracta d'una assignatura de primer curs, primer semestre, per tant, de formació bàsica. L'assignatura proporciona els instruments bàsics de l'anàlisi econòmica que han de permetre analitzar i entendre els fets històrics i socials dels països de l'àrea d'estudi del Grau. [...]
2014-15
Estudis de l'Àsia Oriental [2500244]  
2014-09-18
05:40

5 p, 118.8 KB
Idioma I: xinès modern [101575] / Viladiu Illanas, Pablo ; Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és iniciar l'estudiant en el coneixement dels aspectes més bàsics i essencials de l'estructura fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica de la llengua xinesa, i treballar les quatre destreses comunicatives bàsiques. [...]
2014-15
Estudis de l'Àsia Oriental [2500244]