Course programs (Study plans)
It gathers information related to the purposes, programme and recommended bibliography of some subjects corresponding to different studies offered by the UAB. It’s about material provided voluntarily by teachers.
Latest additions:
2015-10-01
06:00

6 p, 34.5 KB
La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica [43226] / Santisteban Fernández, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
- Definir el paper dels valors democràtics a l'ensenyament de les ciències socials i a la recerca en didàctica de les ciències socials. - Identificar el camp de la recerca d'educació per a la ciutadania des de la didàctica de les ciències socials. [...]
2015-16
Recerca en Educació [4313815]
Investigación en educación [4313815]
Recerca en Educació [1169]
2 documents
2015-10-01
06:00

6 p, 48.2 KB
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca [43225] / Dooly Owenby, Melinda Ann ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest mòdul és obligatori en l'especialitat de Didàctica de la Llengua y la Literatura i és optatiu per a la resta d'especialitats. En aquest mòdul es recullen les recerques renovadores per a la didàctica de les llengües en contextos de globalització, de diversitat lingüística, de multiculturalitat i d'utilització creixent de l'anglès com a llengua franca. [...]
2015-16
Recerca en Educació [4313815]
Recerca en Educació [1169]  
2015-10-01
06:00

7 p, 44.6 KB
Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) [43224] / Bosco Paniagua, María Alejandra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest mòdul pretén introduir l'alumne a la recerca en l'àmbit de la formació i les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC): Reflexionar al voltant dels conceptes de tecnologia educativa i tecnologies de la informació i la comunicació al servei de l'aprenentatge i el coneixement i el seu impacte educatiu. [...]
2015-16
Recerca en Educació [4313815]
Recerca en Educació [1169]  
2015-10-01
06:00

5 p, 34.6 KB
Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex [43223] / Pintó Casulleras, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
La investigació en educació ambiental i educació del consum constitueix una oportunitat per a reflexionar i avançar en el disseny de currículums, models formatius i propostes competencials. El mòdul pren com a punt de partida la investigació en educació ambiental, educació del consum i educació econòmica, com diverses maneres d'abordar, des de l'educació, les relacions entre les persones i el medi i entre les pròpies persones. [...]
2015-16
Recerca en Educació [4313815]
Investigación en educación [4313815]
Recerca en Educació [1169]
2 documents
2015-10-01
06:00

6 p, 39.5 KB
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca [43222] / Escobar Urmeneta, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest Mòdul és optatiu per a totes les Especialitats. Aquest mòdul s'aproxima a les competències comunicatiu-lingüístiques com a eix transversal per a l'elaboració dels coneixements curriculars de les àrees de continguts no denominades 'de llengua'. [...]
2015-16
Recerca en Educació [4313815]
Recerca en Educació [1169]  
2015-10-01
06:00

4 p, 29.7 KB
Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona [43221] / Barrera Fusté, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En aquest mòdul s'estudiarà des de la psicomotricitat, l'art i l'educació física, l'espai com a lloc vinculat a la creació i desenvolupament de la persona, i ho farà tenint en compte les transformacions que experimenta el concepte d'espai i la seva vivència en el canvi de paradigma que reclama l'educació actual. [...]
2015-16
Recerca en Educació [4313815]
Recerca en Educació [1169]  
2015-10-01
06:00

5 p, 35.1 KB
El Context en la Recerca en l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques [43220] / Pintó Casulleras, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest mòdul abordarà de manera transversal alguns dels principals processos relacionats amb l'educació científica i matemàtica. Tenint en compte els aprenentatges dels mòduls anteriors, s'aprofundirà en l'estudi de les situacions d'aula a l'hora de dissenyar activitats de treball pràctic, de comunicar-se oralment o mitjançant eines digitals i d'avaluar el progrés de l'alumnat S'abordaran les següents temàtiques: Resolució de problemes i treball experimental o indagació en educació científica i matemàtica. [...]
2015-16
Recerca en Educació [4313815]
Recerca en Educació [1169]  
2015-10-01
06:00

5 p, 35.1 KB
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals [43219] / Úcar Martínez, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest mòdul és obligatori de l'especialitat de Desigualtats, recerca i acció educativa i és optatiu de la resta d'especialitats Aquest mòdul pretén oferir les eines necessàries per a poder analitzar les situacions i escenaris comunitaris des de la recerca, per a poder generar respostes educatives adequades. [...]
2015-16
Recerca en Educació [4313815]
Recerca en Educació [1169]  
2015-10-01
06:00

5 p, 31.6 KB
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca [43218] / Rifà Valls, Maria Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest mòdul planteja una mirada transdisciplinar cap als problemes, epistemologies i metodologies de la investigació en educació des dels estudis de gènere, els estudis postcolonials i la teoria crítica. [...]
2015-16
Recerca en Educació [4313815]
Recerca en Educació [1169]  
2015-10-01
06:00

5 p, 29.0 KB
Treball de Fi de Màster [43217] / Pàmies Rovira, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El Treball de Fi de Màster té com a objectiu principal avaluar la integració de les competències adquirides en el Màster. S'estableix com una recerca en l'àmbit de l'educació desenvolupada amb dades empíriques que l'alumne desenvolupa individualment i presenta i defensa davant d'un tribunal. [...]
2015-16
Recerca en Educació [4313815]
Recerca en Educació [1169]