Course programs (Study plans)
It gathers information related to the purposes, programme and recommended bibliography of some subjects corresponding to different studies offered by the UAB. It’s about material provided voluntarily by teachers.
Latest additions:
2014-11-07
13:15

10 p, 403.3 KB
Dret Civil III [102239] / Camacho Clavijo, Sandra ; Facultat de Dret
Derecho civil III es una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre del segundo año. Se trata de una asignatura que sirve para que el alumno adquiera nociones básicas en sede de derecho de contratos, por lo tanto, es una materia esencial dentro del Grado. [...]
2014-15
Criminologia i Dret [1284]  
2014-11-07
12:54

9 p, 476.1 KB
Dret Civil II [102240] / Camacho Clavijo, Sandra ; Facultat de Dret
Derecho civil II es una asignatura que se imparte en el primer cuatrimestre del segundo año. Se trata de una asignatura que sirve para que el alumno adquiera nociones básicas en sede de derecho de obligaciones, por lo tanto, es una materia esencial dentro del Grado. [...]
2014-15
Criminologia i Dret [1284]  
2014-11-07
12:38

9 p, 445.2 KB
Dret Civil I [102300] / Camacho Clavijo , Sandra ; Facultat de Dret
Derecho civil I es una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer año. Se trata de una asignatura que sirve para que el alumno adquiera nociones básicas, por tanto, es una materia esencial dentro del grado. [...]
2014-15
Criminologia i Dret [1284]  
2014-11-07
10:23

5 p, 220.4 KB
Dret Administratiu III [102229] / Gifreu Font, Judith ; Facultat de Dret
Conocer la expropiación y responsabilidad administrativa, las formas de la actividad administrativa, los contratos, los bienes públicos, tanto generales como especiales y la acción administrativa.
2014-15
Graduat o Graduada en Criminologia i Graduat o Graduada en Dret [1284]  
2014-11-07
10:13

7 p, 180.1 KB
Dret Administratiu I [102276] / Iglesias Lucia, Montserrat ; Facultat de Dret
Conocer el ordenamiento jurídico administrativo y la configuración jurídica de la administración pública.
2014-15
Graduat o Graduada en Criminologia i Graduat o Graduada en Dret [1284]  
2014-10-01
08:06

3 p, 100.3 KB
Genòmica Vegetal i Biologia de Sistemes de les Plantes [42880] / Caparros Ruíz, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Proporcionar als alumnes una visió global i actual de les tècniques , fonaments i aplicacions de la Genòmica Vegetal i introduir-los en la Biologia de Sistemes de les plantes . Els objectius específics inclouen la comprensió dels següents aspectes : la diversitat i complexitat dels genomes vegetals, les tècniques emprades habitualment en els estudis de genòmica i les aplicacions a la millora genètica de les plantes de cultiu . [...]
To provide students with a comprehensive and current view of the techniques, fundamentals and applications of Plant Genomics and introduce systems biology of plants. The specific objectives include understanding the following aspects: the diversity and complexity of plant genomes , the techniques commonly used in genomic studies and applications to the genetic improvement of crop plants . [...]

2014-15
Biologia i Biotecnologia Vegetal [1152]
2 documents
2014-09-23
06:15

3 p, 100.8 KB
Advanced Genomics and Proteomics [43473] / Querol Murillo, Enric ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
The overall aim of the subject is to provide students an overview of GENOMICS including fundamentals, current techniques and applications. The specific objectives include understanding the following aspects: the diversity and complexity of eukaryotic genomes, the historical and evolutionary perspective of genomic content, the meaning and consequences of intraspecific variability, techniques commonly employed in studies of genomics and transcriptomics and applications derived from the knowledge provided by this science. [...]
The overall aimof the subject is to provide studentsan overview of Genomics and Proteomics including fundamentals, current techniques and applications. The specific objectives include understandingthe following aspects the diversity and complexityof eukaryotic genomes, thehistorical and evolutionary perspective of genomic content, the meaning and consequences of intraspecific variability, techniques commonly employed in studies of genomics and transcriptomics and applications derived from the knowledge provided by this science. [...]

2014-15
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
2 documents
2014-09-23
06:15

8 p, 124.8 KB
Polítiques d'Ocupació Comparades a la Unió Europea [42714] / Lope Peña, Andreu ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Este módulo quiere conseguir un doble objetivo: explicar cómo está funcionando la Estrategia Europea de Empleo y en qué grado está influyendo sobre las políticas de empleo de los diversos países de la Unión, en manera particular sobre España. [...]
2014-15
Política Social, Treball i Benestar [1120]  
2014-09-23
06:15

6 p, 112.5 KB
Orientació Educativa i la seva Didàctica [42098] / Martínez Muñoz, Màrius ; Facultat de Ciències de l'Educació
L'Orientació és una pràctica pedagògica que pretén afavorir l'òptim desenvolupament personal, acadèmic i vocacional de l'alumnat al llarg de la seva estada a l'Educació Secundària. Aquests professionals han de ser competents en afavorir l'esmentat desenvolupament que és un dels objectius fonamentals de l'etapa alhora que una de les seves funcions nuclears com a professionals de l'educació. [...]
2014-15
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes [1217]  
2014-09-23
06:15

11 p, 130.3 KB
Llengua i Literatura Catalana i Espanyola i la seva Didàctica [42094] / Margallo Gonzalez, Ana Maria ; Facultat de Ciències de l'Educació
Es considera que els estudiants del Màster Universitari en Formació de Professorat de Secundària (Mòdul específic de Llengua i Literatura Catalana) tenen una formació lingüística en llengua catalana de nivell de grau universitari. [...]
2014-15
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes [1216]